Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
ÜGYNÖKSÉG

Tűzoltó leszel, s katona… 


Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánlom figyelmükbe az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkáról készült alábbi írást. Hálás szívvel köszönöm a magam és munkatársaim nevében Emília sorait, aki remélem, a következő tanévtől már kollégánk lesz.

                                                                                    Szebeni Boglárka, igazgató

                                                                                 Németh Kálmán Általános Iskola

A Magyar Parasport Napja 

Az iskolák, óvodák, nevelési intézmények egyik fontos feladata a nevelés és az oktatás mellett a hagyományok, szokások, nemzeti ünnepek és jeles napok megismertetése a gyerekekkel. Hazánkban a Magyar Parasport Napját február 22-én tartjuk. Az ünnep elsődleges célja, hogy minél többen megismerkedhessenek a magyarországi parasporttal és a magyar parasportolókkal. Évek óta számos iskola, óvoda csatlakozik e jeles nap képviseletéhez. Sportrendezvényeket, programokat szerveznek a gyermekeknek. 

Az empátia, az emberség, a figyelem és egymás elfogadása, segítése a nevelési-oktatási folyamat elengedhetetlen része. Tanulóinak ezen késségeit erősítette a fóti Németh Kálmán Általános Iskola február 22-én, csütörtökön a parasport napján. E jeles napot az intézmény különféle programokkal tette színessé a diákok számára. A nagyobbakat a városi sportcsarnok várta izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokkal, míg a kisebbek - az első és második osztályosok - az iskola falain belül ügyeskedtek.

A rendezvény reggel nyolc órakor kezdődött. A kicsik kényelmes sport öltözetben jelentek meg termeikben. Az első óra egy érzékenyítő, ráhangoló, bevezető része volt a napnak. Ekkor még mind a két első és második osztály a saját osztálytermében beszélgetett a parasportról. Ráhangolásként Bartos Erika Őrangyal című meséjét nézték meg a tanulók, mely egy vak óvodás kislányról, Liliről szól. Igazán jó és megnyugtató érzés volt látni a gyerekek együttérző arcát a filmnézés során. 

A második óra során a négy osztály felváltva vehetett részt az iskola tornatermében berendezett sportfeladatokon. A terem három részre lett osztva. Az első részen a diákok ülő labdajátékban vehettek részt. Ezzel szemléltetve, hogy milyen úgy játszani, ha valaki tolószékben ülve éli le az életét. A középső részen a tanulóknak bekötött szemmel kellett egy bot segítségével két bójasor között eltalálni segítség nélkül egy zsámolyig, majd megkeresni a rajta elhelyezett babzsákot. Ezzel a feladattal próbálhatták ki, hogyan közlekedik egy vak ember a látássérült bottal. Végül pedig a parafutás egy egyszerűbb verzióját modelleztük a gyerekeknek. A diákok párban dolgoztak. Az egyik félnek be volt kötve a szeme, míg a társa szimbolizálta a látó segédet és így futottak ketten. A sportos feladatok ideje alatt a gyerekek egy országos pályázatra is készítettek kreatív rajzokat a parasport témával kapcsolatban.

A délelőtt hátralévő részében mind a négy osztály forgószék-szerűen, egymást követve teljesítették a nekik kialakított feladatokat. Az egyik teremben a hallást fejleszthették a tanulók. Hangszereket, különféle hangokat kellett felismerniük csukott szemmel. A következő helységben a szájjal festés művészetét próbálhatták ki az alsósok. A harmadik feladat során egy videó segítségével szájról olvasni gyakorolhattak a kicsik, majd kéz nélkül kellett enniük. Végül pedig fűszereket, ételeket kellett felismerni csukott szemmel ízlelés és szaglás alapján. Emellett tapintás segítségével meg kellett állapítani a letakart tárgyról, hogy mi is az pontosan. 

Mind a négy osztály láthatóan nagyon élvezte a játékos, érzékenyítő feladatokat. Voltak könnyebb és nehezebb gyakorlatok is. Volt, akinek az ízérzékelés és a szaglás ment könnyebben, másoknak inkább a látássérült bottal történő mozgásos feladat okozott nehézséget. Igazán sikeres, élménydús és szenzitív délelőttöt zártak a gyerekek. A különböző színes, kreatív feladatok elvégzése során minden érzékszerv nélkülözésébe beletekinthettek a diákok. Megtapasztalhatták milyen érzés az, ha egy létfontosságú érzékszervet, testrészt kell nélkülözniük. A türelem, az empátia, egymás feltétel nélküli elfogadása és segítése, a gyerekek kis lelkének érzékenyítése az életre nevelés mind-mind megvalósult egy játékos nap keretein belül. Köszönjük a szervezők kitartó és lelkes munkáját, a jobbnál-jobb feladatokat, és az élményt mellyel gazdagabbak lettünk.

Czinege Emília Nóra

tanítójelölt


Mindent a gyerekekért

- interjú Horváthné Hudomiet Krisztinával, a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményének igazgatójával


A fej, a szív és a kéz iskolája 

Sokakban sokféle sztereotípia él a Waldorf Iskolával kapcsolatban. A Fóti Szabad Waldorf Iskoláról, az új épületükről, az épülő óvodáról és arról, hogy milyen oktatás zajlik az intézményben, Bobák Orsolya intézményvezetővel és a Fóti Szabad Waldorf Egyesület elnökével, Jármy Zsuzsannával beszélgettünk.


ÖKU-ból Szent Ágoston - 

 A forma változott, az értékek maradtak 

Az idei tanévben a 30 éves Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium már Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumként működik tovább. Az intézmény fenntartója ezentúl az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF, Vác). A váltás a korábbi fenntartó, a Fóti Ökumenikus Közhasznú Egyesület felekezeteinek teljes támogatásával történt. A változásokról, a célokról és az iskolában folyó munkáról Greffné Kállai Tünde igazgatót kérdeztük.

Szeptembertől már nem ÖKU, hanem Szent Ágoston. Mi változott?

Az iskola neve változott, de az ökumené megmaradt. Ehhez az itt dolgozó pedagógusok és a szülők egyaránt ragaszkodtak, és én magam is így vállaltam el az iskola vezetését. Ennek megfelelően továbbra is mind a négy felekezet – katolikus, református, evangélikus és baptista – gyerekei idejárnak hozzánk.

Mit jelent ez például a hittan esetében?

-Az általános iskolában és a gimnáziumban is heti két hittanóra van. Ebből az általános iskolában az egyik a délelőtti órarendbe van beillesztve, a délutáni azonban plébániai hittan. A gimnazistáknál mind a két hittanórát beépítettük az órarendbe. 

Greffné Kállai Tünde a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázium igazgatója
Greffné Kállai Tünde a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázium igazgatója

Miért volt szükség a fenntartó váltásra?

Azt gondolom, hogy azért, mert harminc év után talán szükségessé vált az anyagi biztonság hosszú távú megteremtése és egy szakmai iránymutatás, ezek egyébként a tantestületben is megjelentek igényként. Többek között ez is indukálta a váltást. A fenntartóváltás az iskolát harminc évig működtető Fóti Ökumenikus Közhasznú Egyesületben lévő felekezetek közös akaratából történt. A folyamat a felekezetek és a lelkészeik általi jóváhagyást követően indult el. Szeptemberben már az új formában működő iskola kapcsán volt egy találkozó, amelyen Sándor atya és a felekezetek lelkészei vettek részt. Ezen megbeszélték a működést és azt is, hogyan lehetne a városban élő felkezeteket közelebb hozni egymáshoz és még harmonikusabb együttműködni egymással. Amit én az eltelt időben látok, az az, hogy az emberi tényezők teljes mértékben adottak ehhez. Ez nagyon jól látszik például a hétfői áhítatokon történő együttműködésekben. Amit a kollégáimmal és a gyerekekkel együtt hiányolunk, az az, hogy a pandémia miatt a hétfői áhítatokat nem tudjuk a különböző felekezetek templomaiban tartani, hanem csak az iskola rádión keresztül meghallgatni.

Mit érzékeltek a fenntartó váltásból a gyerekek és a szülők?

Abban bízom, hogy a lehető legkevesebbet. Az volt a célunk, hogy ami jól működött, ami értékes volt, azt mind tovább vigyük. Az első időben az volt a célom, hogy megfigyeljem, hogyan működnek a folyamatok az iskolában és feltérképezzek mindent. Ennek a tanévnek az a feladata számunkra a kollégáimmal, hogy minden menjen folyamatosan, nézzük meg, hogyan működik és a következő tanévtől, ha szükséges, vezessük be a módosításokat, és tartsuk meg az értékeket. Jelen pillanatban úgy látom, hogy a legtöbb dolog jól működik és jól látszanak az elmúlt harminc évben kialakult hagyományok is. Talán az alaposabb előkészítések ezeken még tovább javíthatnak, de összességében, ahogyan most működnek a dolgok, az jó. Kiemelkedő az, hogy a tantestület jó szakmai és emberi közösség is egyben, és hogy a kollégák felvállalják a véleményüket egymás felé és felém is. Ez az alapvető bizalom és nyitottság fontos egy közös célért dolgozó kollektívában. A tanulók hozzáállása is nagyon bíztató. A gyerekek szeretik az iskolájukat és ez nagy kincs a mai világban. A szülők pedig odafigyelnek a gyerekekre és biztos, keresztény hátteret nyújtanak számukra a tanuláshoz.

Már kicsivel több mint fél éve vezeti az iskolát. Hogy látja, honnan indult az iskola és hová tart?

Nyilván annak idején, 30 évvel ezelőtt az Öku a nulláról indult, és az utóbbi években az igazgatóváltások is jelenthettek problémát. Mindezek mellett is nagyszerű dolog az, hogy az iskola ilyen szinten képes volt tartani a színvonalat és működött. A harminc év alatt sok hagyomány alakult ki és nagyon sok értéket teremtett az iskola közössége. A szeptemberi újra indulás, akár anyagi, akár szakmai szempontból nézzük, viszonylag jól működött és én nem is szeretném, ha ez törést jelentene az iskola életében. A harminc év lezárult, és elkezdődött egy új időszámítás, de ez nem jelenti azt, hogy ne tartanánk meg, vagy ne akarnánk tovább vinni a korábbi értékeket. Sőt, inkább kifejezetten erre törekszem. Ugyanakkor ez jól összeegyeztethető azzal a szándékunkkal, hogy új hagyományokat is szeretnénk teremteni. Ezekről nem csupán az iskola vezetése dönt, hanem együtt gondolkodunk a tantestülettel, a szülőkkel és a gyerekekkel.

Mi az, amit mindenképpen szeretne elérni már a következő tanévben?

Ami a legfontosabb számomra, az egy – a jelenleginél kicsit- kiegyensúlyozottabb szervezeti rend. Ebben például tisztáznunk kell a feladat- és munkaköröket, hogy minden még jobban működhessen. A diákokkal kapcsolatos értékadásban jelenleg sajnos a járványügyi helyzet befolyásol minket. Szeretnénk olyan programokat szervezni, amelyek valóban élményeket és ismereteket adnak a gyerekeknek, például az országjáró és a nemzetjáró kirándulások. Mindezek mellett mindenképpen szeretném, ha öt éves távlatban, az iskola a jelenlegi színvonalát még inkább emelni tudnánk. 

Ha röviden szeretné megfogalmazni, mit mondana, miért jó egy diáknak a Szent Ágoston Általános Iskola és Gimnáziumba járnia?

Azt gondolom, hogy a keresztény értékek, a nyugalom és a kiegyensúlyozottság miatt.


Biztonságos Óvoda táblát kapott a

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde

Intézményünk, a Fóti Boglárka Óvoda részt vett a biztonságos óvoda pályázaton. A biztonságos óvoda program célja a gyerekek felkészítése a gyalogos, kerékpáros, és tömegközlekedésben való részvételre. A program nagy hangsúlyt fektet a gyermekek láthatóságára a közlekedés során, a közlekedésben való biztonságos részvételre, kerékpározás alkalmával a megfelelő biztonsági eszközök viselésére és az alapvető közlekedési szabályok elsajátítására. Mindezt játékosan, cselekvésbe, tevékenységbe ágyazva sajátíthatják el a gyerekek. A program témái könnyen beilleszthetőek voltak óvodai programunkba, ezzel is segítve a gyerekek és óvodapedagógusok tevékenységeit. Négy fő témakör: irányok és távolság témaköre, az út részei és alapvető közúti jelzőtáblák témakörei, láthatóság és védőfelszerelések témaköre, az óvodapedagógus szerepe a biztonságos közlekedésben a járvány idején témakörbe. Természetesen ezek tovább bővíthetők újabb ismeretanyagokkal. A pályázat irányítója Cselőteiné Popowitch Eszter óvodapedagógus volt, a program kezdetén a gyerekek számára megfelelő módon összeállított kérdőívet töltöttek ki, majd az ismeretek megszerzése után újabb egyéni mikrocsoportos feladatvégzésekre került sor, melynek végén újabb kérdőív kitöltése következett. Jól látható volt a gyermekek tudásszintjének bővülése. A pályázat lezárása eredményeként pénteken megkaptuk az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakmai támogatásával a „Biztonságos Óvoda” táblát.

Jusztinné Rick Éva intézményvezető


Nagy tervek, ötletek és lelkesedés - élet a Fáy András Iskolában 

Nagy tervekkel, ötletekkel és lelkesedéssel indult az idei tanévünk. Mindannyian éreztük, hogy az elmúlt időszak nyomot hagyott tanár és diák életében egyaránt.

Óriási izgalommal vártuk iskolánk legújabb programját, a BGC Angol iskolai programot, ahol anyanyelvű lektorok bevonásával a délutáni idősávban tanulhatják a gyerekek az angol nyelvet. 

Nagyon nagy sikerünknek mondhatjuk, hogy Deákvarga Kinga tanárnő menedzselésével elnyertük az Erasmus+ pályázat akkreditációját és ezzel pedagógusaink az elkövetkező 5 évben színvonalas továbbképzéseken vehetnek részt. Elkezdődött a diákmobilitás szervezése is, így diákjaink tavasszal egy nagyon izgalmas projekten vehetnek részt Spanyolországban.

A Diákönkormányzat szorgos munkájának eredménye a sok sikeres program, még a járvány idején is. Az Állatok világnapja alkalmából csatlakoztunk a Fővárosi Állatkert örökbefogadó programjához, majd egy házi prezentáló verseny keretében lett  örökbefogadó szülő Tari Sára 3. a, Bukta Csenge 1.c és Kozma Eszter 5.c osztályos tanuló.

Az angol munkaközösség minden évben megrendezi a Halloween projekt hetet, ahol a kreatív alkotások elkészítése  mellett a tanórákon a kultúrális kitekintés volt a cél. A jelmezes felvonulás és az ajtó dekorációs verseny idén is nagy siker volt.

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra különböző szakkörökön keresztül. Idén indult a sakkoktatás, újra munkához látott a zenés dráma szakkör és az angol nyelvvizsga felkészítő csoportokban is komoly munka folyik. Örömmel számolhatunk be, hogy tanulóink számos versenyen értek el kiemelkedő eredményeket. Részt vettek szavalóversenyeken, rajzversenyen, értő-olvasás vetélkedőkön valamint sport teljesítményeik is kimagaslók. Így aztán nem maradhatott el a Mikulás látogatása se és a szaloncukor mellé ajándék mese előadást kaptak tanáraink előadásában. A Fáy zenés szakkör Jakabné Kaudersz Orsolya vezetésével idén is fellépett a Fóti Adventi vásárban egy meghitt karácsonyi produkcióval.A nehézségek ellenére a munka folytatódik és reméljük hamarosan a nyitott napok keretein belül személyesen is lehetőség nyílik betekintést nyerni az érdeklődőknek a Fáy suli életébe.

Beke Kornélia igazgatóhelyettes


Képzőművészeti alkotótábor volt Fóton 

Az Alkotótábort Kiss Eszter képzőművész, tanár és a lánya Potyók Sára a MOME fotográfia szakos hallgatója tartották. A tábor kicsiknek július 5. és 9., a nagyobbaknak - 7. osztálytól - július 19. és 23. között zajlott.

Kiss Eszter már 19 éve vezet művészeti szakköröket Fóton. A nyári szünetekben pedig tehetséggondozó szaktáborokat tart gyerekeknek. A táborok értékét jól mutatja, hogy Kiss Eszter sok korábbi tanítványa a saját területén mára elismert művésszé vált.

A kicsiknek alkotással egybekötött kirándulások, és tematikus élményfestés színesítették a napokat.

A napi alkotások alapját Wass Albert, „Erdők könyve” című (Mese az erdőről) művének játékos feldolgozása a rajzolás és a festészet eszközeivel adta. Miközben a gyermekek részt vettek a mese helyszíneinek, karaktereinek, eseményeinek a képi megjelenítésében, azonosulni is tudtak a mű örök érvényű tanításaival is. Azért, hogy a mozgás is szerepet kapjon, és a gyerekek felfrissüljenek, a rajzolás - festés alaptevékenységet minden nap mozgásos játékkal egészítették ki.

A nagyobbak, bár ők is szabadabb formában, elmélyültek a képzőművészeti technikák és különböző ábrázolási módszerek megismerésében, alkalmazásában és a kreatív képalkotásban.

Az „idősebb” csoport a tábor során előtanulmányokat folytatott az Emese álma című magyar monda feldolgozásához. Ennek során különböző táj-, madár-, és portré tanulmányokat végeztek, valamint különböző képi motívumokat gyűjtöttek. Aztán a gyűjtésük eredményét kompozíciós és képszerkesztési gyakorlatok, majd az elkészült képek - a mondáról, A2-es méretben – formájában láthatták a tábor zárásaként bemutatott kiállításon a szülők, melyekről Potyók Sára fotókat is készített.

Kiss Eszter elmondta, azért választották az Emese álma mondát, mert ennek a képi feldolgozásával, a képzőművészeti ismeretek elsajátítása és elmélyítése mellett, a résztvevő gyerekek bepillantást nyertek őstörténetünk mondavilágába is.

(fotó: Potyók Sára)


Ballagás a Boglárka Óvodában 

Ma a második óvodás csoport is „elballagott” a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsődében. Amint azt Jusztinné Rick Éva intézményvezető elmondta, az óvodában hat csoport ballag az idén. A most ballagó Nyuszi csoportból 29 kisgyermek lép tovább a fóti iskolák első osztályaiba. Az óvodát elhagyó nagycsoportosoknak ballagásuk alkalmából mesekönyvet ajándékozott Fót Város Önkormányzata és a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde. A könyveket Dr. Vass György polgármester és Jusztinné Rick Éva adta át a gyerekeknek.

A ballagáson szép számmal jelen voltak a szülők és a hozzátartozók. A kicsik tartalmas műsorral kedveskedtek szüleiknek és nagyszüleiknek. A mondókák és énekek sora, és a gyerekek cserfessége, vagy éppen megilletődöttsége sokak szemébe csalt könnyeket. A kicsik lelkesen és látható örömmel játszottak és mondták el a mondókákat a nyilvánosság előtt. A sokrétű, valóban szórakoztató és kedves műsor a gyerekek mellett a csoport két óvónőjének, Knol – Kerezsi Andreának és Denesovics Krisztinának, valamint a dadus Gáspárné Schilling Évának a munkáját dicséri. Az egész esemény alatt érezhető volt a szeretet kötelék, amely a gyerekeket, és az őket három évig nevelő, tanító, szerető pedagógusokat összeköti.  

A Nyuszi csoport ballagó óvodásai
A Nyuszi csoport ballagó óvodásai

Az esemény zárásaként Jusztinné Rick Éva intézményvezető és Dr. Vass György polgármester átadta a Fóton élő szerző, Serdült Erika Irén által dedikált, és minden kisgyermeknek saját nevére szóló mesekönyveket.


Birtokba vették a gyerekek a felújított

Apponyi Franciska Óvodát 

A veszélyhelyzet kapcsán egy ideig az óvodák is zárva tartottak. Egy kis csoport kivételével, így volt ez az Apponyi Franciska Óvodában is. Ám, ahogy Szűcs Éva intézményvezető elmondta, az óvoda dolgozói a kényszerű szabadság alatt is dolgoztak, hogy a megújult épületben minden a helyén legyen a gyerekek érékezésére.

Egy óvodát nem könnyű oda – vissza költöztetni. Nem csoda, hogy az Apponyi Franciska Óvoda sem vált egy csapásra alkalmassá a gyerekek fogadására a felújítás befejezésével. A bútorokat és egyéb súlyosabb dolgokat egy teherautó szállította a megújult épületbe. Viszont a kisebb bútorokat, függönyöket, edényeket már az óvoda lelkes csapatának tagjai a saját autójukkal vitték vissza a Fruzsina utcába.

Emellett számos dolog is az óvoda dolgozóinak munkáját dicséri. A kényszerű szünet alatt a kollektíva minden tagja hozzátette a saját munkáját a környezet és épület lakályossá tételéhez. Az óvoda udvaron lefestették a játéktároló kisházat, a pince tetejét, a régi játékokat és újjá varázsolták a padokat is. A játékokról külön is érdemes szót ejtenünk, mert a régiek mellett egy teljesen új játszótér is épült, hogy a gyerekek még jobban élvezzék a szabadlevegőt és a napfényt. 

Szűcs Éva intézményvezető és az egyik csoport ovisai
Szűcs Éva intézményvezető és az egyik csoport ovisai

Azért, hogy a nyitásra minden rendben legyen, sokat kellett tenniük a dolgozóknak. Amint azt az intézményvezető elmondta, az óvoda dolgozói rendezték be a csoportszobákat, a folyosókat, ők készítették az új mosdóhelyiségek zuhanyfüggönyeit, az ablakok függönyeit és üvegfestését és a csoportokat jelölő ajtódíszeket is. Így, bár hivatalosan az óvoda nem üzemelt, a dolgozók a szünet alatt is folyamatosan dolgoztak azért, hogy gyerekek örömmel vehessék birtokba a megújult épületet. 


A mi suliNK, ahova szívesen járuNK 

A pandémia idején különösen fontosnak tartjuk, hogy az előírások betartásával megőrizzünk és megtartsunk minél több hagyományt. Többek közt ezért csatlakoztunk idén is a Magyar Parasport Napjához. 

A február 22-én megtartott programoknak a gyerekek és tanáraik is aktív részesei voltak. Testnevelőinknek és az osztályfőnököknek köszönhetően életkoruknak megfelelő érzékenyítést kaptak a tanulók. Beszélgettek Szekeres Pálról és Boronkay Péterről, filmrészleteket néztek meg a témában, gondolataikat rajzokban, festményekben is kifejezték. Kipróbálták az ülőröplabdát és a csörgőlabdát is, amihez egyesületünk támogatásából vettük meg a szükséges eszközt. A gyerekekben ezzel a rendezvénnyel még jobban tudtuk tudatosítani, Coubertin gondolatát, hogy „minden sport mindenkié. Ugyanis nem az egyenlősdiben hiszek, hanem az egyenjogúságban. Ez a jó üzenet. A győzelem pedig igenis fontos. Még akkor is, ha mindenkinek mást és mást jelent.”

A környezetvédelemre nevelés eddig is célunk volt. Ettől a tanévtől már Ökoiskolaként ragadunk meg minden jó alkalmat, hogy a gyerekekkel együtt tegyünk a fenntarthatóságért. 

Fontos számunkra az újrahasznosítás, fontos, hogy ezzel a környezetünkben élők is azonosuljanak, ezért csatlakoztunk a „GÖNCÖLJ A FÖLDÉRT” Sulizsák programhoz. Március második felében ruhát gyűjtöttünk. Amikor a gyűjtés és szállítás időpontját egyeztettük, még nem tudtuk, hogy addigra digitális munkarendben fogunk dolgozni-tanulni. Ennek ellenére sikeres akción vagyunk túl, a kért zsákokat mind megtöltöttük a családoknál feleslegessé vált és összegyűjtött ruhaneműkkel. Köszönjük a gyerekeknek és a szervező kollégáknak a munkáját. Köszönjük a szülőknek a közreműködést, illetve, hogy az összegyűjtött ruhák ellenértékével is támogatják iskolánkat, osztályainkat.

Ebben az évben a járvány miatt a Pest Megyei Értéktár vetélkedő is online zajlott, három fordulóban. A verseny célja, hogy az iskolásokat közelebb vigye nemzeti, megyei, illetve helyi értékeinkhez, hagyományainkhoz. Az idén 16 település 52 iskolai csapata nevezett. Az első fordulóban egy húsz kérdéses feladatsort kellett kitölteni, és egy PPT-t készíteni a saját település értékeiből. A mi csapatunk, a “Történelmi Négyes”, bejutott a március 6-i középdöntőbe, ahol (élőben, online) hat hosszú feladatsort kellett megoldani (minél gyorsabban, mert az idő is számított) az előre kijelölt 60 Pest megyei érték alapos ismerete alapján. A közel egy órás megfeszített csapatmunka meghozta eredményét: bejutottunk a március 27-i döntőbe! A döntőben iskolánk csapata a nagyon szoros versenyben negyedik helyezést ért el. Szeretettel gratulálunk a felkésztő Baráth Erika és Izsóné Csapó Zsuzsanna tanárnőknek és a csapat tagjainak: Béky Melindának, Szarka Aliznak, Dóra Lajosnak és Hamar Nimródnak! Köszönjük a sok munkát és időt, ami nélkül ez a szép eredmény nem lenne!

Szebeni Boglárka

intézményvezető

Baráth Erika és Izsóné Csapó Zsuzsanna felkészítő tanárnők és a csapat Béky Melinda, Szarka Aliz, Dóra Lajos és Hamar Nimród
Baráth Erika és Izsóné Csapó Zsuzsanna felkészítő tanárnők és a csapat Béky Melinda, Szarka Aliz, Dóra Lajos és Hamar Nimród

Húsvét után birtokba vehetik a felújított Apponyi óvodát a gyerekek

Hatósági bejárást tartottak az Apponyi Franciska Óvodában. A 195 millió forintból teljes körűen felújított épület hatósági bejárásán az önkormányzat képviselői és az óvoda vezetője mellett az Élelmiszer Biztonsági Hivatal, az ANTSZ, a kivitelező Nova Bau Hungary Kft. és a műszaki ellenőr Kontorg Mérnök Iroda képviselői vettek részt. Amint azt lapunknak Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester elmondta, a felújított épületet húsvét után vehetik birtokba az óvodások. 

Elégették a Tél banyát óvodásaink 

Bár a farsang a vírus helyzet miatt nem lehetett olyan, mint a korábbiak voltak, a Boglárka Óvoda ovisai az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az idén is elégették a Tél banyát.

A gondos biztosítást és előkészítést követően meggyújtott Tél banyát az óvodások mondókákkal és csörgő zörgő eszközökkel űzték el, hogy eljöhessen végre a várva várt tavasz. (fotók: Dr. Bocskay Zsolt)

A mi suliNK, ahová szívesen járunk 


 Farsang járvány idején – iskolai, óvodai körkép Fótról

A jelen helyzetben nem könnyű intézményvezetőnek lenni! Mert hiába a járvány, azért pedagógusok szeretnének a lehető legtöbbet adni a gyerekeknek. A farsanggal kapcsolatos járvány miatti hogyanokról a Boglárka Óvoda és Bölcsőde vezetőjét Jusztinné Rick Évát, a Németh Kálmán Általános Iskola igazgatóját Szebeni Boglárkát és a Fáy András Általános Iskola igazgatóját Kakuk Zsoltot kérdeztük.

Nem kérdés, hogy a gyerekek szeretik a farsangot. Nem csak a jelmezek, de a hangulata miatt is. A kérdés csak az, ebben a helyzetben hogyan tudják megrendezni a farsangot az óvodákban és az iskolákban?

A korábbi farsang a csoportokban kezdődött. A szülők felöltöztették a gyerekeket reggel, aztán ott is maradtak fotózni és videózni – kezdte a korábbi rend ismertetésével Jusztinné Rick Éva. Ezt követően pedig a csoportok 11 órakor mentek át a tornaterembe. Itt kezdődött el a jelmezes felvonulás és a farsangi mulatság, a tánc, a közös játékok, a versenyek.  Amint azt az óvodavezető elmondta, ez most annyiban változik, hogy a közös tornatermi programot, és a csoportok egymás közötti látogatását, jelmez megmutatását kihagyják és a szülők se mehetnek be a farsangra.  A fényképeket ezúttal az óvónénik és a dajka nénik készítik majd, illetve a tanult verseket is felveszik. Nem szeretnék azonban, hogy a szülők kimaradjanak az élményből, ezért a szülők a csoportokon keresztül juthatnak hozzá a gyermekeikről készült fotókhoz, felvételekhez. 

A tavalyi farsang a Boglárka oviban
A tavalyi farsang a Boglárka oviban

Jusztinné Rick Éva elmondta, hogy egy hagyományhoz most is ragaszkodnak. A benti farsang előtti napon az udvaron az idén is el fogják égetni a Tél banyát. Eközben pedig a gyerekek a csoportokban készített csörgő – zörgő eszközökkel és a megtanult mondókákkal űzik el a telet. A farsangot a Forfa és a Béke utcai óvodákban február 12-én, az Eőri Barna utcai óvodában és a Bölcsődében pedig február 19-én tartják meg. 

Farsang a Németh Kálmán Általános Iskolában
Farsang a Németh Kálmán Általános Iskolában
Emlékezetes jelenet a Fáy András Általános Iskola 2020-as farsangjáról
Emlékezetes jelenet a Fáy András Általános Iskola 2020-as farsangjáról

Jelmezes tanórák

A járvány miatt a Németh Kálmán Általános Iskolában sem hagyományos farsangot terveznek. Szebeni Boglárka úgy gondolja, a korábbi sikeres farsangok hangulatát kell megőrizniük most is. Korábban az iskola az alsó tagozatosoknak kora délután a tornateremben szervezete meg a felvonulást és a különböző játékokat, eszem – iszomot, amin a szülők is részt vehetettek. A felsősöknek pedig ezt követően 16 órától 20 óráig volt farsangi mulatság, felvonulással, és iskola bulival egybekötve. Természetesen mindkét korcsoportban volt egyéni és csoportos jelmezverseny is.  Ehelyett most olyan lesz a farsang, hogy a kijelölt napon délelőtt a gyerekek jelmezbe lehetnek az órákon. Természetesen a tanítás még ettől rendben menni fog – fejtette ki az igazgatónő. Az alsósok ezen felül még annyi könnyítést kapnak, hogy a szabályok maximális betartása mellett az osztályteremben játszhatnak farsangi játékokat. A lényeg azonban mégiscsak az – tette hozzá Szebeni Boglárka -, hogy egy játékos délután csináljunk a gyerekeknek. Ezért a hagyományos kiszebáb - szalmából készül, általában lányt ábrázol - égetést az ide farsangon is megtartják. Az előre elkészített helyen a bábu elégetésekor a gyerekek hagyományos magyar mondókákkal űzik el a telet és a betegséget. Ez utóbbira most mindannyiunknak nagy szüksége lehet. 

Osztálytermi farsang

Igen, megtartjuk a farsangot – erősítette meg Kakuk Zsolt a Fáy András Általános Iskola igazgatója is. Ám ezúttal a Fáy-ban is másként lesz minden. A gyerekek jelmezbe öltözve mennek iskolába, ahol a pontszámot kapnak a jelmezekre és győzteseket is hirdetnek majd. Ezúttal azonban a farsangot minden osztály a saját osztálytermében tartja meg. Korábban a farsangi felvonulást és a jelmezek pontozását az aulában tartották, de ez most a járványhelyzet miatt nem lehetséges.  


„Klassz” kezdeményezés Fóton 

Városunk újabb vállalkozással bővült. A Fáy iskola közelében, a város központjában kiscsoportos középiskolai felvételi és érettségi előkészítő nyílt. A két alapítóval, Omischel Mónikával és Turai Ágnessel beszélgettünk.

A Klassz felvételi és érettségi előkészítő 2020 nyarán jött létre – kezdte Omischel Mónika, az ötletgazda.  Mint mondta, elsősorban a karantén inspirálta. Omischel Mónika Magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanár már több mint 30 éve. Az ötlet akkor vetődött fel benne, amikor a tavaszi időszakban hallotta, hogy az online oktatás miatt több szülő nehéz helyzetbe került, mert nem tudott segíteni a gyerekének a tanulásban. Ezért közzétette a neten, hogy szívesen segít magyarból és történelemből bárkinek, természetesen ingyen. Meglepetésére Fótról csak egy valaki jelentkezett, viszont egy pesti gimnázium nyolc diákjával együtt készült a történelem érettségire. Az online tanítás eredményes volt, a lányok szépen vizsgáztak, mégis úgy érezte, a személyes jelenlétet a virtuális tér nem pótolja. Így született meg a csoportos itthoni tanítás ötlete. A szervezés során kiderült, hogy a közeli városokban (Budapesten, Dunakeszin, Gödön) több hasonló csoport alakult. Fóton azonban még senki nem foglalkozott ezzel a gondolattal. 

Omischel Mónika
Omischel Mónika

- Sikerült a lakásunkban egy külön bejáratú tantermet kialakítanunk, így a hely megvolt. A berendezésről a férjem gondoskodott, de hiányzott egy fontos szereplő: egy matematikát tanító kolléga. A középiskolai írásbeli felvételit magyarból és matematikából írják a gyerekek, a két tantárgyat mindenképpen együtt érdemes oktatni. Az internetnek sok előnye van, így nagyon gyorsan megtaláltam Turai Ágnest, aki ismert név Fóton a matematika felkészítés, fejlesztés területén – ismertette az indulás egyik fontos lépését Omischel Mónika. 

Turai Ágnes tizenhárom éve foglalkozik fejlesztéssel, matematika korrepetálással, tanulásmódszertan oktatásával, így nagyszerű választás volt.

– Az alsó tagozatosoktól a középiskolásokon át egészen a felnőttekig már szinte minden korosztállyal dolgoztam együtt – mondta bemutatkozásképpen. Mónika megkeresését és bizalmát megtiszteltetésnek tartottam. Egy gyors igényfelmérés után azt láttam, bizony Fótnak is szüksége van ilyesfajta szolgáltatásra, így megkezdtük a közös munkát.

A jelentkezők száma pedig várakozásukon felüli volt, és a visszajelzésekből is azt a következtetést szűrték le, hogy jó úton indultunk el.

Turai Ágnes és Omischel Mónika
Turai Ágnes és Omischel Mónika

Csoportos vagy egyéni?

Maximum 10 fős csoportokban képzeltük el a tanítást, ahol intenzíven tudunk a felvételire, érettségire készülni – fejtette ki Omischel Mónika. Tudjuk például, hogy az általános iskolákban is foglalkoznak a felvételire való készüléssel, de ott nem ez a legfőbb feladat.

Amint elmondta, a középiskolai felvételi pedig nem csak az általános iskolai tananyagra épül. Irodalomból például minimális tankönyvi tudást kérnek számon. Sokkal fontosabb a feladattípusok kombinálása, a nyelvi-logikai kreativitás, a szövegértési és -alkotási képesség, amivel ők célzottan foglalkoznak. A kis létszám is azt segíti, hogy az egyéni hibákat is tudják korrigálni.

A felvételi és az érettségi során különféle témakörökkel találkoznak a tanulók matematikából is – tette hozzá Turai Ágnes. Ezért meg kell tanítanunk a gyerekeket a megfelelő elméleti tudás előhívására és a gyors váltásra a feladattípusok között. A tematikus rendszerezésen és a típusfeladatok gyakorlásán kívül hangsúlyt fektetünk az időnyerő módszerek kialakítására is.

Ám a Klassz keretein belül a csoportos foglalkozások mellett foglalkoznak egyéni oktatással, korrepetálással is, mert erre is van igény.

Iskolatípusok és felkészítés

A 2021-es tanév kezdetén három csoportot hirdettek meg. Külön tematikát készítettek a negyedikeseknek, akik nyolcosztályos gimnáziumba jelentkeznek, a hatodikosoknak, akik hatosztályos gimnáziumban képzelték el a továbbtanulásukat, és a végzős nyolcadikosoknak. Ami biztos, akik valóban egy jó gimnáziumba szeretnének bejutni, azoknak szükségük van gyakorlásra.

Közös munkájuk eredményeként végül négy csoport indult ebben a tanévben. Nem meglepő, hogy matematikából többen jelentkeztek. Többeknek okoz problémát, és több konkrét tantárgyi ismeretet is igényel.  Az órákon egyszerre zajlott tematikus ismétlés és sok – sok gyakorlás. Több szülői beszélgetést is tartottak online és személyesen is. Itt szó esett a felvételi teendőkről, az időpontokról, a továbbtanulási lehetőségekről, de a vizsga pszichológiai vonatkozásait is elmondták a szülőknek.

A középiskolai felvételit február 23-án írják a gyerekek, nagyon szurkolunk nekik, és reméljük, hogy elérik céljukat, bejutnak abba az iskolába, ahová szeretnének – mondta Turai Ágnes.

Gyerekek a
Gyerekek a "Klassz"-ban

Januárban indulnak az új csoportok

Januárban indítják kiscsoportos intenzív érettségi előkészítő tanfolyamainkat. Újabb kollégák bevonásával több tantárgyból és különböző szinteken hirdettek heti másfél órás képzést. Magyar, történelem, matematika, angol nyelv tárgyakból középszintű érettségire, történelemből és matematikából emelt szintre is készülnek a diákokkal. Igény esetén biológia és földrajz tantárgyak felkészítését is vállalják.

- Mivel jelenleg is gimnáziumban tanítok, látom, hogy az idén érettségiző diákok különösen nehéz helyzetben vannak – osztotta meg tapasztalatát Omischel Mónika. Az elmúlt tanévben márciustól júniusig online tanultak. Szeptembertől pedig folyamatos volt a bizonytalanság. Aztán megszülettek a válaszok: a szalagavató elmaradt, s mi ismét otthonról folytatjuk a tanulást/tanítást. A jövő ugyanennyi bizonytalanságot tartogat. Ezért gondoljuk, hogy hasznos lehet a tudatos, rendszerező ismétlés, amit ameddig csak lehet, személyes jelenléttel szeretnénk tartani.

Munkájuk minőségét mutatja az, hogy még be sem fejeződött az első féléves felvételi előkészítő kurzusuk, már több harmadikos és hetedikes tanuló szülei megkeresték őket azzal, indítsanak nekik is egy hosszabb tanfolyamot a 2022-es felvételire. Kérésüknek eleget téve februárban az ő számukra is meghirdetnek egy-egy csoportot magyarból és matematikából. Ehhez várják további tanulótársak csatlakozását.  

A továbbiakra is számtalan elképzelésük van, és a szülőkkel való beszélgetésekből egyre jobban körvonalazódik, hogy mindez igénnyel is párosul.  Terveznek iskola-előkészítő foglalkozást óvodásoknak, tanulás-módszertani oktatást általános iskolásoknak. Hosszabb távon nyelvoktatással és pszichológiai tanácsadással is szeretnénk foglalkozni. Felvetődött továbbá délutáni tanulócsoportok megalakításának az igénye is, erre is nyitottan várják a jelentkezéseket.

Ahol jelentkezni lehet:

Címünk: Klassz – magánoktatás, Fót, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Jelentkezni lehet a Klassz Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/klasszfot

 és a +36 70 619 40 90-es telefonszámon.


Szokatlan karácsony a Fáy Általános Iskolában 

Bár mi nem szokatlan ebben az esztendőben? - teszi fel a kérdést joggal az olvasó. Valóban, alig kezdtük el az évet, megindult a digitális oktatás, aztán a nyári szünetről visszatérve világossá vált, hogy az iskolai programjaink jelentős része, ha nem mindegyik, megvalósulatlan marad. Hagyomány iskolánkban, hogy a másodikosok ünnepi műsorral kedveskednek karácsonykor szüleiknek, iskolatársaiknak a szépen feldíszített aulában.  

Ahogy a tanévnyitó és az ünnepi műsorok, ez a rendezvény is elvesztette volna az élő kapcsolat varázsát, ha Beke Nelli kolléganőnk nem gondol egy merészet és Lackó Gábor igazgatóhelyettes kollégámmal el nem készítenek egy karácsonyi kisfilmet a gyerekek közreműködésével. A másodikosok verseket mondtak, énekeltek, zongoráztak, az elsősök és az ötödikesek angol dalokat adtak elő. Persze, ahogy ilyenkor ez lenni szokott és teljességgel természetes, voltak megilletődött hangok is, de ettől olyan megható az egész. A jó hangulatú felvétel - hiszen a vicces operatőr és rendező mellett átélhették egy igazi forgatás varázsát - örökre emlékezetes lesz mindenkinek.

Ahogyan a Regina, Gabi, Lilla, Orsi és Andrea néni által betanított versek, énekek is, melyek felkerülve iskolánk honlapjára és facebook oldalára híressé tették őket.

Nehéz hónapokat élünk át valamennyien, de ezzel a kis csekélységgel, odafigyeléssel megint tudtunk adni valamit tanítványainknak és szüleiknek is.

Bencze Erzsébet, igazgatóhelyettes


Harmincadik évébe lépett a zeneiskola 

A Fóti Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola jövőre ünnepli 30. születésnapját. Ebből az alkalomból Cselőteiné Závodszky Katalinnal, az iskola alapító igazgató helyettesével, későbbi igazgatójával, címzetes igazgatóval beszélgettünk a múltról és a jelenről.

Cselőteiné Závodszky Katalin a Fóti Zeneiskola egyik rendezvényén
Cselőteiné Závodszky Katalin a Fóti Zeneiskola egyik rendezvényén

Mikor és hogyan kezdődött Fóton a zeneiskolai oktatás?

A fóti zeneoktatás egy kicsit korábban elindult, mint maga a zeneiskola. Hegedűsként végeztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (ma már egyetem) zenetanár képző tagozatán. Fóton akkor még csak Dunakesziről kihelyezett zeneoktatás volt. Így szervezetileg én is ott kezdtem el dolgozni, egy évig még igazgatóhelyettes is voltam a Dunakeszi Zeneiskolában. Aztán Horváth Istvánnal beszélgettünk és úgy gondoltuk, hogy Fóton is jó lenne egy zeneiskolát alapítani. Elindítottunk egy felmérést az iskolákban, és kiderült, hogy lenne fogadókészség a zeneiskolára. Horváth István pedig benyújtott egy kérelmet az önkormányzathoz, és 1991. szeptembertől elindulhatott a Fóti Zeneiskola.

Az indulásnak hány gyerekkel és pedagógussal vágtak neki?

Az indulásnál Horváth István volt az igazgató, én voltam az igazgatóhelyettes, és rajtunk kívül még volt öt zenepedagógus is. A tantestületben volt Puska László és Puska Tibor, akik fúvósokat oktattak, Kalocsai Márta és Pusztai Mátyásné zongorát tanítottak, míg Gedai György a szolfézs oktatást vitte. A gyerekek száma már az első tanévben 150 fő volt. Ez azt mutatta, hogy a városnak tényleg szüksége volt egy zeneiskolára.

Hol tanítottak? Egy induló iskolának a hely alapvető kérdés.

Sajnos ez még ma is az. Akkor, 1991-ben a Gyermekvárosban, a kastélyban kaptunk helyet, éppúgy, ahogyan az ÖKU. A nehézségek ellenére boldog és szép idők voltak azok számunkra. Aztán 1995-ben az Ifjúsági ház második emeletén kaptunk az önkormányzattól pár helyiséget. Ma már ott tartunk, hogy az épület több mint a felét mi használjuk, ám mára már ez is kevésnek bizonyult. Vannak tervek egy zeneiskola építéséről, de konkrétum ezzel kapcsolatban még nincs. Jó lenne, ha lenne egy olyan termünk, ahol egy kamarazenekar felférne a színpadra és a nézőtéren is 150 fő le tudna ülni. 

Cselőteiné Závodszky Katalin előadást tart

Mikortól váltotta Horváth Istvánt az igazgatói pozícióban?

Még 2009-ben kaptam egy egyéves megbízást az önkormányzattól, hogy vezessem az iskolát. Amit aztán egy pályázat beadása követett, aminek eredményeként öt évre (2015-ig) elnyertem az igazgatói megbízást. A következő pályázatot már a Tankerületi Központ bírálta el, és újabb öt évig én vezettem az Fóti Zeneiskolát. Az idei évtől a munkát egy kolléganőm viszi tovább, mint igazgató.

Új intézményként hogyan illeszkedtek be a város életébe?

Kezdettől fogva az volt a célunk Horváth Istvánnal, hogy minél inkább részt vegyünk Fót kulturális életében, és azt gondolom, ez többé kevésbé sikerült is. Koncerteket és bemutató órákat tartottunk és a város lakossága szerette ezeket az alkalmakat. Sajnos azonban, amikor a támogatásról kellett dönteniük az illetékeseknek, mi mindig az utolsók voltunk a sorban, mert a zeneiskola nem kötelező feladat egyetlen önkormányzat számára sem. Végül mindig kaptunk valamennyi támogatást az önkormányzattól, de az az igazi fejlődéshez sajnos elég kevés volt.

A kezdettől az ön második igazgatói ciklusának végéig hogyan alakult a gyerekek létszáma?

Amikor kezdtünk, akkor a 150 gyerek is szép létszám volt. Amikor átvettem az igazgatói posztot, a gyerekek száma még nem érte el a 300-at. Amikor átadtam az iskolát, akkor már pár fő híján elérte a tanulók száma a 400-at. 

Mi volt a legkedvesebb emléke és mi volt a legfeszültebb időszaka?

A legkedvesebb időszak a kezdetekben volt, amikor a kastély gyönyörű környezetében taníthattunk és játszhattunk. A másik szép emlék is ide kapcsolódik. Ez akkor volt, amikor Károlyi Erzsébet grófnő meghívta a kastély nagytermébe koncertet adni az egyik kolléganőnket, és a koncerten mi is játszhattunk. Csodálatos élmény volt újra ott zenélni. A legfeszültebb még a Fóti Zeneiskola előtti időből van. Akkor a tanácselnök közölte az igazgatóval és velem, mint a helyettessel, hogy nincs pénz, és lehet, hogy nem tudják kifizetni a fizetésünket. Aztán a város hitelt vett fel és abból megoldották. A kollégáink pedig semmit sem sejtettek az egészből. Felesleges lett volna őket is felzaklatni. Ma azért már ilyen helyzet elképzelhetetlen. A másik ilyen nehéz helyzet a KLIKK megalakulásakor volt. Ahogy minden kezdeti időszakban lenni szokott, még nem volt kialakult rendszer. Mára szerencsére ez rendben van. És ebből a Fóti Zeneiskola is profitált. A Kodály Hangszeres Program keretében nagyon sok hangszert kaptunk, amelyekhez szerencsére sok gyerek is van.

A vírus hogyan hatott a zeneiskolára?

Sajnos ez számunkra nem egy jó időszak. Elmaradtak a koncertjeink és a bemutatóóráink is. Így nagyon nehéz megnyerni a zenének a gyerekeket. A Zene világnapja alkalmából (október 1.) tartottunk a kicsiknek egy rendhagyó énekórát. Bízom benne, hogy eredményes volt.


30 éves a Fóti ÖKU! 

A kerek születésnap apropóján a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium alapító, régi – új igazgatójával Tyukász Tamással beszélgettünk. Szót ejtettünk a 30 évvel ezelőtti alapításról, a talpon maradásról, az iskola közelmúltjáról, jövőjéről és az előttük álló legfontosabb feladatokról.

Nehéz és szép indulás volt – kezdte a beszélgetést Tyukász Tamás. Amint elmondta, gyakorlatilag nulláról kellett az iskolát elindítaniuk. Ám, ahogy ma is, akkor is az ökumené volt számukra a legfontosabb. Az iskola elindulása a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület (FÖKE) megalapításával kezdődött. A lekészek és a szülők keresztény iskolát akartak, és abban az időben még nem léteztek a ma már bevált felekezeti iskolák. Így aztán a FÖKE vezetői – Sebők Sándor atya ötletére, a három protestáns lelkésszel összefogva - egy ökumenikus iskola elindítása mellett döntöttek. Ami annak ellenére sem volt kézenfekvő, hogy a FÖKE-t a négy fóti keresztény egyházközség – katolikus, református, evangélikus és baptista – közösen alapította. Az általuk delegált személyek vezetik ma is a fenntartó egyesületet. Tyukász Tamás úgy gondolja, talán ezért működik az iskola még ma is. Abban az időben – 1990-ben – a Fótival együtt több mint tíz ökumenikus iskola indult útjára Budapesten és a főváros közelében. A FÖKE-t alkotó négy egyházközösség és egyben Fót városa is méltán lehet büszke arra, hogy a rendszerváltozás után induló ökumenikus iskolák közül egyedül a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium működik még ma is.

Az ÖKU iskola hátsó frontja a katolikus templom ikonikus tornyaival
Az ÖKU iskola hátsó frontja a katolikus templom ikonikus tornyaival

A kezdet

Az egyesületnek az induláskor három fő célja volt: iskola alapítás és fenntartás, közművelődés és politikai szerepvállalás. Bár ez utóbbi már régen kikerült a célok közül, de a kezdeteknél fontos volt, hiszen, amint azt az iskola régi – új igazgatója elmondta, az első szabadon választott polgármestert és számos önkormányzati képviselőt jelölő szervezetek között ott volt a FÖKE is.

Ennek azért volt jelentősége, mert a testületben többségben voltak a keresztény szemléletű képviselők, akik a polgármester támogatásával segítettek abban, hogy az iskola elindulhasson. Nélkülük ez nem mehetett volna, hiszen, ahogy Tyukász Tamás fogalmazott, nem volt sem épület, sem bútorok, sem berendezés. Ő maga egyébként Sebők Sándor atya hívására érkezett Fótra, akit még az újpesti szolgálata idején ismert 

meg. És mint mondta, hívő katolikusként örömmel vállalt részt egy ökumenikus iskola indulásának előkészítésében.

Az induláskor az első az volt, hogy az önkormányzattól használatra megkapta a leendő Ökumenikus Iskola a kisalagi Béke utcában, a Németh Kálmán Általános Iskola egyik használaton kívüli helyiségét és a benne lévő maradék iskolabútorokat. Ez lett később az alsó tagozat egyik részének az otthona. Aztán megkapták a régi I. számú Általános Iskola egyik üresen álló épületét, ezzel az alsó tagozat a-b osztályainak a helye (bár két külön helyen 1-4. osztályokkal) már biztosítva volt. A felső tagozatnak azonban még sehol sem volt hely. A FÖKE a gyerekváros akkori igazgatójához fordult, aki maga is pedagógus volt, ezért a segítség nem is maradt el. Így aztán, az ÖKU iskola birtokba vehette a kastélyban az üresen álló nagy ebédlőt és még néhány használaton kívüli helyiséget. Aztán az ebédlőt a szülők segítségével, forgácslapokkal leválasztva tantermekké alakították. Hely már volt, de bútorok továbbra sem álltak a rendelkezésükre. Ezért összeszedtek minden használt iskolabútort, amit csak tudtak. Volt, amit Tyukász Tamás maga hozott el saját utánfutóján a minisztériumból, vagy egy – egy bezárt iskolából. Ezekkel szerelték fel aztán a felső tagozatos osztályokat. Amíg ez a munka folyt, a FÖKE beszerzett minden hivatalos engedélyt, hogy az iskola elindulhasson. 

A hiányzó anyagiak…

Csakhogy egy iskola indításhoz a sok munka, a hely és a bútorok mellett kell még valami, pénz, pénz és pénz. Mert nem elég elindítani egy iskolát, azt fenn is kell tartani. Ahogy Tyukász Tamás visszaemlékezett, abban az időben az iskolák úgy működtek, hogy az állam adott minden gyermek után egy normatív állami támogatást, amit az önkormányzat az általa fenntartott iskolák számára kiegészített. Csakhogy az ÖKU nem tartozott az önkormányzat által fenntartott iskolák közé. Viszont az állam által adott pénz láthatóan nem volt elég egy iskola fenntartásához.

És ekkor volt nagyon fontos az első szabadon választott testület szellemisége, akik közoktatási megállapodást kötöttek a FÖKE-vel, így az iskola megkapta ugyanazt a támogatást az önkormányzattól, mint a többi fóti iskola. Ezzel az indulás utolsó előtti akadálya is elhárult. A FÖKE vezetői pedig felkérték Tyukász Tamást, hogy vállalja el az iskola igazgatását. Senki ne képzelje, hogy ezután dúskáltunk a pénzben – mondta Tyukász Tamás – az éppen csak elég volt ahhoz, hogy elinduljunk. 

Az emberi tényező

Az iskolának már volt helye és voltak forrásai is az induláshoz, de a legfontosabb, a tantestület még nem volt sehol. Az alapító igazgató úgy gondolja, talán a tantestület megfelelő lelkületű tanárokkal történő feltöltése volt a legnehezebb feladat. Mint mondta, nem volt egy régi testület, amit fel kellett frissíteni, vagy kiegészíteni. Volt az iskola és volt ő, mint igazgató, és ehhez kellett szervezni egy teljes tantestületet. Sokan kétségek között voltak, hogyan tud majd egy ilyen új, egymást nem ismerő emberekből álló tantestület együtt dolgozni és tanítani.

Az alap az volt, hogy a négy alapító felekezetben és a környéken lévő testvérfelekezetekben is hirdetni kezdték, hogy tanárokat keresnek. Ez olyannyira jól bevált, hogy sikerült rövid idő alatt minden nélkülözhetetlen állást betölteniük. Nyilván, azért voltak hiányosságaink – fejtette ki az igazgató. Az induláskor pl. nem volt gazdasági vezetőnk, és még ezen kívül is volt pár betöltetlen pozíció, de ez az indulást nem akadályozta meg. Később természetesen minden státuszt betöltöttünk.

A tantestület megalakulása után Tyukász Tamás legfontosabb feladata az volt, hogy az egymást nem ismerő pedagógusokból csapatot kovácsoljon. Volt erre egy ötletem – emlékezett vissza az alapító igazgató -, mégpedig az, hogy elviszem a pedagógusainkat egy egyhetes tantestületi táborba. Senki sem akarta kihúzni magát, mindenki eljött. Ott határoztuk meg az iskola irányát és ott alkottuk meg a pedagógia programunkat is. A sikeres tábor után pedig közel 300 gyermekkel annak rendje és módja szerint (több évfolyamon párhuzamos osztállyal) elindítottuk az első tanévet – mondta Tyukász Tamás. 

A közelmúlt problémái

Az igazgató úgy véli, az iskola azért tud működni a közelmúlt bizonytalanságai ellenére is, mert a felekezetek között megmaradt az együttműködés. Az ő mostani feladatainak egyike, hogy az első 18 évben bevált gyakorlatokat - amikor ő volt az igazgató -, visszahozza, mert ezek elengedhetetlenek egy keresztény iskola működtetéséhez.

Ezért, amikor újra elvállalta az igazgatói pozíciót, mind a négy felekezet lelkészét meglátogatta és megbeszélte velük a tapasztalatait. Kifejtette, hogy az első 18 évben az ő vezetése alatt a négy felekezet lelkészeivel vele közösen rendszeresen lelkészi megbeszélést tartottak, ahol az iskola ügyes – bajos dolgait megbeszélték, ill. előre egyeztették az iskolai lelkészi szolgálatok rendjét, beosztását. Az elmúlt 11 évben viszont lazult az iskola és a lelkészek kapcsolata, amit Tyukász Tamás újra a régi intenzitásúvá szeretne alakítani.

Az azonban – tette hozzá – örömteli, hogy a tantestületben nincsenek komoly feszültségek. Talán az elmúlt évtized problémái és bizonytalanságai miatt is, de tantestület egy nagyon összetartó, jól egybekovácsolódott csapatot alkot.

Tyukász Tamás úgy gondolja, három fő feladata lesz az elkövetkező időszakban. Az első, hogy a bizonytalanságot biztonságérzetté alakítsa. A második, hogy az iskola a jelenlegi vírus helyzetben zökkenőmentesen és biztonságosan elinduljon, és folytassa a pedagógiai munkát. A harmadik pedig az, hogy a tanárok számára elérhetővé tegyen olyan belső képzéseket, amelyekkel elősegítheti számukra egy esetleges online oktatás sikerességét. 


Elindult a tanév a fóti iskolákban 

Az idei tanév indulása számos bizonytalanságot tartogatott a szülők és a pedagógusok számára egyaránt. A vírus várható második hulláma befolyásolhatja magát az oktatást, és egészen másfajta követelmények betartását és betartatását kívánja meg minden szereplőtől. Cikkünkben utánajártunk annak, hogyan védik meg az iskolák a gyermekeket és annak is, hogy milyen kötelezettségeik és lehetőségeik vannak a szülőknek és a pedagógusoknak.

Dr. Vass György polgármester a Garay János Általános Iskola tanévnyitóján
Dr. Vass György polgármester a Garay János Általános Iskola tanévnyitóján

Azt, hogy a 2020 – 2021-es tanév mit tartogat az iskolák számára, még nem tudjuk. Az viszont már most is sejthető, hogy a COVID miatt a történelemkönyvek is megemlékeznek majd róla. Éppen ezért számos kérdésre választ kellett keresnünk. Ilyenek például a kell-e maszkot viselniük a szülőknek az iskola területén, a tanároknak és a diákoknak a tanórák alatt, illetve, hogy a szülőknek milyen védőeszközöket kell biztosítaniuk a gyermekeik számára? Aztán, ha ezeket már tisztán látjuk, akkor még mindig ott vannak az olyan kérdések, hogy miképpen oldja meg az iskola a gyermekek védelmét, hogyan tartatják be a 1,5 méteres távolságot? Magával az oktatással kapcsolatban pedig lesz-e valamilyen azonnali változás a korábbi évekhez képest, hogyan készült fel az iskola 

egy esetleges digitális átállásra, rendelkezik-e a megfelelő eszközökkel ehhez az iskola, és a szülők kihez fordulhatnak, ha a család nem rendelkezik a digitális oktatáshoz szükséges eszközökkel? Már ebből is látszik, hogy megannyi kérdés van, amire akár a szülőknek, akár a pedagógusoknak válaszokat kell keresniük a gyermekek és az oktatás érdekében.

Maszk vagy nem maszk?

Amint azt Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix intézményvezető elmondta, a Fóti Garay János Általános Iskola az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára által kiadott (2020. augusztus 17.) eljárásrendet tartja be, amely intézkedési terv magában foglalja a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekre vonatkozó, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet. Éppen úgy, ahogyan azt a többi fóti iskola is teszi.

Az már a Garay vezetésének a külön intézkedése, hogy a szülők továbbra is csak az iskola főbejáratáig mehetnek be, és ez az új tanévben sem változik meg. Az intézményvető hozzátette, hogy amennyiben a szülők a szabad ég alatt várakoznak gyermekeikre az iskola előtt, úgy a kellő távolság betartása mellett nincs szükség maszkra. Abban az esetben viszont, ha az aulában történik a várakozás (eső, havazás esetén) úgy be kell tartani a közösségi térben a 1,5 méteres távolságot, amelyet a porta szolgálat ellenőriz. Amennyiben a távolság bármilyen okból nem tartható be, akkor viszont a maszk használata már kötelező.

A Waldorf Általános Iskola és Gimnázium szintén a protokoll szerint jár el. Ugyanakkor Bobák Orsolya intézményvezető elmondta, az iskola megkérte a Waldorfos szülőket arra, hogy az épületen kívül várják meg a gyermeküket. Az iskolán belüli maszk viseléssel kapcsolatban az intézményvezető kifejtette, hogy a tanórák alatt a maszk viselése a diákoknak és a pedagógusoknak sem kötelező, de lehetséges azok számára, aki viselni szeretnék.

Asztalosné Tóth - Fekete Beatrix a Garay János Általános Iskola igazgatója megnyitja a tanévet
Asztalosné Tóth - Fekete Beatrix a Garay János Általános Iskola igazgatója megnyitja a tanévet

Fertőtlenítés

A fertőtlenítéssel kapcsolatban alap kérdés, hogy van-e bármilyen teendője a szülőknek? Kell-e bármit is beküldeniük a gyermekükkel az iskolába. A megkérdezett iskolavezetők egyöntetűen elmondták, hogy a szülőknek ezzel kapcsolatban semmilyen teendőjük nincs. Természetesen saját akaratukból adhatnak a gyermekeinek fertőtlenítőszert a gyermekek saját használatára, de ez nem kötelező. A fertőtlenítő szereket ugyanis az Állami Népegészségügyi Ellátó Központ, illetve a fenntartó biztosítja minden intézmény számára. Ezzel együtt is, ahogy Bobák Orsolya kifejtette, a tanévkezdő takarításhoz szükséges szereket a Waldorf már beszerezte és az iskola vezetése a munkát már megszervezte jóval a tanév megkezdése előtt.

A Garay intézményvezetőjének tájékoztatása szerint dolgozóik a nyár folyamán teljes mértékben fertőtlenítették az iskolát. A technikai dolgozók munkarendjét pedig átszervezték, hogy a fertőtlenítés a tanév alatt is teljes körűen elvégezhető legyen. A tanulók az első tanórán tájékoztatást kaptak a személyes higiéné szabályairól és betartásának fontosságáról. A legfontosabb talán még is az, hogy az intézményben létrejött egy munkacsoport, amely a járványügyi helyzetnek megfelelően azonnali intézkedéseket tud hozni az aktualitásoknak megfelelően. Ennek a munkacsoportnak a munkáját nagymértékben segíti Tóth Tamásné Rick Katalin intézményvezető helyettes, aki egészségügyi végzettséggel is rendelkező pedagógus.

Ugyanakkor azért, hogy mindenki számára világosak legyenek a teendők, a Garay vezetői tájékoztató levelet készítettek a szülők számára, amely elérhető az iskola honlapján is. Ebben felhívták a figyelmet a járványhelyzettel kapcsolatos teendőkre, amellyel a járvány kialakulása megelőzhető.

Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix tájékoztatást adott arról is, hogy a tanévnyitót csak az első évfolyamos tanulóknak és szüleiknek tartották meg ünnepélyes keretek között a rossz idő miatt a tornateremben. A többi osztály az osztályteremben kezdte meg a 2020/2021. tanévet az osztályfőnökök jelenlétében.

A Waldorf intézményvezetőjének tájékoztatása szerint az iskola a szokásoknak megfelelően a Kastély park egy nagy platánfája alatt indította el a tanévet, amelyen csak az általános iskolások vettek részt. A gimnázium osztályai szeptember elsején egy osztálykirándulással nyitották meg az új tanévet. 

Hagyományosan kezdték az iskolák az évet, de hogyan folytatják?
Hagyományosan kezdték az iskolák az évet, de hogyan folytatják?
Hagyományos vagy digitális, ez itt a kérdés!
Hagyományos vagy digitális, ez itt a kérdés!

Tanév, de hogyan?

Az EMMI rendelete szerint az oktatás a normál keretek között indul el. Megkerülhetetlen azonban a kérdés, hogyan állnak át az iskolák egy esetleges újabb veszélyhelyzet esetén a digitális oktatásra? A Waldorfban ezzel kapcsolatban kicsit másként gondolkoznak. Amint Bobák Orsolya elmondta, az iskolában korábban is inkább távoktatás volt, infokommunikációs eszközök igénybevételével. A Waldorfban az 1-8 osztályokig még nincs informatika-oktatás, de az online oktatás idején már a 7. és 8. évfolyamokon is használták a diákok az iskola hivatalos informatikai oktatási platformját, az Office 365 Teams rendszerét. A kisebb évfolyamokban pedig a szülők bevonásával történt a tananyag átadása. A tanítók és tanárok a tanév hátralévő részére új tanterveket írtak minden osztályra és csoportra, hogy tudatosan folyjon a munka, bármilyen rendszerben is kelljen oktatniuk.

A Garayban egyelőre a hosszú évek alatt megszokott módon kezdték meg a tanévet és felkészültek járvány esetén a digitális oktatásra is. Az intézményvezető elmondta, hogy folyamatosan nyomon követik a kialakult járványügyi helyzetet és közvetlenül az oktatással kapcsolatos híreket és amennyiben ismét kormányhatározat, rendelet születik a tantermen kívüli digitális oktatás életbelépéséről, az átállás már felkészülten, zökkenőmentesen fog megtörténni intézményünk részéről.

Hozzátette még, úgy gondolja, hogy diákjaik és kollégái felkészülten, nagyobb technikai problémáktól, hiányosságoktól mentesen fognak tudni akár egyik napról a másik napra átállni online oktatási formára, tanulva az elmúlt hónapok tapasztalataiból. Természetesen felhasználják az oktatási kormányzat és az oktatási szakértől által közzétett távoktatást segítő módszertani támogató anyagokat is. A pedagógusok közös erőfeszítéssel azon fognak dolgozni, hogy minél jobban alkalmazható, tanítványaink számára a tanulás lehetőségét és szükségességét megtestesítő távoktatási formákat használjanak, ha a szükség úgy hozza. Az intézményvezető úgy látja, pedagógusaik innovációs tevékenysége és leleményessége dicséretes a digitális oktatás területén.

Probléma esetén…

A szülők számára fontos tudni, hogy kihez fordulhatnak, ha bármilyen problémájuk adódna egy esetleges digitális oktatás során. A Waldorfban elsősorban osztályközösségi szinten oldották meg a nehézségeket, ami nagyon jól bevált. Amint azt Bobák Orsolya elmondta, szerencsére nagyon támogató a közösségük, így az osztályokon belül kisegítették az eszközhiánnyal küzdő tanulókat.

Mivel a Waldorf művészeti iskola is, a művészeti oktatást projektmunkákon keresztül oldották meg, bár az intézményvezető elmondása szerint ez nem volt zökkenőmentes.

Mindemellett sajnos vannak olyan gyakorlati tárgyaik – erdészet, mezőgazdasági és szociális gyakorlat -, amelyeknek az oktatását a digitális időszakban nem tudták megoldani, ezért azokat átcsoportosították a 2020 – 2021-es tanévre.

A Garayban a tantermen kívüli digitális oktatás során voltak olyan családok, akik technikai nehézségekbe ütköztek, a nem megfelelő technikai háttér, vagy informatikai eszköz hiánya miatt. Számukra az iskola fenntartója, a Dunakeszi Tankerületi Központ és a Garay is segítséget nyújtott ezekben a hónapokban. A Tankerület vissza nem térítendő laptopokkal segített családokat, a Garay pedig az intézmény rendelkezésére álló informatikai eszközöket tudta kölcsön adni az igénylőknek. Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix kifejtette, amennyiben sor kerül egy újabb digitális oktatásra, a technikai segítségnyújtásra az iskola részéről Cselőtei József intézményvezető-helyettes van kijelölve kapcsolattartóként. Emellett a technikai problémák megoldása érdekében a szülőkkel és diákjaikkal az osztályfőnökök és a szaktanárok is folyamatosan tartják a kapcsolatot.

Az intézményvezető azt is elmondta, hogy iskolaszintű rendezvényeket ebben a tanévben addig nem terveznek, amíg a járványügyi helyzet ezt nem teszi lehetővé. Mint mondta, boldogok lennének, ha nagyobb szabású keretek között ünnepelhetnénk meg a Garay fennállásának 60. évfordulóját. Amint hozzátette, így is méltó módon fognak ünnepelni, hiszen az iskola diákönkormányzata már tervezi az iskola egyen nyakkendőjét és pólóját is.


 Nyári gyerekbirodalom

A korona vírus kapcsán különösen nehéz helyzetbe kerültek a közművelődéssel foglalkozó intézményei a városnak. Az újraindulásról, a nyárral kapcsolatos lehetőségekről és az eddig elért eredményekről Palásti Bélával, a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (FKKK) igazgatójával beszélgettünk.

Sajnos ma nem kezdődhet beszélgetés anélkül, hogy ne ejtenénk szót a vírushelyzetről és az abból adódó korlátozások alatti időről. Az FKKK igazgatója úgy véli, ebben a tekintetben sikerült a lehető legtöbbet kihozniuk abból, ami a rendelkezésükre állt. Az online térben rendszeresen kommunikáltak a lakossággal. Erre a saját jól működő weboldalaikat – a Művelődési Házét, a Könyvtárét és a Németh Kálmán Emlékházét – egyaránt használták. És nem hagyták kiaknázatlanul az online tér közösségi lehetőségeit, a Facebookot, a blogot és a Youtube csatornát sem. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a karantén ideje alatt 76.000 elérésük volt ezeken a felületeken keresztül. Ez a szám pedig csak tovább nő, hiszen a kezdeti sikereken felbuzdulva, az online tartalomgyártást nem hagyják abba.

Nyári táborok

Palásti Béla elmondta, hogy a vírusos időszakon túllépve az FKKK intézményei az idei nyáron is számos lehetőséget biztosítanak a szülők és a gyerekek számára.

A Vörösmarty Művelődési Ház öt, a Fót Városi Könyvtár és a Németh Kálmán Emlékház pedig két – két táborral várja a gyerekeket. A Művelődési Házban lesz Dráma és tánc tábor, Kalandozások tábor, Játék – mozgás – egészség tábor és Ügyes kezek tábor. A Fóti Könyvtár két mesetáborral, a Németh Kálmán Emlékház pedig két alkotótáborral (az egyik 1 – 6. osztályosoknak, a másik 6 – 13. osztályosoknak) várja a gyerekeket. Ezen kívül a Művelődési ház otthont ad a Sakk -, a Néptánc- és a Zumba tábornak, amiket az intézményben működő szakkörvezetők és külsős szakemberek szerveztek.

Amint azt az FKKK igazgatója elmondta, a táborok kiscsoportosak, 10 – 15, maximum 20 fősek. Az ebéd minden táborban megoldott, és a gyerekek délután uzsonnát vagy friss gyümölcsöt is kapnak. Fontos tudnivaló, hogy a táborok hétfőtől péntekig, napközben működnek. Palásti Béla hosszú tapasztalata és a szülők visszajelzései azt mutatják, hogy ezek a kis csoportos táborok lehetőséget adnak a táborvezetőknek a rájuk bízott gyerekek személyes készség- és képességfejlesztésére is.

Az igazgató úgy véli, a táborok népszerűségét az is mutatja, hogy minden meghirdetett táborban nagyon hamar betelik a létszám. Igaz, tette hozzá, hogy ez annak is köszönhető, hogy sok fóti fórumot kihasználnak a táborok népszerűsítése érdekében, így a szülők a lehető leghamarabb tudomást szereznek a számukra hasznos információkról.

Itt van az ősz, itt van újra…

Az FKKK igazgatója bízik benne, hogy az őszi programokat megtudják tartani. Ez vonatkozik az előre eltervezett programokra és a tavaszról őszre csúszott gyerekszínházi előadásokra is. Palásti Béla szerint ez azért lenne nagyon fontos, mert a kiszámíthatóság a munkájuk egyik pillére.

Az ősz azonban nem csak a programok miatt fontos az FKKK számára. Amint azt az igazgató kifejtette, a Képviselő – testület mindig novemberben dönt a következő éves kulturális költségvetésről. Ez pedig megadja azt a tervezhetőséget és stabilitást, amivel minden évben biztonságosan és kiszámíthatóan lehet tervezni a felújításokat, a fejlesztéseket és a programokat.

Palásti Béla szakmai hitvallása, hogy egy művelődési intézmény akkor működik jól, ha tele van élettel. Azért, hogy a Vörösmarty Művelődési Ház meg tudjon felelni ennek az elvárásnak, a munkatársak két műszakos rendben dolgoznak. A Ház reggel 8 órától gyakorlatilag este 21 óráig nyitva tart. Hogy ez lehetséges legyen, a Művelődési Ház dolgozói közül ügyeleti rendszerben akár többen is az esti zárásig maradnak. Hétvégén azonban a ház csak programfüggően tart nyitva. Szombaton délelőtt kinyitnak, mert indulnak a különböző szakkörök, aztán van egy kis szünet, majd délután jönnek a színházi előadások vagy a koncertek.

A vasárnap azonban már más. A Ház vasárnap délelőtt zárva van, mert az igazgató úgy alakította ki a nyitva tartást, hogy az ne ütközzön a városban élő felekezetek istentiszteleti alkalmaival. A Művelődési Ház azonban vasárnap délutánonként programtól függően újra kinyitja a kapuit.

Eredmények

Egy kulturális intézménynél mások az eredményesség fokmérői, mint egy gazdasági társaságnál. A számok azonban itt is irányadóak. Palásti Béla 2016 óta vezeti az FKKK három intézményét. Mint mondta, a mérések azóta is folyamatosak, azért, hogy saját maguk számára is láthatóvá tegyék a folyamatokat.

Amikor 2016-ban Fótra került, a Művelődési Ház látogatói száma egy év alatt 19.000 fő körül volt. A következő évben ez a szám fölment 30.000-re, 2018-ban 35.000-re és 2019-ben tovább emelkedett 40.000 főre. A Művelődési Ház pedig a látogatók számának emelkedésén túl az elmúlt négy évben megötszörözte a korábbi bevételeit. Mindez azt mutatja, hogy a Ház jól működik és folyamatosan fejlődik. Az igazgató úgy véli, van még bőven tennivaló. Külön köszöni a Képviselő – testületnek, hogy évről – évre időben biztosítják a forrásokat a stabil és kiszámítható működéshez és a fejlesztésekhez.

A számok mellett a Ház működésének dicsérete az is, hogy Magyarországon a 29 minősített közművelődési intézmény között vannak. A címet minden évben újra odaítélik, így jelenleg a több ezer kulturális intézmény közül csak 21-nek élő ez a megtisztelő címe. A Vörösmarty Művelődési Ház azonban egyedüliként még közülük is kiemelkedik azzal, hogy ezen belül 6 területen rendelkezik minősített címmel.

Palásti Béla úgy látja, hogy ezek a jó eredmények csak egy összetartó, jól képzett, felkészült, elhivatott és jó hangulatú csapattal érhetők el, olyan munkatársakkal, akikkel az FKKK-nál dolgozik együtt.


 Rendben lezajlott az érettségi a fóti iskolákban

Kis túlzással, az érettségi talán a legfontosabb dolog a középiskolások számára. Igaz, sok minden történik, mire idáig eljutnak, de az életük irányának alakulása szempontjából mégis ez a legfontosabb mérföldkő. A hogyanokról és az eredményekről Dr. Tihanyi Katalint a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium és Kaudersné Madarász Zsuzsannát a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium igazgatóját kérdeztük.

A veszélyhelyzet miatt az iskolák átálltak a digitális oktatásra, ami diákok és tanárok számára is teljesen új helyzetet teremtett. A végzősök számára különösen nehézzé tette az idei érettségi vizsgát a felkészülés utolsó másfél hónapjának a szokatlansága.

Ám a két igazgató úgy gondolja, hogy a digitális oktatás sikeres bevezetése nem jelentett hátrányt az iskolában tanuló diákok számára. Dr. Tihanyi Katalin kiemelte, hogy az érettségi vizsgára való felkészülés 4 évig zajlott, ezért a tanulóik számára a digitális oktatás nem okozott nehézséget a felkészülésben. Hasonlóan vélekedett Kaudersné Madarász Zsuzsanna is. Mindkét igazgató kiemelte pedagógus kollégáinak a példamutató, egymást és a diákokat segítő hozzáállását is.

Szigorúan betartott szabályok

Az idei érettségi vizsga különös nehézségét az egészségügyi szabályok betartása és betartatása adta. A fóti iskolák ezt a rendeleteknek megfelelően megoldották. Ahogy a Népművészeti Gimnázium igazgatója elmondta, gondosan betartották az egészségügyi intézkedéseket, ezzel előkészítve az iskolát a kiscsoportos vizsgáztatásra. Külön kiemelte, hogy az iskola előtti távolságtartás biztosításában a rendőrség is segítségükre volt.

Az Ökumenikus Gimnázium igazgatója úgy véli, a higiéniai körülmények megteremtésén – maszk, kesztyű, fertőtlenítő szer - kívül maga a vizsga csak annyiban tért el a korábbiaktól, hogy kisebb, 10 fős csoportokban írták meg az érettségi vizsgát a diákok.

Mindkét igazgató hangsúlyozta, hogy mind a diákok, mind a pedagógusok maximális nyugalommal és fegyelmezettséggel biztosították az érettségi vizsga zavartalanságát.

A tapasztalatok

A tapasztalatok mindkét gimnáziumban jók voltak. Mindössze a Népművészeti Gimnázium egyetlen diákja állt el a vizsgától, a többi tanuló mind jelentkezett az érettségire és mindenki teljesítette is azt. Bár a cikk írása idején a dolgozatok javítása még folyamatban volt, Dr. Tihanyi Katalin azért annyit elárult, hogy az iskola tanulói a korábbiakban megszokott magas szinten teljesítették az érettségi vizsgát.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna elmondta, hogy az eredményeket még csak részben látják, ezért konkrétumok még nincsenek. Sokan írtak emeltszintű érettségit, aminek az eredménye csak a megtekintés napjára lesz ismert. Ugyanakkor kijelentette, hogy az iskola tanulói nagyon komolyan dolgoztak a sikerért, és a pedagógus társaival büszke a tanulóikra.

A tapasztalatok közé tartozik, hogy a veszélyhelyzet sajnos nehéz körülményeket is teremtett. A Népművészeti Iskola igazgatója kiemelte, hogy a sors ostoba tréfájának tartja a vizuális kultúra tantárgy esetét, ahol jobban járhat az, aki elégtelent írt, mint az, aki legalább kettesre megírta a dolgozatát. Az, aki esetleg megbukott az írásbelin egy későbbi szóbeli vizsgán ezt jobb jegyre korrigálhatja, mint aki például kettes osztályzattal vette az írásbeli vizsga akadályát, miközben neki már nincs lehetősége ebben a vizsgaidőszakban a javításra.

Osztályozási szempontok

Az osztályozás szempontjából fontos kérdés, milyennek ítélték a vizsgát a diákok és a tanárok? Amint azt Dr. Tihanyi Katalin elmondta, tanulóik a vizsgafeladatokban nem találtak rendkívülit, ahogy a pedagógusaik sem. Az előző éveknek megfelelően egyes tantárgyak kicsit nehezebbnek, mások kicsit könnyebbnek bizonyultak a vártnál.

A változás a pontszámok tekintetében lesz a korábbiakhoz képest. Azoknál a tantárgyaknál, ahol nem lesz szóbeli vizsga, a pontszámítás most nem a hagyományosnak megfelelően történik és ezeknél a tárgyaknál ez szignifikáns változást jelent.


Országos hírnévre tett szert a FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM!

Két tanuló is döntőbe jutott az „István a király iskolába megy” tehetségkutató versenyen

JUHÁSZ REBEKA és BOROS DOMINIK az iskola 8. osztályos tanulói, "István, a király iskolába megy" határon átívelő színházi tehetségkutató versenyben a zsűri és a közönség támogatását is elnyerve a döntőbe jutottak!

A végső megmérettetésben most a tét nem más, minthogy „István a király” című rockopera adott szerepét előadhassák Szörényi Levente és Bródy János szerzőpáros közreműködésével aPapp László Budapest Sportarénában!

Ez már idáig is egy hatalmas siker!

Köszönet minden korábbi Fótról jött szavazatért!

Kérünk mindenkit, aki az új produkciók színvonalát támogatásra érdemesnek találja, szavazzon újra Juhász Rebekára és Boros Dominikra, hogy GIZELLA és LABORC teljes szerepét ők énekelhessék el!

A zsűri értékelése mellett a szintén 50%-ot jelentő közönségszavazat által adott pontok átlaga, és száma fog dönteni az adott szerep kiosztásában!

Jelentős plusz energiát, és időt tettek bele a FÓTI ÖKU-S gyerekek! Legyünk büszkék rájuk!

TÁMOGASSUK ŐKET, SZAVAZZUNK RÁJUK!

Ők már megtették a magukét! Hadd érezzék, hogy mögöttük is ott áll a városuk, és egy egész szurkolótábor!

Minden pont számít, csak a maximális pontszámmal (10 pont) tudnak előrelépni!

1 produkcióra 1 e-mail / Facebook címmel1 szavazatot lehet leadni!

Több email cím, több szavazatot jelent!

Az alább található két linken lehet online szavazni. Határidő: május 14-e.

Juhász Rebeka- Gizella szerepében
https://www.iskolasistvan.hu/szavazas/189

Boros Dominik - Laborc szerepében
https://www.iskolasistvan.hu/szavazas/188

FONTOS INFORMÁCIÓ: Aki e-mail címmel szavaz, annak a pontok leadása után érkező email- t meg kell erősíteni, mert az CSAKIS a visszaigazolással válik véglegessé!!
Hálásan köszönünk minden egyes pontot a gyerekek nevében!

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium


Óvodai és bölcsődei ügyelet Fóton 

Az országos rendeleteknek megfelelően Fót önkormányzata is mó-dosította a korábbi, 2020. április 24.-én kelt rendeletét. Eszerint szülői igény szerint az óvodáknak és bölcsődéknek biztosítania kell a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét és étkezését.

Fontos tudnivaló azonban, hogy a polgármester rendelete értelmében nem a város összes óvodája és bölcsődéje lép azonnal működésbe. A polgármesteri rendelet alapján, első körben a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde kezdi meg az ügyelet ellátását. Az óvoda a rendkívüli szünet időtartama során maximum 25 gyermek ügyeletét láthatja el. Amennyiben a lakosság részéről nagyobb igény mutatkozik az óvodai ellátásra, a 25 fős létszám elérését követően a polgármester rendelete szerint az Apponyi Franciska Óvoda is bekapcsolódik az ügyeleti rendszerbe és fogadja a gyermekeket. Az ügyeleti rendelet szerint az óvodák maximum 10 fős csoportokba osztják a rájuk bízott gyermekeket. Az ügyelet időtartama az óvodák hivatalos nyitvatartási ideje.


Kik vehetik igénybe?
A polgármester rendelkezése szerint az ügyelet nem tagadható meg abban az esetben, ha a szülők az egészségügyi veszélyhelyzet miatti munkában – rendőrség, honvédség, katasztrófavédelem, kormányzati alkalmazott – vesznek részt. 

Szintén jogosultak az ügyeleti ellátás igénybevételére azok, akik az élelmiszer ellátásban vagy az élelmiszerkereskedelemben dolgoznak a lakosság ellátásán. Ugyanakkor a rendelet értelmében nem jogosultak ügyeleti ellátásra azoknak a szülőknek a gyermekei, akik részmunkaidőben dolgoznak, vagy valamelyik szülő GYESE vagy GYED ellátásban részesül.

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
Az ügyelet megszervezéséért az óvoda vezetője, 
Jusztné Rick Éva a felelős.
Elérhetőség: 
fotiboglarkaovi@gmail.com; 
06/70 380 2117; 36 - 27/358 – 018

Apponyi Franciska Óvoda
Az ügyelet megszervezéséért az óvoda vezetője,  
Szűcs Éva a felelős. 
Elérhetőség: 
apponyi.titkar@gmail.com; 
06/70 368 1575; 36-27/538 - 455


Egy rendszer, több megoldás - digitális oktatás a fóti iskolákban 

Krétától a Zoomig több platformot is használnak a fóti iskolák a digitális oktatás keretei között. Egy valami azonban biztos, az oktatás zökkenőmentesen folyik mindenhol. Az iskolák pedig nem csak számon kérnek, hanem segítenek is. Informatikai eszközökkel, tanácsokkal és minden eszközzel, amivel csak rendelkeznek. Köszönet minden pedagógusnak az erőn felüli és kreatív megvalósításért.

Körkérdésünkből egyértelműen kiderült, hogy a megkérdezett iskolák – Fáy András Általános Iskola, Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium – a március 16-án tartott tantestületi ülésen határozták meg a digitális tanrend menetét, formáját és a határidőket.

Amint azt Dr. Tihanyi Katalin a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és 

Gimnázium igazgatója elmondta, minden hét pénteki napjáig kell a tanároknak a következő heti anyagot leadni, amelyet aztán az iskola honlapján a diákok és a szülők tagozatonként, tantárgyanként, órára lebontva láthatnak. Az iskola több rendszert is alkalmaz, ám ezek közül a legtöbben a googleclassroomot részesítik előnyben. 

Szebeni Boglárka a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója azt emelte ki, hogy az iskola a KRÉTA rendszerben dolgozik, amely minden szülő és diák számára hozzáférhető. Az iskola honlapján kialakítottak egy felületet, ahol szintén adott a lehetőség osztályonként, képzéstípusonként segédanyagok feltöltésére. Fontosnak tartja, hogy a családok lehetőségeit figyelembe véve a különböző online platformokon több osztálynak is létrejött pedagógusok által ellenőrzött, oktatási célra használt tanulócsoportja. Kicsit más utat jár a Fáy András Általános Iskola és Óvoda. Ahogy Kakuk Zsolt igazgató elmondta, a googleclassroomon keresztül kurzusokat hoztak létre, ahol az anyagok átadása, a tesztek, és a gyakorló feladatok írása folyik. Az új anyagok átadásakor az online órákat pedig a zoom.us rendszerén keresztül bonyolítják le.

Órák és feladatok

Az iskolákban az osztályok óraszáma értelemszerűen eltérő. Van, ahol naponta 6-7 online órát is megtartanak, és van olyan osztály, ahol naponta 1 - 4 online órán vesznek részt a gyerekek. Az azonban mindenhol alap, hogy a gyerekek megkapják az órák anyagát és a megoldandó feladatokat is.

Persze az órák megtartása sem egyszerű, hiszen a korlátozások idején az iskoláknak figyelembe kell venniük a családok lehetőségeit, időbeosztását és természetesen ugyanezen okból a pedagógusokra is tekintettel kell lenniük, akik többnyire szintén családos, gyermeket nevelő emberek. 

Mindemellett az is tény, hogy az online oktatás lényegesen több 

feladatot ad a pedagógusoknak. Több időt vesz igénybe a felkészülés és a segédanyagok elkészítése, illetve a megértésre és elsajátításra vonatkozó módszerek kiválasztása. Ugyanakkor, ahogy Szebeni Boglárka hozzátette, mindez a szülőkre és a gyerekekre is igaz, mivel ez a helyzet rájuk is nagyobb terheket ró.

Mindhárom igazgató úgy gondolja, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok is kitűnően vizsgáztak hozzáállásból és rugalmasságból. A rendszer a tavaszi szünetig mindegyik iskolában kialakult és bevált, úgyhogy lényeges elemeket tekintve ezen a jövőben sem kívánnak változtatni.

Az oktatás mindenki számára elérhető

A digitális oktatáshoz nem minden családnak voltak meg az eszközei. Amint azt Kakuk Zsolt kifejtette, a Fáy András Iskola felkínálta a digitális oktatáshoz szükséges számítógépeket, monitorokat azon családok számára, akiknek nem voltak megfelelő eszközeik ehhez. A szülők egy része élt is a lehetőséggel és a gyermekek így bekapcsolódhattak az oktatásba. A két másik iskola szintén segítette eszközökkel is azokat a családokat, akiknek erre szükségük volt.

Az igazgatók úgy vélik, hogy a diákok megérdemlik a dicséretet. Kevés kivétellel minden diák részt vesz az összes online órán, elkészíti a tanárok által kiadott feladatokat és azokat a megszabott időig be is küldi.

Ugyanakkor Dr. Tihanyi Katalin szerint iskolájukban nem minden korosztály vesz részt egyformán a digitális oktatásban. Mint kifejtette, az oktatás ezen formája inkább a felső tagozatban és a gimnáziumban használható.  Az már kiderült, hogy az általános iskola elsős és másodikos tanulói azok, akiknek a leginkább hiányzik a személyes tanítói magyarázat és útmutatás. Ezzel együtt az alsó tagozatos pedagógusok is ugyanúgy alkalmazzák az online oktatást, leadják az órákat és feladatokat is adnak a tanulóknak.

 Ami viszont tény, hogy a gyerekek jelentős többségében jól vették az akadályt és sikeresen haladnak az online oktatás keretei között is. Itt merült fel az osztályozás kérdése. Az online oktatás keretei között bizony éppúgy előfordul egy – egy röpdolgozat, mint a hagyományos oktatás során. Ám többnyire a tanárok a bekért anyagok, a projektmunkák, vagy akár az online szóbeli beszámolók alapján adják az osztályzatokat.

A tapasztalatok beépülnek

A digitális oktatással kapcsolatban mindhárom iskolában megkérdezték a szülőket, a pedagógusokat és a gyerekeket is. A céljuk az, hogy az online oktatással szerzett tapasztalatokból a későbbiek során a legjobb dolgokat átültessék arra az időre is, amikor újra normál menetrend szerint tanulhatnak a gyermekek. Ahogy fogalmaztak, számos olyan ötlet, oktatási és szakmai anyag született, amelyet be kell építeni az oktatás menetébe. Ahogy Szebeni Boglárka fogalmazott, a most alkalmazott oktatási és számonkérési formák sok esetben remek eszközei a motiválásnak és egyben lehetőségei a képességfejlesztésnek is.