Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
ÜGYNÖKSÉG

Amit egy haláleset intézésekor érdemes tudnunk 


Zöld hónap az Önkormányzatnál 


Fóti hulladéknaptár 2024 

Kérjük, olvassa el a naptár után következő oldalon a hulladékszállítási tájékoztatót is!


Újra folyik a víz a Tőzeg-tóba 

| Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester

Az Önkormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően pont került a Tőzeg-tó vízpótlásának az ügyére. Ennek köszönhetően az áteresz megnyitásával a tó és a természetvédelmi terület is megmenekült. A vízpótlással kapcsolatos előzményekről és megoldásról Bíró Zoltán alpolgármesterrel beszélgettünk.


Ugyanannyit fizetnek az energiáért a fóti háziorvosok, mint tavaly 

Az energiaár-emelkedés sajnos az orvosi rendelőkben is problémákat okozott. A város takarékossági intézkedései enyhítették a nehézségeket, ám a drágulás még így is túl nagy terhet rótt volna a háziorvosi praxisokra. A helyzetet az Önkormányzat úgy oldotta meg, hogy orvosaink a tavalyi áron kapják majd az energiát. A részletekről dr. Vass György polgármestert kérdeztük.

Amióta a rezsi áremelkedés elkezdődött, folyamatosan konzultálunk az orvosainkkal – kezdte a beszélgetést dr. Vass György polgármester. Az év eleji tárgyalások során abban egyeztünk meg, amikor az orvosok már tudják, hogy az új pontozási rendszer alapján mennyi juttatást kapnak, akkor mondják meg, hogy mekkora segítségre van szükségük – fejtette ki a polgármester. Erre a pontosításra április elején kerülhetett sor. Dr. Vass György elmondta, hogy a város a háború miatt 10-12 szeresére emelkedett földgázárat soha nem akarta az orvosok felé érvényesíteni, és ezt el is mondták a városban dolgozó háziorvosoknak. A városnak az orvosokkal az év elején kötött megállapodása tartalmazta azt a kitételt is, hogy az áprilisi végleges megállapodás előtt semmilyen rezsiköltséget nem kell fizetniük, mert a számlákat az Önkormányzat kifizeti, és a pontos számokat figyelembe véve majd utólag elszámolnak a praxisokkal. Az adatok ismeretében pedig az Önkormányzat áprilisban abban állapodott meg a háziorvosokkal, hogy az energiáért ugyanannyit kell fizetniük, mint amennyit a tavalyi évben fizettek. 

Dr. Vass György polgármester
Dr. Vass György polgármester

Részben már megoldották a helyettesítést

Felmerült még egy fontos kérdés, amely a lakosságot érinti és érdekli. Egyik háziorvosunk nyugállományba vonult, egy másik pedig hivatalosan is bejelentette távozási szándékát. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a távozó háziorvost a város vezetése igyekezett meggyőzni, de nem jártak sikerrel. Amint azt dr. Vass György elmondta, megbecsült háziorvosunk távozásának nincsen köze az energiaárakhoz, vagy a városhoz. A doktor úr egyértelműen családi ok miatt döntött a távozás mellett. A polgármester tájékoztatása szerint városunk vezetése – a távozó orvosokkal egyeztetve – teljes  erőbedobással dolgozik a két orvos végleges pótlásán, de addig is a helyettesítésükről részben már megállapodott.​


A csapadékvíz-elvezetés kiemelt terület 

A csapadékvíz-elvezetés Fóton sok utcában problémát okoz. Van, ahol az Önkormányzat már megoldotta, és van, ahol még dolgoznak a megoldáson. A konkrétumokat a legilletékesebb, Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester mondta el lapunknak.

Az újonnan megépített utaknál már minden esetben korszerű csapadékvíz elvezetési rendszereket építünk ki. Így történt ez a Malom utca és a Sport utca megépítése során is A napokban megkezdődött Hársfa utca építése során is elkészül a csapadékvíz-elvezető rendszer – kezdte a beszélgetést az alpolgármester. Ha már útépítés, akkor érdemes megemlíteni, hogy a Kossuth Lajos utca nagyállomáshoz vivő szakasza újra épül, új aszfaltburkolattal és térkő burkolatú járdával. A fentebb említett Hársfa utca pedig aszfaltburkolatot kap, térkő burkolatú járdával és csapadékvíz-elvezetéssel. - A munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek, aki el is kezdte a munkát. A két úton ez év októberében fejeződnek be a munkálatok – tette hozzá Bíró Zoltán.

Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester
Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester
Egy 2021-es csapadékvíz-elvezetési munka, az Ibolyás u.- Tanács J. u. sarkánál.
Egy 2021-es csapadékvíz-elvezetési munka, az Ibolyás u.- Tanács J. u. sarkánál.

Probléma felmérés és megoldások A város területén mintegy 36 helyen mértek fel csapadékvíz elvezetési anomáliákat. Ezért a 2022. évi költségvetésben bruttó 450 millió forintot különített el a város vezetése ezen régi problémák megszüntetésére. Amint azt az alpolgármester elmondta, a közbeszerzési eljárást lefolytatták, a munkák elvégzésére már megvan a kivitelező is. Jó hír a lakosságnak, hogy a munkálatok még a nyár folyamán elkezdődnek, és számítások szerint jövő év tavaszára be is fejeződnek. - Olyan műszaki megoldásokat valósítunk meg a csapadékvízzel terhelt utcákban, amelyek biztosan megoldják a fennálló gondokat. Több esetben a konkrét csapadékvíz-elvezetési problémák megoldásán kívül elvégzünk csatlakozó útjavítási- és járda javítási munkálatokat is – fejtette ki Bíró Zoltán.

Ahhoz, hogy a beavatkozási pontok nagyságrendjéről teljesebb képet kapjanak az olvasók, az alpolgármester felsorolta azokat a munkapontokat, ahol csapadékvíz-elvezetési munkálatokba kezd az Önkormányzat 2022-ben:

 • Fruzsina utca – Erkel Ferenc tér környéke,
 • Rév utca vízelvezető árkának korszerűsítése az Alagi utca és a Balassa Bálint utcák közötti szakaszon,
 • az Alagi utca alsó szakaszán a csapadékvíz elvezetés kiépítése, • Győrffy I. utca és a Keleti Márton utca csapadékvíz elvezetésének, elszikkasztásának megoldása,
 • a József Attila utca nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése földalatti zárt rendszerűvé, • a 48-as Ifjúság utca és a Berda József utca kereszteződésének környéke,
 • a Magvető utca 6. szám előtti csapadékvíz elvezetési probléma megoldása, • a Vörösmarty Mihály út és az Öreghegy utca kereszteződésében a csapadékvíz elvezetési probléma megoldása,
 •  a Mihályi Dénes utcában szikkasztó árkok építése
 •  a Géza fejedelem utca és az Etelköz utca kereszteződésében nagyméretű folyókarács beépítése,
 •  a Béke utca 42. szám előtti csapadékvíz elvezetési probléma megoldása,
 •  Szőlőkalja utcában a vízelvezetés megoldása,
 • a Kund Pál utca 12. szám és a 21. szám előtti csapadékvíz elvezetési problémák megoldása,
 •  a Wass Albert utca és Mária utca kereszteződésében nagyméretű folyókarács beépítése,
 •  a Tátra utca 8. szám előtt szikkasztó akna létesítése,
 •  a Jedlik Ányos utca – Sopronok utca kereszteződésében a csapadékvíz elvezető burkolt árka szennyfogójának átalakítása,
 •  a Temesvári utca 20. szám előtt szikkasztó árkok építése,
 •  a Németh Kálmán út – Alagi utca kereszteződésében a csapadékvíz elvezetési probléma megoldása,
 •  a Hargita utca 37. szám, illetve a 45.szám előtti csapadékvíz elvezetési probléma megoldása, 
 •  a Tessedik utca 21. szám és 33. szám közötti csapadékvíz elvezető árok felújítása,
 •  Puskin utca – Mindszenty József utca kereszteződésében szikkasztó akna telepítése,
 •  a Március 15. utca és a Hegyalja utca 44-46. szám között, a csapadékvíz elvezető árkok megoldása,
 •  a Hargita utca – Agárdy Gábor utca kereszteződésében a csapadékvíz elvezetés megoldása,
 •  a Bartók Béla utca 1/A. szám előtti csapadékvíz elvezetési probléma megoldása,
 •  az Alagi utca 34. szám előtti csapadékvíz elvezetési probléma megoldása,
 •  a Bánya utca 8. szám és az Árvácska utca 48. szám előtti csapadékvíz elvezetési problémák megoldása
 •  a Kosztolányi Dezső utca 11-13. számok előtti csapadékvíz elvezetési problémák megoldása,
 •  a József Attila utca 8. szám előtti szikkasztó árkok megépítése,
 •  a Tátra utca 11. szám előtti pincébe való vízbefolyás megszüntetése,
 •  a Táncsics Mihály utca 34. szám előtti csapadékvíz elvezetés megoldása

Környezetvédelem és együttműködés Itt szeretném megjegyezni, hogy ezen munkálatok keretében végre megoldódik a Tőzeg-tó vizének az utánpótlása is – ismertetett egy újabb eredményt Bíró Zoltán. A Tőzeg-tóval kapcsolatban hosszú ideig birtokháborítási per volt folyamatban az Önkormányzattal szemben, emiatt nem lehetett megnyitni a 2020-ban elkészült áteresz zsilipjét. Az alpolgármester tájékoztatása szerint most megépül a zsilip előtti iszapfogó vasbeton műtárgy és mivel a felperes elállt a további pereskedéstől, végre újból feltöltődhet a Tőzeg-tó. Reményeink szerint helyreáll az a csodálatos növény és állatvilág, melyet a tóban megszokhattunk – mondta a tóval kapcsolatos zárszóként Bíró Zoltán.

A Tőzeg-tó természetvédelmi terület
A Tőzeg-tó természetvédelmi terület
A tó számára a vizet biztosító áteresz építése
A tó számára a vizet biztosító áteresz építése

Az alpolgármester végezetül egy kéréssel is fordult a lakossághoz. Azt kérte, amennyiben a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban a fentieken kívül újabb problémás helyek merülnek fel, azt jelezzék az Önkormányzati Hivatalban. Mint mondta, ez azért fontos, mert ezen problémák megoldását az Önkormányzat utólag beemeli a kivitelezési szerződésbe, ezzel orvosolva azokat.


Átfogó fejlesztések a Nemzeti Filmintézet fóti filmgyártó bázisán  

A Nemzeti Filmintézet gigaberuházása Fótnak is hoz előnyöket. Egyrészt a munkalehetőség, másrészt az iparűzési adóbevételek terén. A 42 milliárd forintos átfogó fejlesztés pedig igencsak ráfér a filmes cég fóti telephelyére, hiszen amint azt Kovács Ildikó, a Nemzeti Filmintézet – MAFILM igazgatója elmondta, a hetvenes évek közepe óta jelentősen megnőtt az igény a szolgáltatásaikra.

Kovács Ildikó a Nemzeti Filmintézet - MAFILM igazgatója
Kovács Ildikó a Nemzeti Filmintézet - MAFILM igazgatója

Az elkövetkező években a kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében rekordösszegű, 42 milliárd forintos beruházás valósul meg Fóton. A fejlesztés kiemelt célja, hogy a Magyarországon készülő filmek egyre növekvő stúdióigényét kielégítsék.

Akik éltek már a 70-es években, azok tudják, hogy már akkoriban is forgatott néhány világsztár – az 1981-es Menekülés a győzelembe című film forgatásánál például Pelé, Sylvester Stallone és Michael Caine - a fóti filmgyárban. A világ azóta sokat változott, szükség van az új stúdiókra és a korszerű megoldásokra egyaránt. A beruházás során ezért az új stúdiókat - és a régebbieket is - megújuló energiaforrásokkal szerelik fel. A fejlesztést már eddig is komoly előkészítési munkálatok előzték meg. A kormány július  30-án döntött arról, hogy forrást biztosít a stúdiókomplexum fejlesztésére. A beruházás kivitelezése pedig már augusztus 13-án elkezdődött. Ha valaki arra kerékpározik, mindebből még nem sokat láthat, ám jelenleg is zajlanak az előkészítési munkálatok, és bizonyos bontások is elkezdődtek már. 

Négy új stúdió készül

A Nemzeti Filmintézet beruházása során négy új filmstúdió épül Fóton Ez azt jelenti, hogy újabb 10.000 négyzetméter áll majd a filmes produkciók rendelkezésére. Jelen állapotában a fóti filmgyár 2.670 négyzetméternyi stúdiókapacitást tud a filmkészítők rendelkezésére bocsátani, és amint azt Kovács Ildikó elmondta, ennél sokkal nagyobb az igény, már évek óta. Ez persze nem véletlen – tette hozzá az igazgató asszony -, mivel az új tartalomszolgáltatók nagyon sok műsort, filmet, sorozatot rendelnek meg a gyártó cégektől. 

Ezeket pedig valahol elő kell állítani. Ennek köszönhetően ugrás-szerűen megnőtt az igény a profi forgatási helyszínekre és a műtermekre egyaránt. A remek filmes szakemberek mellett leginkább ennek köszönhető, hogy nagyon sok filmes produkció érkezik Magyarországra. Illetve sajnos nem mindenki érkezik, aki szeretne, mert a magyar filmesek stúdiókapacitás hiány miatt jelenleg nem minden igényt tudnak kielégíteni. A fóti beruházás ezért különösen értékes a hazai filmipar fejlődése szempontjából.

A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi stúdió kapacitást közel meg ötszörözve, már 12.670 négyzetméternyi stúdió áll majd a filmgyártók rendelkezésére. Az igazgató asszony felhívta a figyelmet arra is, hogy a négy új műteremből kettő - kettő összenyitható lesz. Ezzel egy egységben – egy térben – akár 5000 négyzetméter is a filmkészítők rendelkezésre áll majd. Ennek köszönhetően pedig nagy volumenű produkciók igényeit - akár párhuzamosan is - ki tudja szolgálni a fóti filmgyár.

A műtermek mellett azonban a nagyszámú stábokat kiszolgáló épületekre is szükség van, ezért épül egy 3.000 négyzetméteres irodaház, három étterem épület, valamint a beruházás részeként a raktárkapacitást is bővítik 7.300 négyzetméterrel. Kovács Ildikó kiemelte, a 42 milliárd forintos beruházás keretében nem csak új stúdiók és raktárak épülnek, hanem a meglévő épületek, a teljes energetikai rendszer, valamint a belső út- és közműhálózat felújítására és fejlesztésére is sor kerül.

A régi raktárak helyén új, modern stúdiókomplexum épül
A régi raktárak helyén új, modern stúdiókomplexum épül
Az egyik sokszor használt külső forgatási helyszín
Az egyik sokszor használt külső forgatási helyszín

Céldátum: 2023. december

A beruházás közbeszerzése a jóváhagyási tervek alapján már lezajlott, pillanatnyilag a kiviteli engedélyek tervezési  fázisánál tart a projekt. A tervek szerint a két műterem, majdnem egyszerre 2023. decemberében készül el. Az egyik műterem építését a jelenleg ott álló raktárak lebontása után kezdik majd meg. A másik műtermet pedig a barakk tábor díszlet mögött, az M2-eshez közel építik meg. A régi bejárat megtartása mellett, a MOL kút felőli oldalon épül egy új, impozáns, korszerű bejárat is, amelyhez kapcsolódik egy 40 fős vetítőtermes reprezentatív fogadóépület. Hiába, ma már nem elég csak a technika, a sztárokat bizony minden szempontból ki kell szolgálni. Ez is a szolgáltatás része.

Fóton már eddig is olyan világhírű alkotásokat készítettek, mint az V. Henrik (The King), a Vaják (The Witcher), és Az utolsó királyság (The Last Kingdom), a Szárnyas fejvadász 2049 vagy a Terminator: Sötét végzet című filmek. A fejlesztésnek köszönhetően várhatóan még sok további világsiker készül az elkövetkező években a fóti filmgyárban.

Közös a város és a Nemzeti Filmintézet érdeke

Mivel a telephelyünk közvetlenül Fót szélén van, ezért a bővítés nem fog forgalomerősödést generálni a városban – fejtette ki az igazgató asszony az esetleges aggodalmakat eloszlatva. Mint mondta, a Nemzeti Filmintézet - MAFILM nagyon jó kapcsolatokat ápol az önkormányzattal és örülnek annak, hogy a cég iparűzési adójának egy része Fót Városhoz kerül, ezzel is támogatva a várost törekvései elérésében. Emellett az sem mindegy, hogy a filmgyár üzemeltetése során törekszik arra, hogy a karbantartói, takarítói és üzemeltetési munkákra Fótiakat alkalmazzon.

Dr. Vass György polgármester úgy véli, a jó kapcsolat a város és a Nemzeti Filmintézet - MAFILM között eddig is megvolt, és ez a jövőben is így lesz. Mint a polgármester kifejtette, Fót számára fontosak az olyan nagy cégek, mint a filmgyár, egyrészt azért, mert a városunkban élőknek munkahelyeket teremtenek, másrészt pedig az iparűzési adóbevétel miatt, amelyet Fót városa kap általuk, és amelyek a fejlesztések alapját adják. Emellett az sem mellékes – tette hozzá a polgármester -, hogy az itt készülő minőségi produkciók jó hírét viszik a világban Fót városának.

A MOL kút felőli oldalon épül az új bejárat és a vetítőrmet is magábafoglaló fogadóépület
A MOL kút felőli oldalon épül az új bejárat és a vetítőrmet is magábafoglaló fogadóépület

Végigjártuk az elkészült beruházásokat 

Előző számunkban bemutattuk a folyamatban lévő beruházásokat, most pedig Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármesterrel megnéztük mi készült el Fóton az idei évben. És a járvány ellenére volt mit néznünk, mivel a Fóton megvalósult beruházások összértéke meghaladta az 1 milliárd forintot.

Mindenhová sajnos nem jutottunk el, így volt, amit csak szóban említettünk. Ilyen volt az Apponyi Franciska Óvoda beruházása és a városközpontban a 48-as Ifjúság utca, Vörösmarty tér, Szeberényi utca által határolt terület felújítása.

Az első megállónk a frissen elkészült Malom utcánál volt. Az alpolgármester elmondta, hogy az út megépítése mellett, járda- és új parkoló is épült. Természetesen megépítették a házakhoz vezető gépkocsibeállókat is. Ezt követően a Mindszenty utca sarkánál lévő zebrát néztük meg, ahol nem csak a gyalogátkelőhely, de új buszmegálló és járda is épült. Ez annak az öt gyalogátkelőhelyet létesítő projektnek volt a része, amelyet november közepén fejezett be a kivitelező. 

Bíró Zoltán a Malom utca új parkolósorát mutatja
Bíró Zoltán a Malom utca új parkolósorát mutatja

A következő „megállónk” a Németh Kálmán utca - Béke utca kereszteződésében volt, ahol lámpás kereszteződés és három gyalogátkelőhely is épült. Bíró Zoltán alpolgármester elmondta, hogy ez fontos beruházás volt ebben az évben, mert ez a kereszteződés a régi formájában már nagyon megnehezítette a lakosság életét. 

A csatornaberuházás leglátványosabb eleme a szennyvízátemelő
A csatornaberuházás leglátványosabb eleme a szennyvízátemelő

Utunk a város másik oldalára, az Ibolyás és Tanács utcákba vezetett, ahol a csapadékvíz elvezetést kellett megoldani. Ez is egy fontos beruházás volt, mert korábban az Öreghegyről lefolyó víz itt már kezelhetetlenné vált és elöntötte a lakóházak udvarait. Az újonnan megépített csapadékvíz elvezetés megoldotta ezt a problémát. A következő beruházás volt talán a legnagyobb, hiszen a Somlyó tónál lévő, mára belterületté vált üdülő övezet és az öregfalu utolsó részének szennyvíz csatornázása valósult meg általa. Az alpolgármester a beruházás talán a leglátványosabb részét, a szennyvízátemelőt mutatta meg nekünk. 

A végállomás pedig a Somlyó tónál lévő ABC – büfé épülete volt. Bíró Zoltán alpolgármester kiemelte, hogy az ABC a környéken élők kérése volt, mert a környéken nem volt a napi szükségleteket ellátó kisebb üzlet. Mint ahogy azt az alpolgármester elmondta, a tavat és környékét kiemelt területként kezeli a város vezetése, és azt szeretnék, hogy közösségi térként a továbbiakban is a lakosság pihenését és kikapcsolódását szolgálja. 

Látványos lett az ABC - büfé épülete a Somlyó - tónál
Látványos lett az ABC - büfé épülete a Somlyó - tónál
A Németh Kálmán út és a Béke utca új csomópontja
A Németh Kálmán út és a Béke utca új csomópontja
A Mindszenty utcánál az új gyalogátkelőhely mellett új buszmegálló is épült
A Mindszenty utcánál az új gyalogátkelőhely mellett új buszmegálló is épült
A megújult Apponyi Franciska Óvoda épülete
A megújult Apponyi Franciska Óvoda épülete

VERSENYKIÍRÁS

Fóti Kolbi Kolbásztöltő Verseny és Pálinkamustra

A verseny időpontja:                                   

2021. november 13. szombat, 10.00-16.00 óra között

Helyszín:                                                          

Fót, Vörösmarty téri parkoló (volt 100-as ABC)

A verseny szervezője:                                 

Dr. Vass György polgármester,

                         FKKK Vörösmarty Művelődési Ház,                                         

A verseny támogatói:                                   Főtámogató:

Fót város Önkormányzata

Támogatók:

Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesület

Résztvevők:                                                     

Civil, munkahelyi közösségek, politikai és egyéb szervezetek, baráti társaságok, családok stb. 4 fős csapatai.

Nevezés:                                                           

Nevezési díj nincs. A versenyen való indulás feltétele az előzetes nevezés. Nevezni a nevezési lap kitöltésével lehet.

A nevezési lap és a versenykiírás letölthető a www.vmh.hu és www.fot.hu oldalon vagy átvehető a Vörösmarty Művelődési Házban. A kitöltött nevezési lapokat az fotimuvhaz@gmail.com címre várják a szervezők, de a nevezési lapok személyesen is leadhatók az intézményben, 2151 Fót Vörösmarty tér 3.

Infó: minden csapattag ajándék kötényt, minden nevező 2 ajándék fröccsjegyet kap.

Nevezési határidő: 2021. november 05. 12 óra.

Maximum 24 csapat nevezhet, jelentkezési sorrendben, a  polgármesteri hivatal titkárságán.

A verseny menete:                                       

A kolbásztöltő verseny menete: A szervezők minden résztvevő csapat számára csapatonként 5 kg kolbászhúst biztosítanak.  Minden egyéb alapanyagot, fűszert, s a kolbászkészítéshez szükséges eszközöket, gépeket stb. a csapatok biztosítanak. A résztvevő csapatok a szervezők által kijelölt helyen, saját eszközeikkel készítik el a kolbászt. A verseny szervezői biztosítják a helyszínt, csapatonként 1 sörpad-garnitúrát, víz- és áramvételi lehetőséget.

Megnyitó: 10.00 óra. Zsűrizés: 13.00-14.00 óra között, eredményhirdetés várhatóan 15.00 órakor.

A pálinkamustra menete:

A pálinkamustrán való indulás feltétele, hogy a mustrán indulni szándékozó a nevezett saját pálinkából 2 dl mennyiséget, jelöletlen üveg tárolóedényben a verseny napján, 10.00 óráig a helyszínen, a rendezőségnek leadjon.

Átadáskor a minta sorszámot kap, s külön, nevezési lapon, a mintától elkülönítve rögzítik a nevező nevét, a pálinka fajtáját és a főzés évét. A mintákat a zsűri 11.00-12.00 óra között értékeli.

Parkolás:                                                           

A verseny területére gépkocsival behajtani csak 8-9.30 óra között lehet, a hozott felszerelések, eszközök kipakolásának időtartamára.     

Kategóriák, készíthető ételek:                

A verseny 2 kategóriában, kolbászkészítés és pálinkamustra kerül megrendezésre. A versenyen indulni csak az egyik kategóriában is lehet.


Zsűrizés:                                                            

A zsűri a kolbászkészítő verseny során több alkalommal is felkeresi a csapatokat, s értékeli a környezetet, az öltözetet, a higiéniát, a csapatmunkát, az előkészítés és hentesmunka szakszerűségét, az elkészült kolbászok minőségét. Az összpontszám 60 százalékban a kolbász minőségére, 40 százalékban pedig az egyéb, fent felsorolt szempontokra adott pontszámokból tevődik össze.

A zsűri számára a versenyen készült kolbászokból egy kb. 25 dkg-os adagot kell sütve tálalni a zsűriasztalnál, az előre egyeztetett időpontban, 14.00 óráig.

A zsűri a nemzetközi értékelési rendszer szerint, 100 pontos rendszerben minősíti a csatatok teljesítményét: I. II. és III. díjat ad ki.  A díjazottak oklevél és kupa, az összes résztvevő érem és emléklap díjazásban részesül. A győztes csapat elnyeri a Szabadtűzi Lovagrend által alapított vándorkupát is.

A pálinkamustrán a zsűri a 20 pontos bírálati rendszerben minősíti a mintákat, s bronz, ezüst és arany minősítéseket ad ki. A résztvevők a minősítés eredményéről certifikátumot és a minősítésnek megfelelő érmet kapnak.

Egyéb előírások:                                            

Minden csapat a saját felelősségére vesz részt a versenyen. A versenyen készült termékek nem értékesíthetők. A verseny során be kell tartani a vonatkozó élelmiszer-egészségügyi, higiéniai, balesetvédelmi stb. előírásokat. A kolbászkészítéshez csak olyan alapanyagok használhatók fel, amelyek származási igazolása a helyszínen rendelkezésre áll. Származási igazolásnak minősül például a számla, blokk, szállítólevél, a nyersanyag azonosítását lehetővé tevő bolti csomagolás. Az előkészítéshez, kolbászkészítéshez csak szabványos, kifogástalan műszaki állapotú eszközök, készülékek használhatók. A versenyen csak kifogástan állapotú, nyomáscsökkentővel ellátott gázkészülékek használhatók. Elektromos berendezések használhatók. A gáz- és elektromos berendezések műszaki állapotát a rendezők a verseny megkezdése előtt ellenőrzik. A zsűri fenntartja magának a jogot a származási igazolások ellenőrzésére, valamint arra, hogy a kétes eredetű és/vagy minőségű alapanyagokat és a nem megfelelő állapotú eszközöket a versenyből kizárja. A fentiek be nem tartásából eredő balesetekért, megbetegedésekért, károkért a szervező semminemű felelősséget sem vállal.


Mindenkinek jó hangulatú versenyzést kívánnak a verseny szervezői!


KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 2021. II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 


Fóton járt a Kormányablakbusz 

Agusztus 4-én a Vörösmarty téren várta az ügyeiket intézni kívánó Fótiakat a Kormányabalak busz. Az érkezőknek délután 14.30-ig adtak ki sorszámot.
A Kormányablakbuszon személyi okmányokkal és gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre, különböző adatszolgáltatásokra és ügyfélkapuregisztrációra volt lehetőség.

A Kormányablakbusz szeptemberi érkezési idejéről a Facebookon tájékoztatjuk olvasóinkat.


Konténert vár? Így intézheti el szabályosan! 

A korábbi lapszámainkban megjelent közterületes cikkeinkből kiderült, hogy városunk lakossága – beleértve magamat is – nem ismeri a konténer közterületen történő elhelyezésének a menetét. Pedig érdemes erre figyelnünk, mert minimális közterületfoglalási díj ellenében nyugodtan végezhetjük az eltervezett munkát. 

A nyári időszak az átalakítások, az építések időszaka. Talán ilyenkor kerül a legtöbb konténer a közterületekre. Azonban az nem úgy van, hogy fogom magam, és a házam előtt lévő közterületre lerakatom a konténert, aztán a konténeres napokkal – egy héttel – később azt majd elviszi és kész. Mint minden normális településen, Fóton is rendelet szabályozza ennek a mentét.

Miért kell a rendelet?

Mielőtt bárkiben felmerülne, nem azért, hogy az önkormányzat pénzt szedjen tőlünk. A konténerek kihelyezésével kapcsolatban bizony a városnak komoly feladatai vannak. Nézzük tehát a folyamatot.

Kezdjük azzal, hogy a konténer kihelyezésének az engedélykérését legalább 5 munkanappal a konténer kirakása előtt el kell kezdenünk. Mivel általában a konténert tervezett időpontban kérjük, ez nem lehet probléma. Ugyan mi azt hisszük, az engedély csak egy „bürokratikus papír”, valójában nem így van. Amikor az önkormányzathoz befut a kérésünk, ki kell töltenünk egy nyomtatványt. Ezen meg kell adnunk az adatainkat, illetve leírnunk, hogy hová és mennyi időre kérünk engedélyt a kihelyezésre. Ezt követően a Város Adóosztályától kell kérnünk egy nullás igazolást, amelynél kizárólag a Fót városa felé fennálló tartozást nézik. Amikor ezek hibátlanul megvannak, befizetjük, vagy átutaljuk a közterületfoglalás díját, és akkor elindul a háttérben a folyamat, amiről mi igazából semmit nem érzékelünk.

Ez egy engedéllyel kihelyezett konténer, de sok engedély nélküli is van
Ez egy engedéllyel kihelyezett konténer, de sok engedély nélküli is van

A folyamat

Amikor a fentiek megvannak, az önkormányzatnál az ügyintéző lekéri a tulajdonlapot és a hozzá tartozó térképet, hogy az a terület, amire az engedély kérés vonatkozik, valóban önkormányzati tulajdonban van-e? Az esetek többségében ez rendben szokott lenni. Ezt követően az ügyintéző kimegy a helyszínre és ellenőrzi, hogy a kihelyezés nem jelent-e veszélyt a közlekedésre, vagy bármi másra (például a szomszéd villanyvezetékére, stb.), esetleg akadályozza-e a szomszédot a saját házának a megközelítésében. A helyszínen a tapasztaltakról az ügyintéző jegyzőkönyvet készít és annak ismeretében, ha minden rendben van, kiadja a területfoglalási engedélyt.

Amikor a város közterület - felügyelői munkájuk során konténert látnak, telefonon lekérik az adatokat, és azonnal kiderül, hogy az adott konténer engedéllyel, vagy engedély nélkül áll-e a közterületen. A közterületfoglalási díj építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, konténer esetén 228 Ft/m2/hónap, de minimum 2.000 Ft Ft/nap. Mivel csak pár napról – tehát pár ezer forintról - van szó, érdemesebb a szabályokat betartani, mint idegeskedni. 


Befejezéséhez közeledik a csatornahálózat fejlesztésének projektje 

„A KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7.” című projekt befejezéséhez közeledik. A Projekt célja Fót szennyvízelvezetésének hatékonyabbá tétele volt, és az, hogy a fóti szennyvízcsatorna hálózattal még el nem látott belterületi városrészek is kapcsolódhassanak a rendszerhez. A projektzárás 2021. június 30-án megkezdődött a Fóti Művelődési Házban. Dr. Vass György polgármester köszönetét fejezte ki Fót fejlődése érdekében kifejtett tevékenységéért a Projekt támogatóinak, a DMRV Zrt.-nek, a kivitelező Mészáros és Mészáros Kft.-nek, a műszaki ellenőrnek és a Fóti Hivatalnak.

A megbeszélés során elhangzott, hogy Fóton összesen 8150 méter szennyvíz gerincvezeték került lefektetésre, ami 637 db fóti ingatlan esetében teszi lehetővé a szennyvízhálózathoz való csatlakozást. A mélyfekvésű területek kedvezőtlen adottságai miatt 700 méter hosszan csak nyomott szennyvízvezeték kiépítésével vált lehetségessé a szennyvíz továbbítása. Két darab regionális átemelőszivattyú-telep kivitelezésére is sor került, melyek próbaüzeme sikeresen befejeződött.

A szennyvízhálózat bővítésével összekapcsolva megtörtént a Mogyoródi-patak medrének felújítása a Bartók Béla utcai gyalogos hídtól a Károlyi István utcáig. Emellett a Pataksor utca is megújult, a korábbi zsákutca zúzott kővel borított átjárható utcává vált a Károlyi István utca és a Bartók Béla utca között.

A Projekt összértéke 586,7 Millió forint, mely Európai Unió Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

Az elkészült új szennyvízhálózatok műszaki átadása a DMRV Zrt. részére július hónapban várható. 

TEENDŐK, FOLYAMAT:

 • A DRMV Zrt. képviselői, a hálózat átvételét követően minden érintett ingatlan címére tájékoztatót küldenek ki szennyvízhálózathoz történő lakossági csatlakozások további feladatairól.
 • A magáningatlanok területén kialakítani szükséges belső bekötéseket már lehet szakterületi végzettséggel rendelkező tervezőkkel terveztetni.
 • A tervezők felveszik a kapcsolatot a DMRV Zrt-vel adatszolgáltatás érdekében, hogy ezek ismeretében tudják elkészíteni az adott ingatlanra vonatkozó egyedi bekötési terveket. A tervezők a terveket benyújtják engedélyezésre az Üzemeltető részére.
 • A terv elfogadása esetén abból egy-egy példány a benyújtó ingatlan részére postázásra kerül.
 • A beadott terv megvalósítására 1 év áll rendelkezésre. (Ha az 1 év letelte alatt nem jelentkezik a lakó azzal, hogy elkészült az ingatlanán belüli bekötés, a terv elévül, és új terv beadása válik szükségessé.)
 • Ezt követően kezdhetőek el a kivitelezési munkálatok, melyek befejezésére a csatornahálózat átvételére megjelölt időpontot követően 90 nap áll rendelkezésre.
 • Ha elkészült a kivitelezés, a visszakapott terv utolsó oldalán lévő telefonszámon lehet szemleidőpontot egyeztetni.
 • A kivitelezés szemlézését és elfogadását követően válik lehetővé a belső bekötések visszatemetése és a szennyvízszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése a DMRV Zrt-vel.
 • Ha a lakos kicsúszik ebből a határidőből, akkor a DMRV Zrt. által ismert ivóvízfogyasztás mértékének megfelelő talajterhelési díjat ró ki a jogszabályok alapján Fót Város Önkormányzata.


Annál a 25 ingatlannál, ahol a terepadottságok házi átemelők létesítését tették szükségessé a magáningatlan területén, ott az ingatlantulajdonos feladata az elektromos szivattyúk üzemeltetéséhez szükséges érintésvédelmi vizsgálat elvégeztetése és arra vonatkozó tanúsítvány benyújtás a szemle időpontját megelőzően.” 


Hőségriasztást adott ki szombatra a Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 


Bemutatkoznak a Művelődési Ház nyári táborainak vezetői 

A Vörösmarty Művelődési Ház az eredeti éves programjának megfelelően a táborokat megtarthatja, így cikkünkben szeretnénk picit jobban megismertetni táborvezetőinket a szülőkkel és a részt vevő gyerekekkel. Házunk várja az érdeklődők jelentkezését személyesen vagy a foti.vakacio.tabor@gmial.com e-mail címen, információt pedig a +3627/537350 telefonszámon kérhetnek minden hétköznap 8 és 16 óra között. Vakációzzunk együtt!

Dráma – tánc tábor Révész Kinga és Révész Melinda vezetésével 2021. június 21-25. 

„Anya-lánya párosként táncos-drámatáborunkat második éve szervezzük meg Fótra. Lányom, Kinga klasszikus balett szakon 5 évet tanult a Magyar Táncművészeti Egyetemen, majd eddigi tanulmányait ez évben a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium színpadi táncos szakának elvégzésével zárta. A járványhelyzet előttig ovisoknak tartott játékos balettórákat. Aktívan részt vesz az általam vezetett helyi faluszínpad a Muharay Elemér Színpad alkalmain, legutóbbi darabunkhoz mozgásos órákat tartott, melyek után a darab koreográfiáját elkészítette a résztvevők igénye szerint. Vidám, nyitott személyiség, a gyerekek nagyon szeretik.

Én óvónőként és drámapedagógusként (a legkisebbektől az egészen nagyokig) nagyon sokféle és sokszínű csoporttal dolgoztam már. 

Révész Kinga és Révész Melinda
Révész Kinga és Révész Melinda

Körülbelül tíz éve tartok drámaórákat, vezetek/vezettem színjátszó- vagy bábos csoportot és készítek fel interaktív, játékos formában felnőtt önkénteseket családsegítésre. Több darabot írtam igen sokféle módszerrel, játszottam amatőr színtársulattal, sok izgalmas tapasztalatot szereztem ezen drámás éveim alatt. Mégis legnagyobb szerepem a családanya szerep, hisz négy gyermekkel és immár egy unokával is büszkélkedhetem. A gyerekeim mellett szerzett tapasztalataim a legszínesebbek, legizgalmasabbak és időnként a legvalószerűtlenebbek.” 

Galgóczi Barna
Galgóczi Barna

Hip Hop tánc tábor Galgóczi Barna vezetésével 2021. június 28 – július 2.

„Barna vagyok, a No Comment Hip Hop tánciskola tanára, velem találkozhat az, aki a Hip Hop táborba jelentkezik. Már több, mint 10 éve foglalkozom a tánccal, tanárként pedig 3 éve tevékenykedem több helyszínen, köztük Fóton is. Számos versenyen részt vettem még tanoncként, ezek közül a Hip
Hop International Hungary versenyén elért 1. helyezésre vagyok a legbüszkébb, illetve, hogy az Europe Hip Hop Movement segítségével rendszeresen lehetőségem adódik külföldön is tanítani. Ahogy rengeteg fogalkozást, sajnos a táncoktatást is rendkívuül nehéz helyzetbe hozta a pandémia, ezért nagyon örültem, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megtarthassam a tábort. Azt gondolom, talán most még fontosabb a gyerekek számára a mozogás, és célom hogy ezt egy olyan helyen, olyan közegben tehessék, ahol az órák időtartama alatt minden probléma másodlagos lehet. A táborban is természetesen ezt szeretném elérni, hogy ez alatt az egy hét alatt mindenki elfeledje, milyen is otthon a képernyők előtt görnyedni órákon keresztül. 

Táboroztatásban mondhatni már rutinos vagyok, hiszen a tánciskolánkkal már rengeteg ilyen eseményt megrendeztünk. Így már kipróbált programokkal, játékokkal szeretném feldobni a táncórákat, amiből természetesen nem lesz hiány.”

Játék – mozgás – egészésg tábor Mezei Eszter vezetésével 2021. július 5-9.

„20 éve tartok csoportos, egyéni fitnesz órákat, gyermek torna foglalkozásokat. Szeretek közösséget teremteni, ahol támogatják, segítik, bátorítják egymást a gyerekek. Szeretem a változatos zenés ritmusos edzéseket, amikor nemcsak a testet mozgatjuk meg, hanem közben jól is érezzük magunkat. Számomra fontos, hogy a gyermektábor tele legyen új élményekkel, olyan dolgokat próbáljunk ki, amivel nem minden nap találkoznak a kicsik. Úgy hiszem, hogy a rendszeres mozgás nem csak a testnek kell. 

Mezei Eszter
Mezei Eszter

A kézműves foglalkozásokkal a finommotorikát fejlesztjük, a napi tornával a mozgásfejlődésüket támogatjuk meg és a kirándulások segítenek, hogy új dolgokat ismerjenek meg a gyerekek.”

Kalandozások nyári tábora Keresztesi Tünde vezetésével 2021. július 12-16.

„Óvodapedagógusként dolgozom 11 éve. Immáron 5. éve táboroztatok nyaranta, a Művelődési Ház szervezésében. Nagyon szeretem, hogy évről évre új kihívásokkal, új élményekkel gazdagodom. Szeretem, hogy egy teljesen más "világ" vár rám minden tábor alkalmával, az óvoda falaiból kilépve. Igyekszem mindig tartalmasan, élményekkel gazdagítva, aktívan megszervezni ezeket a számomra is különleges heteket. Idén is, mint minden évben izgatottan várom a tábort, hogy egy jó kis csapattal együtt új barátokra, emlékekre, tapasztalatokra, tudásra tehessünk szert.”

Keresztesi Tünde
Keresztesi Tünde

Dobozi-Dudás Bernadett írása

Ezek a táborok várják a fóti gyerekeket 2021 nyarán 

A tavalyihoz hasonlóan, a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ – a Vörösmarty Művelődési Ház, a Fót Városi Könyvtár és a Németh Kálmán Emlékház – az eredeti éves programjának megfelelően tartja meg a nyári táborokat. Idén négy vakáció táborra, egy alkotótáborra, egy mesetáborra és egy sakk táborra írathatják be a szülők gyermekeiket. 

A nyári táborozás élménye szinte semmi máshoz nem hasonlítható, varázslatos esemény. Az elmúlt egy év vírushelyzetét tekintve pedig idén nyáron talán még értékesebbek lesznek a kapcsolatok, a közösségek ereje. A gyerekek nem csak kiszakadnak az iskolai környezetből, hanem rengeteget nevethetnek, szórakozhatnak és nem utolsó sorban fejlődhetnek. A megfelelő nyári tábor választása azonban nem könnyű feladat. Különböző gyerekeknek, különböző tábortípusok bizonyulhatnak a legjobb döntésnek. Fontos, hogy a tábor olyan élményeket adjon, amire az adott diáknak szüksége van, szüksége lehet. A nyári táborban sokkal inkább partneri viszony alakulhat ki a vezetők és a gyerek között. Nincs az iskolai környezet formalitása. A kapcsolatok elmélyülésére is pozitívan hat. Később, amikor a diák visszakerül az iskolába, a hatása akkor is megmarad és az ottani együttműködést is jobbá teheti.

Vakáció I. – Dráma – tánc tábor: 2021. június 21-25. (Vörösmarty Művelődési Ház)

Drámajátékok, darabépítés, tánc-alapok elsajátítása, kézműves tevékenységek, kirándulás.

Táborvezető: Révész Melinda +36703865247

Vakáció II. – Hip-hop tánctábor: 2021. június 28 – július 2. (Vörösmarty Művelődési Ház)

Hip-hop táncórák, Xbox játék, filmvetítés, tik-tok programok, számháború, kézműves programok.

Táborvezető: Galgóczi Barna +36308454030

Vakáció III. – Játék-mozgás-egészség tábor: 2021. július 5-9. (Vörösmarty Művelődési Ház)

Aszfaltrajz verseny, gyerektánc, állatsimogató és kutyás edzés, diavetítés, meseolvasás, rendőr bemutató, akadályverseny.

Táborvezető: Mezei Eszter +36703675327

Vakáció IV. – Kalandozások nyári tábora: 2021. július 12-16. (Vörösmarty Művelődési Ház)

Csapatépítő játékok, kalandpark, kincsesláda készítés, társas játék, rókavadászat.

Táborvezető: Keresztesi Tünde +36205549034

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­XI. Németh Kálmán nyomában alkotótábor (Németh Kálmán Emlékház)

turnus: 2021. június 28 – július 2.
turnus: 2021. július 19 – 23.

Agyagszobor készítés, ismerkedés Németh Kálmán munkásságával, absztrakt kép készítése, kirándulás.

Táborvezető: Lucsánszky Ágnes +36305722394

Hóbagoly sakk tábor: 2021. július 5-9. (Vörösmarty Művelődési Ház)

A tábori program minden nap 9-13 óra között kerül megrendezésre.

Táborvezető: Paksi Gyula +36205181481

Mesetábor (Kisalagi Közösségi Ház és Könyvtár)

turnus: 2021. július 5-9.
turnus: 2021. július 12-16.

Meseolvasás, diavetítés, kézműves foglalkozások, kirándulások.

Információ és jelentkezés: +36703315675

2021. évben a tábori részvételi díj: 25.000,-Ft/gyermek/hét + étkezés

Testvérkedvezmény:

1 táborba 2 gyermeket (testvérek) befizető szülőnek a részvételi díj:

20.000,-Ft/gyermek/hét + étkezés.

1 táborba 3 gyermeket (testvérek) befizető szülőnek: 2 gyerek után kell kifizetnie a részvételi díjat, ami 20.000,-Ft/gyermek/hét + étkezés. A 3. gyereknek nincs részvételi díj, csak az étkezést kell kifizetni.

A táborokon való részvételhez szükséges leadni a Jelentkezési lapot, az Elengedő nyilatkozatot és az Egészségügyi nyilatkozatot, melyek online formában megtalálhatóak a www.vmh.hu weboldalon, illetve a Vörösmarty Művelődési Ház Facebook eseményében (Nyári táborok Fóton 2021) vagy személyesen a Művelődési Ház irodájában is minden hétköznap 8 és 16 óra között.

Szeretettel várjuk a táborozni vágyó gyerekeket! 


Kutyanevelési tippek: Elengedés és találkozások 

Sok gazdának gondot okoz, hogy tekintettel legyenek a környezetükben lévőkre. Meggondolatlanok és jóhiszeműek, ám figyelmetlenek. Ha kutyát sétáltatunk elkerülhetetlen, hogy más kutyával vagy emberrel találkozzunk. Lássuk, mi okozhat gondot?

Gyakori probléma, hogy a barátságos kutyákat mindenkihez odaengedik - “Nem bánt!”. A gazdi büszke és jóhiszemű. De ha a kiszemelt eb (aki pórázon van) barátságtalan, akkor alig bírjuk kiszedni a szájából a kutyánkat és rohanunk vele az ügyeletre. “Hogy merészeli ezt a kutyát ki vinni az utcára?!”. Aztán jön a kérdés, ilyenkor ki a hibás? Ebben az esetben az, aki szabadon engedte a kutyáját! Mindenkinek joga van kutyát sétáltatni. Fontos tudni minden gazdát jogszabály kötelez, hogy csak pórázon sétáltathat kutyát és csak a kutyázásra kijelölt helyen engedheti a kutyáját szabadon! Ha az emberek vagy gyerekek rettegnek kedvencünktől, kiabálva menekülnek, rugdalnak, veszekedni kezdünk - “Nem bánt!”. Nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy kutyánk idegenhez ne menjen oda!

Figyelem és reagálás
Előfordul, hogy kedvencünk váratlanul megkap egy idegent, esetleg verekedést kezdeményez a másik kutyával. A döbbent gazdik álltalában későn reagálnak - “Még soha nem harapott meg senkit!”. A kutya egyszer felnő és jönnek a gondok. Mindennek meg van a maga jele, csak ezt a gazdik nem veszik észre. Sokszor ekkor döbbennek rá, hogy szakemberhez kellene fordulni.

“Prüntyi nem nagy viszont kemény, még annak a nagy fekete kutyának is neki menne ”! Viccesen fél kézzel visszatartjuk jókat nevetve a kis gladiátoron. Viszont a nagy fekete már a fejébe vette, hogy elintézi Prüntyit, a gazdája alig bírja fékezni. Mindenki el tudja képzelni a végkifejletet... Persze a nagy feketét hibáztatjuk, mert ő a nagyobb, de Prüntyi gazdája tehetett volna ez ellen, ha nem engedi, hogy kedvence hergelje a másik kutyát. A félős kutya agresszív, nem érzi jól magát a bőrében. Tegyünk ellene!
Tipp: Ne engedjük soha kedvencünket tőlünk távoli kutyához rohanni, még akkor sem, ha ismerős. Ha kell vegyük pórázra és csak biztonságos közelségben csatoljuk le róla (pl. 5méteren belül). Ha erre nem figyelünk, kedvencünk akár egy úton is átszaladhat, ha kutyát lát, így el is üthetik. Ha a kutyánk tőlünk távol van, egy esetleges verekedéskor időbe telik, amíg odafutunk segíteni. Vannak olyan kutyák, amelyeknél figyelnünk kell arra is, hogy milyen neműek. Ha láthatóan menekülnek, fogjuk meg kutyusunkat, mert esetleg játéknak venné a menekülést és megtörténhet a baj. Amikor kedvencünk támadólag lép fel egy másik kutyával szemben, zökkentsük ki, akadályozzuk meg a támadásában. Nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy nem minden ember szereti a kutyákat! Legyünk rájuk is tekintettel! 

Zelena Gergőné

Elite Kutyaiskola és kutyanapközi tulajdonos,tréner


Közterületen jártunk – képriport 

Fóton december óta működik a közterület felügyelet. Hogy mindenki láthassa miért van rá szükség, egy délelőttre elkísértem Angyal Sándor közterületfelügyelőt. 

Képriport lévén, a főszerep a fotóké. Pár gondolatot azonban fontos leírni. Az első, hogy a közterület felügyelet célja, ahogy Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző fogalmazott elsősorban a figyelmeztetés. Ezért Angyal Sándor közterület felügyelő a várost járva minden esetben egy nyomtatványt hagy a tulajdonosoknak, hogy felhívja a figyelmüket a szabálysértésre. De nézzük meg, melyek a városban a legyakoribb szabálysértések. 

Angyal Sándor közterületfelügyelő
Angyal Sándor közterületfelügyelő
Értesítés - figyelmeztetés - a postaládába
Értesítés - figyelmeztetés - a postaládába

Az első helyet kétségtelenül a közterületen szabálytalanul parkoló autók nyerték el. Angyal Sándor minden esetben elmondja a tulajdonosoknak, ha találkozik velük, hogy üzemképtelen, lejárt műszaki vizsgás autó nem állhat a közterületen. Ha valaki többszöri figyelmeztetés után sem távolítja el az ilyen járművet, azt hatóságilag elszállíttatják, tárolják, majd elbontatják és ennek minden költségét a tulajdonosra hárítja az önkormányzat.

Ennek az autónak nem szabadna itt lennie...
Ennek az autónak nem szabadna itt lennie...
...ahogy ennek sem
...ahogy ennek sem

A képzeletbeli dobogó második helyét az út szélére kihelyezett „díszítő” elemek – többnyire különböző méretű kövek – érdemelték ki. Városunk közterület felügyelője erre külön is kitért. Egyrészt szabálytalan ezeknek a kihelyezése, mert a közterületre senkinek nincs joga azért kitenni valamit, hogy ne parkoljanak a háza előtt. Másrészt – és ez a nagyobb baj – ezek a kövek balesetveszélyesek is. Angyal Sándor szeretné, ha a köveket és egyéb védelmi eszközöket kihelyezők tudnák, hogy mekkora kockázatot vállalnak ezzel. Amennyiben ugyanis egy gépjármű emiatt megsérül, vagy balesetet szenved, a büntetés mellett a baleset vagy a kár teljes megtérítése is a kihelyezőt terheli majd. 

A kősor egyenes, de szabálytalan és sokba kerülhet
A kősor egyenes, de szabálytalan és sokba kerülhet
Hiába a sárga festés, attól még szabálytalan és balesetveszélyes
Hiába a sárga festés, attól még szabálytalan és balesetveszélyes

A harmadik helyet a közterületre kirakott építőipari anyagok és konténerek „nyerték” el. Pedig pont ez az a terület, ahol egy kis odafigyeléssel gond nélkül megoldható lenne a probléma. A kormányrendelet 2021. januártól eltörölte a közterületfoglalás illetékét, így a tulajdonosok ingyenesen kérhetik – ezt előzetesen kell megtenni - a közterület használatát az ingatlanjuk előtt. A költségük mindössze az elfoglalt közterület nagysága utáni – általában pár ezer forintos – díj lesz. Ahogy Angyal Sándor fogalmazott, ezért végképp nem érdemes kockáztatni.

Egy engedély nélküli kőkupac
Egy engedély nélküli kőkupac
Ez egy engedéllyel kihelyezett konténer, de sok engedély nélküli is van
Ez egy engedéllyel kihelyezett konténer, de sok engedély nélküli is van

Ügyeleti körkép Fótról 

Tavaly év vége óta új orvosi ügyelete van Fótnak. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan látják az ügyeletet a másik oldalról, azok, akik hétről hétre ott dolgoznak. Mi az, amit az orvos, az asszisztens és a gépkocsivezető tapasztal? Illetve, amit nekünk is tudnunk kell: mi tartozik az ügyeletre és mikor kell nekünk mentőt hívnunk?

Először talán érdemes a számokkal foglalkozni. Első látásra azt gondolnánk, hogy a COVID miatt még több a dolguk, ám ez nem így van. Dr. Lestár Ferenc elmondta, hogy a COVID előtt az ügyelet hétköznapi forgalma 20 – 30 fő volt. A hétvégi pedig egy karácsonyi szezonban naponta akár 60 – 80 fő is lehetett.

Ezzel szemben ma egészen más a helyzet. Március 13-a óta – a vírus első hullámától – csökkent a személyesen megjelenő betegek száma. Ezzel szemben jelentősen emelkedett az ügyeletet telefonon felkeresők aránya. Ez nem csak azért van, mert az emberek félnek elmenni az orvosi rendelőbe, így az ügyeletre is, hanem azért is, mert a Nemzeti Népegészségügyi Központ szabályozása alapján tavaly március óta az ügyeleten telefonon felső-, vagy alsólégúti hurutos, lázas és köhögős panasszal jelentkező betegeket az eljárás rend szerint látják el. 

Az ügyelet által használt autó
Az ügyelet által használt autó

Ez annyit tesz, hogy tanácsot adnak a betegeknek, és a házi orvos fogja kezelni őket az eljárásrend szerint. Abban az esetben azonban, ha súlyos, életet veszélyeztető tünetek vannak, akkor az ügyelet hívja majd a beteg számára az Országos Mentőszolgálatot.  

Dr. Lestár Ferenc tapasztalata szerint a személyes orvos – beteg találkozások száma az ügyeleten azért csökkent, mert korábban országosan és Fóton is pont a felső-, és alsólégúti fertőzéses betegségtípus volt az egyik leggyakoribb az ügyeleti állátásban. 

Az orvos munkában, Kovácsné Böbi és Könczöl Ferenc készenlétben
Az orvos munkában, Kovácsné Böbi és Könczöl Ferenc készenlétben

Problémásak vagyunk?

Érdekes kérdés az, hogy mivel mennek az emberek Fóton az ügyeletre. Kovácsné Böbi – őt a városban a legtöbben így ismerik – asszisztensként sok mindent tapasztalt már. Véleménye szerint nagyon sok olyan beteg megy hozzájuk hétvégén, aki korábban már járt a háziorvosánál is. Mint mondta, jó példa, amikor elviszik a gyermeket a gyermekorvoshoz csütörtökön, aki megfelelően ellátja és gyógyszert is ír, szombaton azonban már az ügyeletre viszik a gyereket, mert „még mindig nem gyógyult meg”. Emellett azonban az is érzékelhető, hogy a fiatal szülők ma már nagyon tapasztaltak a lázcsillapításban és a tanácsot szívesen fogadják.

Lestár doktor szerint ezt a problémát az ország bármely ügyeletén el lehetne mondani. Úgy gondolja, ennek az az oka, hogy az emberek mindennek utánanéznek az interneten – ami egyébként nem baj -, és néhány betegben kialakul egy hamis kép az adott betegségről, és emiatt megy az ügyeletre.

Emellett nem tiszteleik már az orvosokat úgy, ahogyan kellene – tette hozzá -, bár ugyanez elmondható a tanárokról és más foglalkozásokról is. 

Szerinte a jelenségen rontanak a reklámok is, amelyek sok esetben azt sugallják, hogy ha a beteg bevesz az adott készítményből egy szemet, akkor már meg is gyógyult. Ám ez nem így van. Ilyenkor aztán hétvégén felkeresik az ügyeletet is, ebben az esetben feleslegesen. Tudomásul kell venni, hogy egy felső-, vagy alsólégúti megbetegedés lefolyási ideje – egyéntől függően – általában egy hét.

Sajnos előfordult olyan eset Fóton is, amikor a betegek agresszíven, követelőzően léptek fel. De nem ez a jellemző, és akik így érkeznek, a vizsgálatot és tanácsadást követően már másként látják a dolgokat. 

Az előkészített EKG készülék
Az előkészített EKG készülék

Mivel menjünk ügyeletre?

Az orvosi ügyeletet akkor kell igénybe vennünk, amikor olyan problémánk van, ami új keletű, de nem életveszélyes. Természetesen a komoly fizikai sérülések – súlyos zúzódás, törés, vágások, forrázás, stb. - esetén mindenképpen. Más panasszal az ügyelethez fordulhatunk vérnyomáskiugrás, vércukor – eltérés, hasmenés, szorulás, epegörcs, vesegörcs, menstruációsgörcs, vagy magas láz, illetve a fent már említett felső-, vagy alsó légúti huruttal, köhögéssel is, bár ez utóbbiaknál a jelenlegi szabályozás szerint járnak majd el az ügyeleten.

Az ügyeleti rendelő betegekre várva
Az ügyeleti rendelő betegekre várva

Amikor telefonon bejelentkezünk, az ügyeletes orvos a tüneteink alapján eldönti majd, hogy mi a teendő. Megkér minket, hogy menjünk be az ügyeletre, vagy súlyosabb esetben az orvos jön ki hozzánk. Fekvő beteg esetében az orvosi ügyelet szükség esetén természetesen házhoz megy. A betegek ellátást követően az ügyeletes orvos a szabályok szerint a háziorvoshoz irányítja a beteget további kezelésre.

Azonban azt jó, ha tudjuk, hogy az ügyeleten nincs röntgen készülék, illetve más olyan eszközök, amellyel a súlyos eseteket kezelni tudnák. Ezért ebben az esetben az ügyeletes orvos a rendelkezésekre álló eszközökkel ellátja a beteget és mentőt hív hozzá. A kérdés csak az, hogy mikor kell mentőt hívni?

Dr. Lestár Ferenc úgy látja, hogy ezt mindig az ügyeletben dolgozó orvosnak kell eldöntenie. Ő maga akkor hív mentőt, ha az szakmailag indokolt. Már csak azért is, mert a rendszerben az ügyeletes orvos a területileg illetékes sürgősségi osztály előretolt egységeként kell, hogy dolgozzon. 

Mikor hívjunk mi mentőt?

Mi magunk akkor hívjunk mentőt, ha közvetett vagy közvetlen életveszély áll fenn. Ezt a 104-es vagy 112-es hívószámon tehetjük meg.

Ilyen lehet:

 • a fokozódó fulladás
 • a csillapíthatatlan fej, mellkasi vagy hasi fájdalom
 • ha valakit mérgezés ér
 • ha valaki zavart és nem lehet vele kommunikálni
 • ha nagyarányú vérveszteség ér valakit
 • ha eszméletvesztést követően nem tér magához
 • ha balesetet szenved
 • ha megindult a szülés
A mentők számára fontos a pontos tájékoztatás
A mentők számára fontos a pontos tájékoztatás

Pozitív változás

Az mindenképpen jó, hogy Fóton 24 órás ügyeleti szolgálat működik. És az is, hogy az ügyelet hozzáállása is pozitív irányban változott. Nem csak ellátják az ügyeletre érkezőket, hanem tanácsot is adnak nekik a továbbiakra nézve. Forduljunk hozzájuk bizalommal és fogadjuk meg a tanácsaikat!

Fóton az ügyelet telefonszáma: 06 27 998 699

A központi orvosi sürgősségi ügyelet  hétköznap, hétvégén és munkaszüneti napokon: 8 órától másnap reggel 8 óráig (24 óra) folyamatosan működik.

Az ügyelet címe: 2151 Fót, Szent Benedek utca 15. (az Egészségügyi Központ épülete)


Holnaptól módosulhat a menetrend a fóti vasúti vonalon! 

A MÁV tájékoztatása szerint január 23 - 24 és január 30 - 31. között a Dunakeszi - Göd vonalon történő karbantartás miatt változik a menetrend a Vác - Vácrátót - Budapest vonalon. Egyúttal kérnek minden utazót, hogy a fenti napokonon az indulás előtt tájékozódjon az aktuális mentrenddel kapcsolatban.


Köszönet a kisalagi Fornettinek és az ESZEI-nek! 

A kisalagon lévő Fornetti üzlet már hagyományosnak számító módon segíti Fóton a rászorulókat. Az üzlet minden héten 10 x 1 liter tejet, 10 x 10 darab zsömlét és 10 x 15 dkg Fornetti terméket adományoz a rászoruló családoknak. Természetesen friss, akkor elkészült termékek kerülnek a csomagokba. Mint a tulajdonos édesapja elmondta, minden héten változik, milyen Fornetti terméket adnak a rászorulóknak. Ma túrós Fornettit kaptak a rászoruló családok, a jövő héten sajtos, utána pedig szilvalekváros terméket adnak majd.

Munkában az adományozók
Munkában az adományozók

Az akció tavasszal már bevált és 3 – 4 hónapig működött. A tájékoztatás szerint az üzlet az adományozást a lehetőségei szerint tovább folytatja majd. 

Osztásra vár az adomány
Osztásra vár az adomány

A város részéről az ESZEI segít az adomány eljuttatásában a családokhoz. Amint azt Szabó Ildikó az ESZEI igazgatója elmondta, a kisalagi Fornetti üzlet jóvoltából hetente 10 családnak tudnak segítséget vinni. Azért, hogy minél több rászoruló családnak jusson az adományból, egyik héten a Családsegítő Szolgálatnál lévők, a másik héten pedig a Területi Gondozási Központ ellátottjai kapják majd meg a tejet és a friss Fornetti zsömlét és süteményeket.

A kisalagi Fornetti üzlet követésre méltó példát mutat a kezdeményezésével a fóti vállalkozásoknak. Általuk sok rászoruló kisgyermekes családhoz jut el a segítség.

Köszönjük kisalagi Fornetti!

A tulajdonos édesapjával az adományozás gondolatáról beszélgettünk
A tulajdonos édesapjával az adományozás gondolatáról beszélgettünk
Az autó raktere megtelt
Az autó raktere megtelt
Az SZEI adomány koordináló csapata
Az SZEI adomány koordináló csapata

A legfontosabb a megelőzés! – fogászati körkép Fótról 

Amikor a fogászati körkép szóba került, kolléganőm Rafie Reza doktort ajánlotta. Az ok egyszerű volt, a gyerekek éppúgy kedvelik, akárcsak az idős korosztály. Ez pedig nagy dolog. A beszélgetésben aztán szóba került a gyerekfogászattól az idősebb korosztály fogpótlásáig szinte minden. És a fiatal orvos olyan dolgokat mondott, hogy arra bárki felkapná a fejét! Tudták például azt, hogy a fogpótláson kívül minden beavatkozás ingyenes az állami rendszerben? Nos, én sem, de attól még igaz.

Az EÜ központ épülete, ennek a hátuljában található a fogászat
Az EÜ központ épülete, ennek a hátuljában található a fogászat

Bevallom, nem szeretek fogorvoshoz járni. Amikor beléptem az ajtón, már azt is tudtam miért. A rendelőből kihallatszó fogorvosi fúró semmivel össze nem téveszthető „visítása” még ajtón keresztül is megadta az alaphangot. Akaratlanul is összehúztam a kabátot magamon, pedig jó meleg volt a váróban. Az ajtó előtt egy tíz év körüli szőke kislány ült az anyukájával, két székkel odébb, a távolságot betartva pedig egy idős hölgy várakozott. A jobbra lévő fogorvosi rendelőt éppen a rendelésre készítette fel az asszisztens hölgy. Téblábolásomat látva megszólított.

Kit keres? – kérdezte kedvesen.
Reza doktorhoz jöttem – válaszoltam halkan.
Akkor várnia kell, mert a kislány és néni is őt várja.
Elnézést, nem kezelésre jöttem, egy riportot készítek vele a fóti fogászati helyzetről.
Az más – bólintott, és már el is indult a rendelő felé.

Kopogott, aztán el is tűnt odabent. Nem kellett volna idejönnöm, gondoltam magamban, jobb lett volna telefonon megcsinálni… Itt tartottam, mire az asszisztens hölgy már előttem is termett.

Mindjárt bemehet, pár perc és végez.

Bocsánatkérő mosolyt villantottam az idős hölgy felé, aki mindent hallott. Szerencsémre megértően biccentett. Kisvártatva kinyílt az ajtó, és egy kislányt kísért ki az apukája a rövid folyosóra.

Ugye nem is fájt annyira…
Nem – válaszolta a kislány, de azért nem volt teljesen őszinte a mosolya.

Elengedtem őket és beléptem a rendelőbe. Odabent egy fiatal, energikus orvos fogadott és bemutatkozott.

- Rafie Reza vagyok.

A háttérben a doktor szőke hajú asszisztense - Ács Mónikának hívják - készítette elő a rendelőt a következő páciens fogadására. Reza doktorral leültünk a kis asztal mellé, és belevágtunk a beszélgetésbe.

Magyarországon nagy probléma, hogy az emberek többségének rosszak a fogai. Miért alakult ez így?
- A dolog ott kezdődik, hogy a gyerekeknek nem tanítják meg, hogyan kell jól fogat mosni. Amikor egy gyereket elhoznak hozzánk, szinte mindig el szoktam mondani neki, hogyan kell jól fogat mosni, hogyan kell használni a fogselymet. Azért, mert amikor megkérdeztem, kiderült, nem tudják pontosan hogyan kell fogat mosni, azt pedig végképp nem, miért és hogyan kell a fogselymet használni. A fogmosásnál például fontos a technika, hogy seprő mozdulatok kellenek. A fogselyemnél pedig az, hogy a fogak közül hogyan kell vele eltávolítani, ami a fogmosás után is ott maradt. És fontos az is, hogy mikor kell a szájvizet használni. A legfontosabb mégis az, hogy eljöjjenek hozzánk.

Dr. Rafie Reza
Dr. Rafie Reza

Amíg beszélgettünk, Ács Mónika folyamatosan dolgozott. Először a fogorvosi szék környezetében tette helyére a dolgokat és cserélte le, amit kellett, aztán tovább lépett a szekrények felé. 

Ács Mónika munka közben
Ács Mónika munka közben

Fóton milyen gyakran jönnek az iskolások iskolafogászatra?
- Korábban ez rendszeres volt, de az idén minden más. Tavasszal és ősszel a COVID miatt nem jöhettek, a nyári időszakban pedig szünet volt. Vácon, ahol szintén dolgozom, teljes osztályok jöttek, de Fóton amióta itt vagyok, erre még nem volt lehetőség.

Ács Mónika a kérdést hallva felénk fordult és segített.

- Jönnek az iskolák, azzal nincs is gond. Sokkal inkább az a probléma, hogy hiába adunk a gyerekeknek szűrőlapot, hogy mikor kell visszajönniük, nagyon sokan ezt figyelmen kívül hagyják.
- Ez így van – biccentett megerősítésképpen Reza doktor -, vagy a gyerekek nem adják oda a szűrőlapot, vagy a szülők hagyják figyelmen kívül, ami rajta van.
Akkor jönnek csak újra – vette vissza szót Ács Mónika – amikor már fáj a gyerek foga.
A gyerekeknek ingyenes a fogászat?
- Igen – tárta szét a karját Reza doktor -, ezért is nem értjük a távolmaradás okát.

Mi a leggyakoribb probléma a gyerekeknél?
- Ez életkoronként változik. Kilenc és tizenhárom éves kor között sokszor az, hogy a szülők azt hiszik, amikor a szuvasodást látják, hogy az még tej fog. Azért kell az ellenőrzés, mert sokszor a tejfog és a maradó fog egyszerre jön ki. Ráadásul a rágófogakra ebben az időben a szülők azt gondolják, hogy azok még tejfogak, de ez nem így van. Az az egyszerűbb, ha nem fáj a gyerek foga és akkor elhozzák egy ellenőrzésre. Az én tapasztalatom az, hogy a gyerekek többségénél 16 – 18 éves korban kezdődik el a fogszuvasodás. Ez tehát egy kritikus időszak. Nagyon fontos, hogy ilyenkor jöjjenek egy ellenőrzésre és egy barázdazárásra.
A gyerekeket tekintve fontos kérdés a fogszabályozás.
- Mi nem csinálunk fogszabályozást, csak beutalót adunk Dunakeszire a fogászatra, ahol 18 éves korig OEP által támogatottan lehet megcsináltatni a fogszabályozót. Azt azonban tudni kell, hogy ez sem ingyenes, viszont jelentősen olcsóbb. 

A szűk folyosóról közben újabb érkezők zaját hallottam, ezért egy másik korcsoportra tértünk át.

A fogászat az idősebbeket is érinti. Mi az, ami például a nyugdíjasoknak ingyenes? Nagyon sokan azért nem jönnek el, mert attól félnek, nem futja rá a nyugdíjukból.
- Akár a gyerekeknél, az időseknél is minden kezelés és vizsgálat ingyenes. A fogpótlás az egyetlen, amiért fizetniük kell. De ez így van minden korosztálynál. Az OEP támogat mindent, a tömést, a fogmegtartó kezeléseket, szóval mindent. Bár még a fogpótlások is lehetségesek bizonyos fajta állami támogatással, mert vannak olyan fogtechnikusok, akiknek szerződésük van a OEP-el. Igaz, hogy ez több időt vesz igénybe, és vannak minőségi problémák is. 

Eszközök szépen, sorban, már a következő páciensre várva
Eszközök szépen, sorban, már a következő páciensre várva
Ács Mónika és Reza doktor
Ács Mónika és Reza doktor

Ács Mónika közben befejezte a feladatait, így ő is bekapcsolódhatott a beszélgetésbe.

- A fogpótlások a nyugdíjasok számára akkor lehetnének olcsóbbak – de nem ingyenesek -, ha sokkal több fogtechnika szerződne az OEP-el.
A végére maradt az aktív korosztály. Náluk mi az, amiért fizetni kell?
- Ebben a tekintetben sokan tévedésben vannak – mutatott rá Reza doktor -, mert az aktív korban lévőknek is ugyanazok ingyenesek, mint a gyerekeknek vagy a nyugdíjasoknak. Nekik is csak a fogpótlásért kell fizetniük. Ingyenes a tömés, a fogkőlevétel, a gyökérkezelés, a röntgen és minden más is.
Mi a tapasztalat Fóton, jönnek az emberek a fogászatra?
- Igen, jönnek. Általában 12 – 15 embert látunk el a rendelési idő alatt - mondta Reza doktor.
- A Fótiak ebből a szempontból jobbak az országos átlagnál –  tette hozzá Ács Mónika -, de nem minden korosztályban. A 40 – 60 év közöttiekben él egy rossz beidegződés, amit még gyermekkorukban szedtek össze. Sokan csak akkor jönnek amikor már fáj a foguk. Pedig, ha rendszeresen jönnének, levetetnék fél évente a fogkövet, akkor kiderülnének időben a dolgok. A fogászatnál is igaz, hogy a prevenció a legfontosabb. A baj megelőzése érdekében fél évente el kell menni, át kell nézetni az embernek a fogait. 

A fogászati ellátás tekintetében mi a helyzet Fóton? Van elég fogorvos a városban?
- Ebből a szempontból Fót rendben van, elég orvos és asszisztens van – mondta Reza doktor. Ami fontos, hogy bármelyik fogorvoshoz is mennek az emberek, jelentkezzenek be telefonon. Azért, mert így tervezhető a munkánk, cserébe nekik sem kell sokat várniuk.
- Ha látjuk hány betegünk van, akkor úgy tudjuk irányítani a munkát, hogy két bejelentkezett közé beférjenek a fogfájósok is – egészítette ki Ács Mónika. Így nekik is meg tudjuk mondani, mikorra jöjjenek, hogy mielőbb sorra kerüljenek.

Nem akartam tovább feltartani a kint várakozókat, elköszöntem hát Rafie Reza doktortól és Ács Mónikától. Amikor kiléptem, a kislány édesanyja szinte azonnal felállt a székből és befelé indult. A lány egy picit tétovázott, aztán az arcán jól látható izgalommal belépett az ajtón. Amíg néztem a kislányt, arra gondoltam, talán Reza doktor és Ács Mónika segíthet neki abban, hogy a következő alkalommal már félelem nélkül lépjen be a rendelőbe.


Empátia és jogszabálykövetés – beszélgetés Szabó Ildikóval az ESZEI új vezetőjével 

Egy szociális és egészségügyi területet átvevő új vezetőnek a mai időkben nem könnyű a dolga. Szabó Ildikó az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat (ESZEI) decemberben kinevezett igazgatója azonnal a dolgok sűrűjébe csöppent. Éppen ezért volt érdekes, hogy új emberként hogyan látja az ESZEI munkáját és milyen tervei vannak? 

Mikortól vezeti Fóton az ESZEI-t?

- Egészen pontosan 2020. december elsején kaptam meg a kinevezésemet.

Milyen volt az első hónap tapasztalata?

- Mint minden ilyen kinevezéskor, ez nekem is egy „beszoktatós” időszak volt. Nagyon kellemes volt a fogadtatás a kollégák részéről. Ám azt gondolom azonban, hogy a neheze még csak most jön.

Szabó Ildikó az ESZEI új igazgatója
Szabó Ildikó az ESZEI új igazgatója

Milyen változásokat tervez, ha egyáltalán erre szükség van?

- Egy hónap után ezt nehéz megmondani. Nagy átszervezést nem tervezek. Amire készülök az az, hogy a következő időszakban csúnyán fogalmazva „atomjaira” szeretném szedni az intézményt. Szeretném látni, hogy mennyire működnek jól az egyes területek, mennyire dolgoznak a jogszabályok szerint. Ezt a munkatársak kinevezésétől egészen a szakmai adminisztrációig bezárólag tüzetesen meg fogom vizsgálni.  Utána meglátom, hogy kell-e a működésbe komolyabban belenyúlni, vagy elég az is, ha apróbb korrekciókkal működhet minden tovább, ahogy eddig. 

Milyen mélységig megy bele az egyes területek munkájába?

- Elsősorban minden vezetővel és munkatárssal beszélni fogok a munkájáról. A szociális részleg annyiban lesz más, hogy már húsz éve dolgozom szociális területen. Ebből több mint négy évig egy szakosított ellátást és alapellátást is nyújtó szociális intézmény vezetője voltam. Az egészségügy azonban már tőlem egy kicsit távolabbi terület. Viszont azzal a jogszabály ismerettel és gyakorlattal, amellyel rendelkezem, és a jogszabályok értelmezésével, rövid idő alatt ezen a területen is látni fogom, jól működik-e, illetve azt, hogy min kell változtatnunk.

És ez elég?

- Azt mind a szociális, mind az egészségügyi területnél látni kell, hogy a jogszabály szerű működés nem biztos, hogy jó gyakorlati működést is jelent. Mindkét területnek nagyon sok emberi oldala van, ami nem jogszabályfüggő. Hiába jogszabálykövető egy kolléga, ha a benne lévő empátia nulla. Lehet jogszabálykövető, de akkor is rettenetesen rossz szakember lesz belőle. Valahol a kettőnek találkoznia kell. A jogszabálykövetés az alapvetés, és emellé kapcsolódik be az emberi oldal. Ezért kell a kollégákkal a beszélgetés, a kapcsolatteremtés.  

Térjünk át a gyakorlati munkára. Mit tapasztalt a COVID-dal kapcsolatban Fóton?

- Elég érdekes, amit tapasztalok. December elején, amikor én beléptem a tavaszihoz hasonlóan indítottunk egy telefonszámot, ahol jelentkezni lehetett a segítségért. Az első hullám idején is volt ilyen telefonszám, és az ESZEI munkatársai gyakorlatilag nulla huszonnégyben dolgoztak. Vitték a gyógyszereket az időseknek a gyógyszertárból, bevásároltak, folyt a házibeteg ellátás, az idősgondozás, meg minden más, és ugyanezeket az igényeket kielégítették a város külterületein – Sikátor, Öreghegy, Kurjancs – is. Most viszont azt látom, hogy bár vannak hívások, és sok a munka, koránt sincs akkor igény a lakosság részéről, mint a márciusi időszakban volt. Az intézmény saját autójával most is kivisszük a vásárolt termékeket, a gyógyszert, de a kollégák elmondása alapján a tavaszihoz képest messze nem akkora az érdeklődés ez iránt a 

segítségnyújtás iránt. Ennek alapján úgy tűnik, mintha az emberek nem vennék annyira komolyan a második hullámot. Szerencsére az időseink sokkal óvatosabbak. A nappali idősgondozásnál a kormányrendelet lehetőséget adott a fenntartónak, hogy döntsön. Mi megkérdeztük az időseinket, és ők úgy döntöttek, hogy inkább otthon maradnak. Így az idősek nappali ellátása most nem működik. A kapcsolattartás folyamatos velük és a házigondozóink is kijárnak a tagjainkhoz. 

Az Önkormányzat milyen segítséget ad a munkájukhoz?

- Túl azon, hogy az Önkormányzat a fenntartónk, napi kapcsolatban vagyok a polgármester úrral és a jegyző úrral, és nagyon jó a kapcsolatunk a Hatósági osztállyal is, ahová a szociális és egészségügyi területeink tartoznak. Azt mondhatom, minden lehetséges segítséget megkapunk. 


Fótiakat a címlapra 

Őszintén szólva, merész az ötlet. Ám az elmúlt egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy mi Fótiak jobban szeretünk a saját újságunkban fóti témákat látni. Ez adta kolléganőnknek az ötletet, hogy a címlapra kerüljenek olyan emberek, akik itt élnek és dolgoznak, akikkel nap mint nap találkozunk.

Bevallom, az ötletet eredetinek és nagyon jónak tartom. Ezért a 2021-es évben a Fóti Hírnök címlapjára olyan Fóton élő, Fóton dolgozó emberek fotóit szánjuk, akik a mindennapjaink részévé váltak. Itt élnek és dolgoznak közöttünk, virágboltot vezetnek, pékséget működtetnek, megvarrják a ruháinkat és még hosszan sorolhatnám a fóti vállalkozókat, fóti lakosokat, akik az életünket segítik munkájukkal. Ezért őket szeretnénk az idei évben a címlapon látni. 

Bízom benne, hogy önök is így érzik és közösen választhatjuk ki azt a 12 fóti vállalkozót, fóti lakost (februártól a következő januárig), akikről a címlapfotót Jarabin Kinga portréfotós fogja elkészíteni. 

Jarabin Kinga (fotó: Jarabin Zita)
Jarabin Kinga (fotó: Jarabin Zita)

Kinga 4 gyermekes anya, óvoda-, dráma-, és művészetpedagógus, szintén városunk lakója, a Vörösmarty Művelődési Ház 2020-ban Fekete Dió díjat nyert csapatának tagja, a Mesemondó blog szerkesztője és számos - a blogon megtalálható - mese írója. Négy éve foglalkozik fotózással is, mely nagyszerű kiegészítője kreatív, alkotó munkájának. 

Válasszunk hát közösen, várjuk ajánlásaikat olyan vállalkozókról, akik mindennapi munkájukkal fontos szerepet töltenek be városunk életében és méltán érdemesek arra, hogy a címlapra kerüljenek!


Javaslataikat minden hónap 15. napjáig ide küldhetik el: ujfotihirnok@gmail.com


TÉLI IDŐJÁRÁS VESZÉLYEI, FELKÉSZÜLÉS  

A hideg évszak beköszöntével nemcsak melegen kell öltöznünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. 

Az erős lehűlés és intenzív havazás az Országos Meteorológiai Szolgálat által idejében előre jelezhető, ezért fel lehet rá készülni. Fontos, hogy körültekintően és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjárművel! A téli időjárással együtt járó baleseti forrás az utak, járdák síkossága. Tartós és intenzív ónos eső idején villanyvezetékek szakadhatnak le, tetők omolhatnak be, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég vagy hó súlya alatt. 

Célszerű még idejében felkészülni a havazásra vagy a hóviharra:

 • Érdemes figyelemmel kísérni a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
 • Célszerű előkészíteni hólapátot, szóró-sót, homokot, elemes rádiót, zseblámpát és tartalék elemeket.
 • Amennyiben autóval közlekedünk akkor is öltözzünk melegen, helyezzünk el a gépjárműben meleg holmit, hótaposót, jégoldót, jégkaparót.
 • Mobiltelefonunk legyen feltöltve.
 • Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvíz), nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből néhány napra elegendő tartalékot képezzünk.
 • Érdemes hordozható fűtőtestet vagy tűzhelyet készenlétbe állítani, és felhalmozni tartalékot tüzelőanyagból.
 • Legyen elegendő mennyiségű meleg ruházat, amely lehetővé teszi a többrétegű öltözködést.
 • Fontos, hogy víztelenítsük a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek.
 • Hagyományos tüzelőberendezés használata esetén figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
 • Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben és ügyeljünk a szellőztetésre.
 • A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
 • Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.
 • Még a tél beköszönte előtt érdemes a nyílászárók szigeteléséről gondoskodni.

Közlekedés

Szélsőséges időjárási viszonyok között, ha lehetséges, és nem létszükséglet ne induljunk útnak!

Ha mégis útnak indulunk:

 • Mindig legyen velünk egy útitárs, és csak úgy induljunk útnak, ha meggyőződtünk róla, hogy úticélunkat biztonságban elérjük.
 • Rétegesen öltözködjünk, legyen nálunk meleg kávé vagy tea.
 • Amennyiben gépjárművel utazunk, győződjünk meg annak megfelelő műszaki állapotáról, szereljük fel a téli üzemeltetéshez szükséges eszközökkel; téli gumiabroncsokkal, hólánccal, lapáttal vagy ásóval, homokkal, tartalék üzemagyaggal.
 • Jól tesszük, ha tartós élelmiszert és meleg takarót is elhelyezünk gépjárművünkben, és öltözékünket úgy állítsuk össze, ha elakadunk akkor gyalogosan is tudjuk folytatni az utunkat.
 • Ha elakadtunk és segítségre várunk, a motor járatásával fűthetjük az utasteret, de 10-15 percenként szellőztessünk ki.
 • Soha ne fogyasszunk alkoholt a hideg elleni védekezés céljából. Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.


Kárpáti Gábor

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


 FIGYELEM! Febuártól TILOS az avar és a

kerti hulladék égetése

Ahogy beköszöntött az ősz, megugrott a tűzoltók riasztásának száma. Sokan egyszerűen elégetik az avart a többi kerti zöldhulladékkal együtt. Ez amellett, hogy sok munkát ad a tűzoltóknak, erősen környezetszennyező és egészségkárosító is. A lehullott falevelek, lemetszett gallyak, levágott ágak elégetése kézenfekvő megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc alatt több köbméter száraz növényből csupán egy kupac hamu marad hátra. Az avar elégetésével azonban nemcsak üvegházhatású szén-dioxid keletkezik, hanem a levegőben szálló por mennyisége is jelentősen megnő. Az egészen apró szállópor-szemcsék aztán lerakódnak a ruhán, a bőrön, a tüdőben. Bekerülnek a véráramba és így a belső szervekbe is, hosszú távon komoly betegségeket idézve elő. Egy-egy száraz növénykupac elfüstölésével nemcsak bosszúságot okozunk a szomszédoknak, hanem a saját magunk, a családunk és az egész lakókörnyezetünk egészségét is károsítjuk. 

Fotó: torony.hu
Fotó: torony.hu

A levegőminőség alakulásában kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének. Ezen környezetvédelmi szempontok figyelembevételével 2021. február 8. napjától változik a törvényi szabályozás és mindenhol tilos lesz avart és egyéb kerti hulladékot égetni! Aki ezt a szabályt megszegi, a tűzvédelmi hatóságtól komoly bírságra számíthat, amely 10.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedhet.

Kárpáti Gábor 

közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens


Közösen a járvány ellen – beszélgetés Dr. Vass György polgármesterrel 

A jelenlegi veszélyhelyzet újabb nehéz feladatokat ró az önkormányzatra. Dr. Vass György a védekezéssel kapcsolatos munkába avatta be lapunk olvasóit.

A napi információk azt mutatják, hogy a vírus szinte mindenhol megtalálható. Mi a helyzet a polgármesteri hivatalban?

   November végén tesztelték a hivatal összes dolgozóját, beleértve engem is. Sajnos már ez előtt három kollégánkról kiderült, hogy COVID fertőzöttek. A velük egy irodában dolgozókat hazaküldtük. Viszont emiatt a hivatal összes helyiségét fertőtleníteni kellett. Éjfél utánig tartott a munka, de muszáj volt elkészülni vele, hogy másnap zökkenőmentesen kezdődhessen a munka. Egyelőre több fertőzöttünk nincs, de ez bármelyik pillanatban változhat.

Dr. Vass György polgármester
Dr. Vass György polgármester

Tavasszal az ESZEI munkatársai sokaknak segítettek a gyógyszer vásárlásoknál és a posta feladásánál is. Ez most is működik?

   Természetesen az ESZEI a mostani veszélyhelyzetben is mindent megtesz azért, hogy a lakosságnak segítsen. Így folyamatosan megy a gyógyszerbeszerzés és kiszállítás a rászorulóknak. Az ESZEI megállapodott a Pandulia és a Somlyó gyógyszertárakkal és ez alapján hetente kétszer kiviszik a mozgásukban korlátozottaknak a gyógyszereket. A két gyógyszertár – köszönet nekik érte – előfinanszírozzák a megrendelt gyógyszereket, és a lakosok akkor fizetik ki, amikor a lakásukon azokat kézhez kapják. Emellett az ESZEI dolgozói sokaknak intézik a postázást és a csekkfeladást is. Mindezt amellett, hogy továbbra is ellátják az eredeti, házi ellátási feladataikat is. Kétségtelen, hogy a teljesítőképességük határán dolgoznak, de egyelőre bírják a megfeszített munkát. A szervezet megbízott vezetője azért, hogy enyhítsen a terheken, megállapodást kötött a mezőőri szolgálattal, hogy segítsenek be Sikátor pusztán az olyan feladatokban, mint a betegek orvoshoz juttatása, vagy a gyógyszerek házhoz szállítása. 

Mi a helyzet a közterületek fertőtlenítésével?

   Ahogy máshol, itt is jól állunk. A munka megoszlik az FKKN és a Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület között. A fertőtlenítést a két szervezet folyamatosan végzi a város közterein.

Az időkorlátok betartását az üzletekben ellenőrzi valaki?

   Igen, már két hónapja újra van a városnak közterület felügyelete. Az ő feladatuk az üzletek ellenőrzése, ami kiterjed a vásárlási idősávok betartatására is. Örömmel mondhatom, hogy ebben a vállalkozások messzemenően partnereink és eddig mindenki betartotta a szabályokat, amit ez úton is köszönök a kereskedelemben dolgozóknak.

Az önkormányzat terveit mennyiben befolyásolta a második hullám?

   A gyülekezési korlátozás okozza ebből a szempontból a legtöbb problémát. Nekem személy szerint az a legfájóbb, hogy nem tudok kötetlen formában találkozni a lakosokkal. A közmeghallgatás is elmaradt, megcsináltuk persze az online verziót, és becsületesen válaszolunk minden kérdésre, de sokkal jobb lett volna szemtől szemben válaszolni és elmagyarázni a miérteket. Emiatt a korlátozás miatt az adventet, a gyertya gyújtásokat is csak szűk körben lehetett megtartani, és elmaradt minden tervezett rendezvényünk is. Aztán akadályoz minket az is, hogy nem csak a három fertőzött, de a környezetükben dolgozók is kiestek a munkából. Ez pedig csúszásokat eredményezhet.

Végezetül, van valami, amiben a lakosság segítségét szeretné kérni?

   Szeretném megköszönni Fót város összes lakosának a fegyelmezettséget, a türelmet és a hozzáállásukat ehhez a nehéz helyzethez. Mindenkitől azt kérem, ahogy eddig, ez után is tartsa be a gyülekezési, a távolságtartási, a maszkviselési és a vásárlási szabályokat. 


Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni minden adományozónak, akik a Fóti Boglárka Óvodát támogatják és segítik. Adományaikból az Óvoda tagintézményeit fejlesztjük, eszközöket vásárlunk.

Az idei évben szülői felajánlásként elkészült honlapunk, amelyet a fotiboglarkaovoda.hu-n tudnak megtalálni, Lak Sándor szülőnek szeretnénk megköszönni segítségét és munkáját az oldal elkészülésében és üzemeltetésében.

Külön köszönetünket fejeznénk ki Danku Attila szülőnek, a központi épület udvarán felfestett ugróiskolákért, illetve, hogy új KRESZ-táblák kerültek a régiek helyére.

A szülők, mint minden évben, most is felajánlhatták adójuk 1%-át óvodánkban működő, Aprófalva Óvodás Lakóért Alapítvány részére. Az összegyűlt 1%-okból 3 telephelyünkre vásároltunk udvari szerszámtárolókat.

Köszönjük a sok segítséget, mellyel segítik munkánkat, gyermekeik fejlődése érdekében!


A járványhelyzet miatt nem lesz az idén

jégpálya Fóton 

Bár az önkormányzat a tavalyi tapasztalatok alapján idén is támogatta a fóti jégpálya megépítését, a vírus elleni védekezés ezt sajnos nem teszi lehetővé.


Maszkviselési rendelet Fóton 


Átadták a Magyar Posta Fóti Logisztikai Központját 

Ma délelőtt átadták a Magyar Posta legnagyobb alapterületű csomaglogisztikai központját Fót iparterületén. Amint azt Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója elmondta, a fóti üzem a Posta első saját tulajdonú logisztikai központja. Mint a vezérigazgató kifejtette, a fóti depó kulcsfontosságú a Posta számára, mert egy nagy elosztó hubnak biztosít helyet, ahol a csomagok jelentős részét feldolgozzák majd.

A Fóti Logisztikai Központ
Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója
Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója

A vezérigazgató kiemelte a logisztikai depó elkészülésének gyorsaságát is, mivel az 5 milliárd forintból megvalósuló zöldmezős beruházást a Magyar Posta nem egészen egy év alatt készítette el.

Juhász Edit, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár
Juhász Edit, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár

Az eseményen nyitó beszédében Juhász Edit, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt célja a postai szolgáltatások korszerűsítése, melynek jó példája a Magyar Posta Fóti Logisztikai Központja.  Mint mondta, a Magyar Posta az ország egyik stratégiai vállalata, amely közfeladatot lát el, és elsőrendű fontosságú, hogy ki tudja szolgálni a növekvő elektronikus kereskedelem által generált csomagszám emelkedését is. 

Dr. Tuzson Bence választókerületünk országgyűlési képviselője beszédében a logisztika fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, a jövőben, aki a logisztikát uralja, az uralja a kereskedelmet is. Úgy vélte, egy erős Magyar Posta képes továbbra is a magyar árukereskedelem jelentős szereplőjeként részt venni a folyamatokban a jövőben is. A képviselő kiemelte, az, hogy a létesítmény Fóton épült meg, megbecsülés a Fótiak felé, és egyben egy lehetőség is a városban élők számára, mivel a központ 300 munkavállalónak ad majd munkát hamarosan. Dr. Tuzson Bence elmondta, hogy a térség parlamenti képviselőjeként továbbra is azon dolgozik, hogy Fóton minél több beruházás és fejlesztés valósulhasson meg, mert ezekkel gazdagodik a város, ami a Fóti lakosoknak is további lehetőségeket teremt.

Dr. Tuzson bence államtitkár, választókerületünk országgyűlési képviselője
Dr. Tuzson bence államtitkár, választókerületünk országgyűlési képviselője
Dr. Vass György, Fót polgármestere
Dr. Vass György, Fót polgármestere

A logisztikai központ átadásánál beszédet mondott Dr. Vass György polgármester is. Dr. Vass György köszönetet mondott a Magyar Postának, hogy Fótra telepítette a logisztikai központot. Külön kiemelte, hogy a jelenlegi pandémiás helyzetben milyen fontos az, hogy Fóton 300 új munkahely betöltésére lesz lehetőség. Városunk polgármestere beszédében megköszönte Dr. Tuzson Bencének azt a segítséget, amelyet, mint országgyűlési képviselő és mint államtitkár nyújtott Fót városának és konkrétan ennek a beruházásnak a megvalósulásában. Dr. Vass György beszéde zárásaként gratulált a Magyar Postának a beruházáshoz, jó munkát kívánt és azt, hogy minden eltervezett fejlesztésük valósuljon meg a lakosság érdekében.

Dr. Vass György, Juhász Edit, Dr. Tuzson Bence és Schamschula György az átadás előtt
Dr. Vass György, Juhász Edit, Dr. Tuzson Bence és Schamschula György az átadás előtt
Dr. Vass György az átadást követően a nemzetiszínű szalaggal
Dr. Vass György az átadást követően a nemzetiszínű szalaggal
Az MPL autói a Fóti Logisztikai Központ csarnokában
Az MPL autói a Fóti Logisztikai Központ csarnokában
A Fóti Logisztikai Központ látképe a kivetítőn
A Fóti Logisztikai Központ látképe a kivetítőn

Ha a Somlyó beszélni tudna... 

Szépirodalmi pályázat korosztályi megkötés nélkül

Mese - vers - novella - próza


A helyi busz őszi mentrendje 


Hulladékgyűjtési naptár 2020. szeptember – december hónapok 

Alábbiakban tájékoztatjuk a T. Lakosságot a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. által 2020. december végéig frissített hulladékszállítási rendjéről:​

Kárpáti Gábor s.k., közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens


Lomtalanítás Fóton 

„Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. évben is folytatódik a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. által tavaly bevezetett házhoz menő lomtalanítási rendszer, amelyet Fóton 2020. október 19. – november 28. közötti időszakban, igénybejelentés alapján tartanak. A cég az ingatlan tulajdonosoknak/használóknak évente egy alkalommal térítésmentesen, legfeljebb 2 köbméter mennyiségig lomtalanítási szolgáltatást nyújt.

Az igénybejelentés feltétele:

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

Az igénybejelentések időpontja: 2020. október 5. – november 13. között lehetséges.

Az igénybejelentés történhet:

- Személyesen az Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján).

Fót: 2020. október 12. hétfő és november 9. hétfő 13-17 óra között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán,

- A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas weblapján (mobilbarát!) az ott található elektronikus űrlap kitöltésével,

- Zöld Híd B.I.G.G. NKft. honlapjáról (https://www.zoldhid.hu/sites/default/files/lomtalanitas_igenybejelento_lap.pdf) letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.) vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu elektronikus címre kell megküldeni. Figyelem! Csak a megfelelően kitöltött igénylőlapok kerülnek feldolgozásra és visszaigazolásra.

A lomtalanítás menete:

1. Lomtalanítási igény benyújtása (2020. október 5. – november 13. között)

2. A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. visszajelzi a teljesítés dátumát és várható időpontját (2020. október 19. – november 28. között). Az e-mailen, illetve honlapon keresztüli jelentkezés esetén a megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus válaszüzenet kap. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be mind a saját, mind a Közszolgáltató e-mail címét, továbbá, hogy az üzenet nem került-e levélszemét/spam mappájába.

3. A visszaigazolt időpontban a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. munkatársai jelentkeznek a regisztrált címen. Legfeljebb 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatlanhasználó vagy a megbízottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, úgy új időpont egyeztetése már nem lehetséges.

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek.

5. Az Igénylő vagy megbízottja aláírásával igazolja a lomtalanítás végrehajtását.

Dr. Vass György s.k.

polgármester


Veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtése 

Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén ősszel is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Veszélyes hulladék

(Helyszínek: Malom u. - Sport u. sarok és Németh K. u. 40. SzuperCoop üzlet melletti parkoló)

Akkumulátor, elem
Gyógyszer, méreg, vegyszer
Növényvédő-, rovarirtó szer
Festék, lakk, hígító, oldószer, ragasztó
Fáradt olaj, használt étolaj
Maróanyagok, higanyos hulladék
Hajtógázas (spray) palack

Elektronikai hulladék

(Helyszín: Malom u. - Sport u. sarok)

Háztartási kis- és nagygépek
Számítástechnikai és távközlési berendezések
Szórakoztató elektronikai cikkek
Világítótestek
Elektromos barkácsgépek, szerszámok
Elektronikai játékok, szabadidős és sport berendezések
Mobiltelefonok
Akkumulátorok, elemek

Átvétel időpontja:     2020. október 10. (szombat) 9.00 – 13.00 óra

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kárpáti Gábor s.k.

közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens


 A közterület használat alapjai  1. rész

Roncs derbi és egyéb „apróságok” 

Amikor az ember végigmegy Fóton, akaratlanul is a szemébe ötlenek dolgok. Itt egy elhagyott, ablak nélküli autó mementó, amott egy félig útra lógó konténer. Aztán egy szemetes - télen valószínűleg havas, latyakos - járda következik. Ilyenkor aztán szidjuk az önkormányzatot. Biztos, hogy őket kell? Cikkünkben annak jártunk utána, hogy ezeken a területeken milyen szabályai vannak a közterület használatának.

Elsőként nézzük a „széthagyott” autók problémáját. Vajon a használhatatlanná vált autókat csak úgy ott lehet hagyni az útmentén a tulajdonosoknak? Nos, biztosan nem. Azoknak, akik így tesznek, egyetlen szerencséje van. Az, hogy Fóton nincsen közterület felügyelet. Mert, ha lenne, akkor bizony a közterület felügyelők hivatalból eljárnának, kiderülne ki a tulajdonos, akit aztán az önkormányzat felszólítana a roncs elszállítására. Amennyiben pedig ezt nem tenné meg, a közterület felügyelet szállítatná el, mégpedig a tulajdonos költségére.

Ám ez csak a jéghegy csúcsa. Tegyük fel, hogy valaki felújításba kezd, és konténert rendel. A konténer közterületi elhelyezéséhez persze engedélyt kell kérni a városháza illetékes osztályától. Közterület felügyelők nélkül most ez sincs ellenőrizve. Mint ahogyan az sem, hogy a konténer a szabályoknak megfelelően úgy van-e lerakva, hogy az sem a jármű, sem a gyalogosforgalmat nem zavarja. De itt még nem ér véget a konténert rendelők felelőssége. A rendelet szerint ugyanis a nekik kell biztosítani azt is, hogy az elszállított anyagból semmilyen szennyeződés ne kerüljön a közterületre. És igen, a sitt porózusabb része is szennyeződésnek számít, illetve az olajjal vagy bármilyen vegyi anyaggal lecsepegés miatt szennyezetté váló talaj is. Amennyiben ez mégis megtörténik, a konténert rendelőnek kötelessége a szennyeződés eltakarítása.

Nem mellékesen, ide tartozik az is, hogy közterületen tilos például az olaj csere, vagy autót mosás!

Parkolni, de hogyan?

Sok esetben tapasztalhatjuk, hogy a tulajdonosok nem állnak be a házuk udvarára az autójukkal, hanem leparkolnak a házuk előtti közterületen. Amíg nem zavarják vele a forgalmat, a szemetes autót, vagy a helyi buszt, rendben van. Vegyünk egy példát. A Tessedik utca különösen iskolai időszakban elég forgalmas. Szülők viszik a gyerekeiket az iskolába, ott jár az Auchan busz, és az Öreghegyen, illetve a környéken élők is itt közlekednek. Azonban jó néhány ott lakó mégis az utcán parkol az autójával. Nem törődve azzal, hogy ezzel akadályozza a közlekedést, és veszélyhelyzeteket idéz elő. Mert így hol az egyik, hol a másik sáv szűkül le az utcában. Felmerül a kérdés, hogy miért nem a saját udvarukba parkolnak az autókkal? Persze kényelmesebb így, mint állandóan a kaput nyitogatni. Arra, hogy milyen veszélyhelyzeteket idéznek ezzel elő, talán nem is gondolnak. Persze, ha lenne közterület felügyelet és naponta megkapnák a bírságot, akkor lehet, mégis a kapu kinyitását választanák a közlekedés akadályozása helyett. De miért kell ehhez a bírság? Miért nem elég belegondolni egy olyan találkozásba, hogy szemből Auchan busz, a másik oldalról pedig egy kerékpáros és gyerekszállító autós érkezik egy időben a parkoló autókkal leszűkített szakaszra. Elég, ha csak a kerékpáros megijed, vagy kicsit bizonytalan, már meg is van a baleset. Ez nem az önkormányzat felelőssége, hanem a miénk, lakosoké.

Biztos, hogy ez szabályos így?
Biztos, hogy ez szabályos így?

A járda mindenkié… és az árok?

Lépjünk tovább az autósoktól a gyalogosok felé. A város a mostani ciklus 9 hónapjában jelentős számú járdát újított fel. Ez jó hír. Az már kevéssé, hogy mi magunk nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez ránk is felelősséget ró.

A járda ugyan mindenkié, de a rendelet szerint annak kell tisztán tartania, télidőben ellapátolni a havat, gondoskodni a jégmentesítésről, akinek a háza előtt van (sarok telek esetén, mind a két oldalon!). Persze mindenkinek csak a saját portája előtti részről kell gondoskodnia. Az üzletek tulajdonosainak pedig éppúgy kötelessége a szemét eltakarítása, és télidőben a járda csúszásmentesítése, mint a lakosoknak.

És ha már itt tartunk, az esetlegesen kinövő gaz eltávolítása ebbe éppúgy beletartozik, mint a fű lenyírás a járda mellett. Az meg talán már magyarázatra sem szorul, hogy az utcára kilógó faágakat, túlburjánzott sövényt is kötelessége a tulajdonosnak (vagy az üzletnek) levágnia.

Itt elérkeztünk egy sarkalatos ponthoz, az árkokhoz. Kinek a feladata az árkok, átereszek, folyókák és nyitott csatornák gondozása, tisztítása? Nos, a helyzet az, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy a járdák esetében, a tulajdonosok feladata a házuk előtti árokszakaszok tisztítása.

Ez alól egyetlen kivétel van: abban az esetben, ha az árok burkolva van, a tisztítás és karbantartás már a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozik.

A 2. részben az utcai árusítás, az állattartás és az égetés témakörét mutatjuk be.


 Augusztus 20-i ünnepség és kenyérszentelés

A Kisalagi Millenniumi Emlékparkban tartotta Fót városa a 2020. augusztus 20-i ünnepségét és az új kenyér megszentelését. Az eseményen beszédet mondott Dr. Tuzsonn Bence a Pest megyei 5. választókerület országgyűlési képviselője és Dr. Vass György Fót polgármestere. A beszédek után Sebők Sándor a Fóti Római Katolikus Egyházközség plébánosa, kanonok szentelte meg az új kenyeret.

Dr. Vass György polgármester és Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő
Dr. Vass György polgármester és Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Az ünnepség Dr. Vass György köszöntőjével és beszédével kezdődött. Fót polgármestere méltatta Szent István király életét és államalapító munkáját. Majd a magyar történelem Európát védő eseményeiről beszélt, párhuzamot vonva a mai időkkel.

Ezt követően Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára szólt a jelenlévőkhöz. Szenvedélyes beszédében kiemelte Szent István király hazáért tett áldozatát, az ezer éves Magyarország erősségét, amelyet a mai idők viharai sem tudtak megtörni, és a magyarság összetartozásának fontosságát. Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott a lakosságnak a veszélyhelyzet idején tanúsított szabálykövető magatartásáért és kiemelte a gazdaság újraindításának, és a lakosság támogatásának fontosságát, amelyhez a kormány jelentős segítséget ad a vállalkozásoknak és a családoknak egyaránt. 

Az ünnepi beszédek befejezése után Sebők Sándor, a Fóti Római Katolikus Egyházközség plébánosa, kanonok, a szentírásból olvasott az egybegyűlteknek, majd a közös imádság után megáldotta az új kenyeret. Az áldást követően a kenyeret Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Dr. Vass György polgármester vágták fel.

Az önkormányzat a jelenlévőket nemzetiszínű szalaggal átkötött felszentelt kis kenyerekkel ajándékozta meg.

A megszentelt kenyerek
A megszentelt kenyerek

Tisztelt fóti Polgárok! Kedves Hölgyeim és Uraim!

Augusztus 20. a magyar államalapítás és I. Szent István királyunknak, hazánk fővédőszentjének tiszteletére tartott ünnepünk. Több ezer éves történelmünk során számtalan rendszer váltotta egymást, ez a nap viszont kivételesen azon kevés ünnepeink közé tartozik, amelyről minden korban megemlékeztek. Államalapító királyunkat 1083-ban avatták szentté, sőt 1686-ban maga XI. Ince pápa rendelte el Buda visszafoglalása alkalmából, hogy a katolikus világ évente emlékezzen meg Szent Istvánról. Jöhettek bármilyen uralkodók, államfők, békés vagy vérzivataros idők augusztus 20. megünneplését mindenkor kiemelten fontosnak tartották. Bátran állíthatjuk tehát, hogy ez az ünnepünk olyan, mint az államalapító királyunk volt: sérthetetlen és megkerülhetetlen.

Szent István királyunk még Vajk néven jött a napvilágra, ő maga volt a híd a régi és az új világ között. A pogány magyar törzsek között kialakult szövetséget olyan egységes keresztény állammá szervezte, amelyet a korabeli Európa minden országa elismert.

Nézzünk csak körül a Kárpát-medencében I. István előtt! Különböző törzsfőnökök birtokolták a területeket, csak hogy a jelentősebbeket említsem: Géza, István apja a Dunántúl északi részének ura volt, Koppány a Balatontól délre eső területeket birtokolta, a Felvidéken Aba Sámuel, Erdélyben az Ifjabbik Gyula uralkodott. Nem volt tehát egységes vezetés, nem volt átlátható közigazgatás, nem voltak egységes törvények. Istvánnak megkoronázása előtt és után fegyverrel kellett rendet teremtenie az országban. Vitathatjuk ugyan az eszközeit, amellyel a hatalmát megszilárdította, de az eredményeit semmiképp, hisz megkoronázásával a magyar fejedelemség bekerült az európai keresztény nemzetek sorába. I. István koronájával kapcsolatban az alábbi legendát jegyezte fel Hartvik püspök a XII. század elején:

a lengyelek fejedelme, Miesko ugyanabban az időben kért koronát és áldást a pápától, mint István. Ám mielőtt a pápa átadhatta volna a koronát a lengyel követeknek egy látomásban megjelent neki Isten küldötte és ezt mondta: „Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában hozzád ismeretlen nemzet követei jönnek, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát hát, melyet csináltattál, fejedelmüknek, miként kérik, eljuttatni ne habozzál. Mert tudd meg, hogy ez néki a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár.” A rákövetkező nap amikor a magyarok követe, Asrik püspök a pápához ért, és beszámolt neki István hittérítő tevékenységeiről, uralkodói erényeiről, és kérte az apostoli széktől az említett kitüntetéseket, nagyon megörült a római főpap, mindent megadott jóságosan. Azonfelül keresztet küldetett a királynak, mintegy az apostolság jeleként, így szólván: „Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem őt oktatja, az egyházaknak s népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását.”

I. István királyunk bel- és külpolitikájával végig azon munkálkodott, hogy a Kárpát-medence egységét és békéjét megteremtse. Ő alapozta meg a megyerendszert, ami az egyházrendszer kiépítéséhez is hozzájárult. Szent István egész uralkodása alatt terjesztette a kereszténységet, ezért is hívják őt hitvalló királynak. Országát már akkor Szűz Mária pártfogásába ajánlotta, amikor Európában a Mária-kultusz még éppen csak kialakulóban volt. Nemcsak érsekségeket, püspökségeket alapított, hanem apátságokat, kolostorokat építtetett, amelyekben megindulhatott a latin írásbeliség, valamint iskolák is működtek. A rendházakban ugyanis már ekkor úgynevezett könyvesházak létesültek, ahol az egyházi szövegek mellett tudományos írásokat is meg lehetett találni.

A szerzetesek iskoláiban az európai keresztény kultúrát tanították, amely egy művelt, írástudó réteg kialakulásához járulhatott hozzá. Szigorú, mindenkire érvényes törvényeket hozott, amelyek nemcsak a keresztény vallás gyakorlását és az egyházat védték, hanem az életet, a magántulajdont, sőt az özvegyek és árvák érdekeit is. Uralkodása alatt jelentős életmód- és hitváltáson ment keresztül a magyarság, és nyugati mintára kialakulhatott egy olyan államrendszer, ami a maga korában modernnek számított. Ha pedig idegen támadás érte az országot, akkor többszörösen bebizonyította, hogy képes megvédeni magát a külső ellenségekkel szemben is.

Fiának, Imre hercegnek írott intelmeiben részletesen körüljárta, milyen erényekkel kell rendelkeznie egy jó uralkodónak. Ebben keresztényi szellemben utasította fiát arra, hogy országát a krisztusi szeretet jegyében kormányozza. Külön kitért az irgalmasságra és tanító célzatú erkölcsi tanácsokat fogalmazott meg:

„Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.” Véleményem szerint ezek az intelmek máig sem vesztettek igazságukból és érvényességükből.

Ezer évvel a hátunk mögött szinte lehetetlen megrajzolni I. István királyunk reális arcképét. Mondhatjuk rá, hogy véreskezű volt, bölcs, kegyes, keresztény uralkodó, szigorú és keménykezű államalapító. Ám az vitathatatlan, hogy olyan királya volt a magyaroknak, amilyet a kor megkívánt. Ahhoz, hogy népünk megmaradhasson a Kárpát-medencében, szükségszerű volt meghozni ezeket a döntéseket, amiért óriási árat fizetett a magyarság. Ám végül ezer esztendő igazolta Szent István királyunk életmód- és hitváltó törekvéseit. És mit üzen nekünk ennyi idő távlatából államalapító királyunk alakja és tevékenysége? Hogy minden idő megköveteli a maga szükségszerű döntéseit, alkalmazkodnunk kell a jelenhez, be kell építenünk akár a hétköznapjainkba is bizonyos változtatásokat.

A városunk Képviselő-testülete azon munkálkodik, hogy megfelelő döntésekkel növelje Fót Város lakosságának komfortérzetét, jó szívvel, akarattal, tenni kíván mindazon célok eléréséért, amely egy élhetőbb, szerethetőbb várost eredményez, ahova jó hazajönni, ahol jó élni.



Mire jó a kormányablak busz? 

Az elmúlt időszakban minden hónapban megjelent Fóton a kormányablak busz, ami nagy segítség a városban élők számára. A busszal kapcsolatos kérdésekről, illetve a város és a Dunakeszi Járási Hivatal közötti együttműködésről Imre Zsoltot, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjét kérdeztük.

A fótiak nagy örömére az elmúlt időszakban rendszeresen a városba érkezett a kormányablak busz. Amint azt Imre Zsolt elmondta, a polgármesterrel kötött megállapodás értelmében a nyár folyamán havi rendszerességgel jön a kormányablak busz Fótra. Minden hónap második csütörtökjén érkezik a városba a busz. A Járási Hivatal vezetője és Dr. Vass György polgármester a nyár végén értékeli majd a tapasztalatokat és a továbbiakat az eredmények ismeretében határozzák meg.

Imre Zsolt kiemelte, amennyiben a tapasztalatok azt mutatják, hogy szükséges a járat sűrítése, akkor ezt az ősz folyamán előkészítik. Mint mondta, a sűrítésnél azonban figyelembe kell venni a hivatal létszámát is.

Dr. Vass György polgármester a kormányablak busz Fótra érkezésekor
Dr. Vass György polgármester a kormányablak busz Fótra érkezésekor

Hol és mikor?

A kormányablak busz jelenleg a Vörösmarty téren áll a lakosság rendelkezésre. Ezen egyelőre nem lehet változtatni, mert a busznak az ügyintézéshez szükséges technikai feltételek – például stabil műholdas kapcsolat – itt állnak rendelkezésre. Ezért a busz mindig egy adott ponton kerül telepítésre és beállításra

A hivatalvezető úgy látja, hogy igény esetén lehetséges a városban más helyszín vagy helyszínek meghatározása is, de ehhez először a busz működtetéséhez szükséges technikai feltételeket kell kialakítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a kormányablak busz a technikai feltételek miatt egy adott napon csak egy helyszínen tud rendelkezésre állni.

A busz ugyanabban a nyitvatartási rendben működik, mint maga a Járási Hivatal és az Okmányiroda. Ugyanúgy, ahogy ez Dunakeszin is van, a busz reggel 8 órától 16 óráig várja az ügyeiket intéző Fótiakat.

Mit lehet intézni a buszon?

A busz klasszikus okmányirodai ügyintézést tud biztosítani az ügyfelek számára. Értelemszerűen azonban nem teljes a repertoár. A kormányablak buszon a személyi okmányok elkészítésére valamint gépjárművel kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség. A személyi okmányok tekintetében a teljes paletta – személyigazolvány, útlevél, lakcímkártya, diákigazolvány, stb. – intézése lehetséges.

A buszon történő ügyintézéshez nincs szükség előzetes időpont foglalásra. Sorszám alapján azonnali ügyintézés történik. Mindenki a húzott sorszámának függvényében kerül sorra, ami nem jelent hosszú várakozási időt. A buszon dolgozók a sorszám húzásakor már 

előzetesen is meg tudják mondani, hogy körülbelül mennyi lesz a várakozási idő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy viszonylag rövid, 7 – 10 perces ügyintézési idők vannak, de azért előfordulhat egy – egy kicsit hosszabb 20 – 30 perces várakozás is.

A Járási Hivatal a kormányablak busz mellett a klasszikus hatósági, államigazgatási ügyekben is segítséget nyújt az önkormányzatnak. A Dunakeszi Járási Hivatal egyik munkatársa az önkormányzat által biztosított helyiségben hetente két alkalommal ügysegédi feladatokat lát el. Ilyenkor lehetséges például az alanyi jogon járó támogatási igények, vagy kérelmek benyújtása, és információ kérés is.

Kormányablak Fóton?

A lakosságnak lenne igénye egy állandó fóti kormányablakra, ám ez már nem a Járási Hivatal vezetőjének a területe. Mint elmondta, ez egy több tényezős lehetőség, amelyről a kormánynak, a térség országgyűlési képviselőjének és a város polgármesterének kell egyeztetnie. A hivatalvezető kifejtette, hogy egy új kormányablak nyitásánál éppúgy figyelembe kell venni a technikai feltételeket, mint magát az ügyintézői létszámot. Ez utóbbi már csak azért is fontos szempont, mert még a legkisebb kormányablakhoz is legalább 5 -6 jól képzett szakügyintézőre van szükség.​


 A Képviselő-testület július 1-i ülésén hozott határozatok

A testület elfogadta a Polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről. Ismét köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ezt a megterhelő időszakot átvészeljük. A járvány elleni védekezés első szakasza véget ért, most a járványügyi készültség szakaszába léptünk, tehát nem dőlhet senki hátra. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal sem vonulhat el idén igazgatási szünetre, mert helyt kell állniuk a munkában.

A Képviselő-testületi ülésen a lakosság számára az alábbi fontos ügyekben döntött:

„Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2020/2021 évfordulóra” tárgyban meghívásos versenyeztetési eljárást indítunk, mely remélhetőleg sok fóti gyermeknek kínál téli sportolási lehetőséget.

Őszre új honlapja lesz a városnak, ez azt jelenti, hogy a www.fot.hu oldal teljesen megújul, hiszen jelenleg nem felhasználóbarát.

Utakkal kapcsolatos döntések:

A Hunyadi János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca és Áchim András utca közötti szakaszának mind két végére „Tehergépkocsival behajtani tilos” KRESZ táblák, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca felöli útkereszteződésbe „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” megnevezésű, míg az Áchim András utcai kereszteződésbe „Szembejövő forgalom elsőbbsége” megnevezésű KRESZ táblákat helyeztetünk ki.

A Gyümölcsös utca, Barackos dűlő és Sátorfák utca közötti szakaszának mindkét végére „Sebességkorlátozás 40 km/h” KRESZ táblákat helyeztetünk ki.

A 48-as Ifjúság utcai Katolikus Óvoda, 48-as Ifjúság utcai és Szeberényi utcai oldalán a járda átépítése tárgyában nyílt versenyeztetési eljárást indul.

Döntöttünk a Jedlik Ányos utca szélesítéséről. Fontos számunkra, mert rendkívül nagy átmenő forgalom halad át ezen az úton, mely a Budapestre való bejutást megkönnyíti a jövőben.

Találkozzunk a Tónál:

Ez az év nem a nagy mulatságokról szól, de a július 1-i KT ülésen úgy határoztunk, hogy augusztus 20-án a Fóti Tónál egy nagyobb szabású rendezvényen találkozhat a lakosság, melynek szervezését megkezdtük. 

A határozatok teljes terjedelmükben megtalálhatóak a www.fot.hu honlapon, ahol az aktuális előterjesztéseket is figyelemmel kísérhetik.


Munkahely mentő támogatás a Lizzy Card Kft.-nél

Június 16-án Bodó Sándor az ITM államtitkára a térség országgyűlési képviselőjének, Tuzson Bencének és Fót polgármesterének, Dr. Vass Györgynek a jelenlétében munkahelyvédelmi bértámogatásról szóló okiratot adott át a Lizzy Card kft. vezetőinek.

Amint azt beszédében Bodó Sándor elmondta, az új munkahelyteremtő bértámogatási programban hat hónap alatt maximum havi 200 000 forintnyi bért térítenek meg a munkáltatónak, így az álláskeresők elhelyezkedését és munkahelyének megőrzését személyenként havi nettó 112 000 forint támogatással segíti a program. Ez a támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság újraindítható állapotba kerüljön – emelte ki az államtitkár.

A Lizzy Card Kft. pályázatában 24 dolgozóra adott be támogatási kérelmet, amelyre 5 millió forint támogatást kaptak. Az ITM államtitkára hozzátette, hogy a városban eddig 21 cég - összesen 134 dolgozója után - részesült együttesen 25 millió forintnyi támogatásban a program keretében.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára és a térség FIDESZ-es országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv keretében június közepéig a kormány 170 ezer munkahelyet mentett meg, és ebből csak Pest megyében 13 400-at.

Fót polgármestere Dr. Vass György az országos támogatások, illetve a helyi vállalkozások és a város együttműködésének fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat mindenben igyekszik partnere lenni a helyi cégeknek, és lehetőségeihez mérten minden támogatást megad a sikeres működéshez. Amelyhez azonban nélkülözhetetlenek az olyan országos programok, amelynek keretében már 21 fóti cég részesült munkahelyvédelmi támogatásban.


 Dr. Vass György polgármester köszöntötte a város közalkalmazottait

A polgármester fontosnak tartotta a személyes találkozást, melyről a következőket mondta:

- Idén sajnos nem tudtunk együtt ünnepelni májusban, viszont fontosnak tartottam a személyes találkozást a városban dolgozó pedagógusokkal, szociális-és egészségügyi dolgozókkal, gazdasági és technikai munkatársakkal. Ezért magam látogattam végig az intézményeket, ahol átadtam a jubileumi és a törzsgárda elismeréseket. Nagy öröm volt számomra, hogy sok közalkalmazott dolgozik elkötelezetten a városban, és a rendeletben szabályozott módon ezt honorálni is tudjuk nekik. 

A törzsgárda és jubileumi juttatás 10 év munkában eltöltött idő után jár első alkalommal, és 40 év a legfelső határa, amely egy szép életpálya lezárásaként adható az idei évben is.

Dr. Vass György polgármester ezúton is köszönt minden városi intézményben dolgozót, Isten áldását kérve munkájukra, és a köz szolgálatára!


Fót - a lehetőségek városa 

Összefogással, egy közösségként gondolkodva sikerült Fóton megoldásokat találni a járvány idején. Tuzson Bence, Pest – megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője május 21-én közös sajtótájékoztatót tartott dr. Vass György polgármesterrel, ahol tájékoztatást adtak a várost érintő kormányzati és egyéb beruházások állapotáról, valamint a koronavírus elleni védekezésről.

Fót kiválóan vizsgázott a koronavírus elleni védekezés során – minden intézkedés időben megtörtént, összefogással és fegyelmezetten követték dr. Vass György polgármester iránymutatását a fótiak.

Tuzson Bence hozzátette, hogy a továbbiakban nem veszélyhelyzet, hanem járványügyi készültség lesz érvényben az országban, tehát pl. az Operatív Törzs továbbra is tevékenykedni fog, hiszen tartani kell egy újabb, őszi hullámtól.

Az eseményen Fót Város Polgármestere kiemelte, hogy Magyarország Kormánya nagyon átgondolt és segítőkész intézkedéseket hozott a járvány lassítása érdekében és köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a mindenki számára megterhelő időszakot átvészelje a lakosság.  Összefogással, egy közösségként gondolkodva sikerült Fóton megoldásokat találni a járvány idején.

Tuzson Bence országgyűlési képviselő és dr. Vass György polgármester közös sajtótájékoztatóján többek között az alábbi témákat boncolgatták:

 • Nem állt meg a munka a járvány idején sem, az Apponyi Franciska Óvoda energetikai fejlesztése elindult, 9 utca építése jelenleg is zajlik, Kisalagon végre elkészült a csapadékvíz-elvezetés 2 utcában is, valamint ugyanitt átadtak egy ATM bankautomatát is.
 • Piac és Közösségi tér – a Városközpontban, mégis vadregényes tájon – könnyen megközelíthető helyen, a Fóti Szeplőtelen Fogantatás Római Katolikus Templom szomszédságában beszerezni az ebédre valót igazi gasztronómiai és vizuális élmény egyben.
 • A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Filmintézet –MAFILM- fóti stúdiókomplexuma bővül, egy több mint tízmilliárdos beruházás keretében.
 • A Magyar Posta több mint 7 milliárd forintos beruházást kezdett meg Fóton – középpontban a munkahelyteremtés – Magyarországnak képesnek kell lennie a járvány által tönkretett munkahelyek helyett újakat létrehozni – ez történik Fóton is, 150 munkavállalót tudnak alkalmazni helyben.
 • Fellenülőben a sportélet, Sportcsarnok épülhet Fóton – a tervek készen állnak
 • Elkezdődött az új Egészségközpont kiviteli terveinek elkészítése, a beruházás során a jelenlegi egészségügyi központ melletti önkormányzati területen valósulhat meg.


Közlemény 

Helyi buszjárat menetrend változások

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyintézés az alábbiak szerint történik:

• Kérjük, hogy az Ügyfélszolgálati Irodánál elhelyezett postaládában helyezzék el kérelmeiket!

• Személyesen kizárólag halaszthatatlan ügyekben keressék a Hivatalt.

• a Hivatal elérhetőségei: telefon:27/535-375, e-mail: titkar@fot.hu

• Előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban tudjuk fogadni a jogszabály által kötelezően előírt személyes megjelentést igénylő, halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben az ügyfeleket.

• anyakönyvi iroda elérhetőségei: telefon:70/500-3478 v. 70/500-3661, e-mail: anyakonyv@fot.hu


Burkolat javítás a Németh Kálmán út végénél

Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester megtekintette a munkálatokat a Németh Kálmán úton. A 120 méteres útszakasz felújítását Dr. Vass György polgármester közbenjárására újította fel a Közútkezelő. 


Óvodai és bölcsődei ügyelet Fóton 

Az országos rendeleteknek megfelelően Fót önkormányzata is mó-dosította a korábbi, 2020. április 24.-én kelt rendeletét. Eszerint szülői igény szerint az óvodáknak és bölcsődéknek biztosítania kell a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét és étkezését.

Fontos tudnivaló azonban, hogy a polgármester rendelete értelmében nem a város összes óvodája és bölcsődéje lép azonnal működésbe. A polgármesteri rendelet alapján, első körben a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde kezdi meg az ügyelet ellátását. Az óvoda a rendkívüli szünet időtartama során maximum 25 gyermek ügyeletét láthatja el. Amennyiben a lakosság részéről nagyobb igény mutatkozik az óvodai ellátásra, a 25 fős létszám elérését követően a polgármester rendelete szerint az Apponyi Franciska Óvoda is bekapcsolódik az ügyeleti rendszerbe és fogadja a gyermekeket. Az ügyeleti rendelet szerint az óvodák maximum 10 fős csoportokba osztják a rájuk bízott gyermekeket. Az ügyelet időtartama az óvodák hivatalos nyitvatartási ideje.


Kik vehetik igénybe?
A polgármester rendelkezése szerint az ügyelet nem tagadható meg abban az esetben, ha a szülők az egészségügyi veszélyhelyzet miatti munkában – rendőrség, honvédség, katasztrófavédelem, kormányzati alkalmazott – vesznek részt. 

Tisztelt lakosság, helyi buszjáratot igénybe vevő Polgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a helyi buszjárat menetrendje ideglenesen - visszavonásig - az alábbiak szerint változik:

2020.04.01. naptól a következő változásokat vezetjük be:

A jelenleg érvényben lévő menetrendből a kimaradó járatok:

• Hétfő-péntekig kimarad a 06.05-ös járat

• Szombat-vasárnap kimarad a 10.15-ös járat és a 15.15-ös járat

A többi járat az eredeti menetrend szerint működik egyéb intézkedés esetleges bevezetéséig. Az utazó közönség tájékoztatása folyamatos. Az autóbusz fertőtlenítése napi szinten megtörténik.

2020. április 1. Dr. Vass György polgármester


Új burkolatot kapott a Kazinczy utca

Dr. Vass György polgármester és Bíró Zoltán alpolgármester a helyszínen ellenőrizte az utolsó simításokat. 


Szintén jogosultak az ügyeleti ellátás igénybevételére azok, akik az élelmiszer ellátásban vagy az élelmiszerkereskedelemben dolgoznak a lakosság ellátásán. Ugyanakkor a rendelet értelmében nem jogosultak ügyeleti ellátásra azoknak a szülőknek a gyermekei, akik részmunkaidőben dolgoznak, vagy valamelyik szülő GYESE vagy GYED ellátásban részesül.

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
Az ügyelet megszervezéséért az óvoda vezetője, 
Jusztné Rick Éva a felelős.
Elérhetőség: 
fotiboglarkaovi@gmail.com; 
06/70 380 2117; 36 - 27/358 – 018

Apponyi Franciska Óvoda
Az ügyelet megszervezéséért az óvoda vezetője,  
Szűcs Éva a felelős. 
Elérhetőség: 
apponyi.titkar@gmail.com; 
06/70 368 1575; 36-27/538 - 455