Weboldal címe
Weboldal alcíme
REFERENCIÁK
Lorem ipsum

Folytatódik az Egészségház projektje - beszélgetés Dr. Vass Györggyel 

Korábbi cikkünkben Bíró Zoltán alpolgármester tájékoztatta Fót lakóit arról, hol is tart a mindenki által várt Egészségház porjektje. Júniusban a Dr. Vass György polgármester által vezetett fóti delegáció már a működéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat vizsgálta és a lehetőségek felől tájékozódott a Járási Egészségügyi Központot működtető Sarkadon. 

Adódik a kérdés: miért pont Sarkad volt az úti cél?

A józan megfontolás vezetett minket Sarkadra. Azért, mert amit mások már kitaláltak és jól működik, azt nem kell nekünk újra „kitalálni”. Ami jó, azt át kell vennünk és a mi saját viszonyainkra átültetnünk. Ezért mentünk el megnézni egy olyan egészségügyi központot, amely Járási Egészségügyi Közponként működik. A Központban szakrendelések, gyógyászati segédeszközök, gyógyszertár, speciális szakrendelések, egy napos sebészet, fizioterápia és infúziós kezelések is vannak. Tehát minden működik náluk, amit mi is szeretnénk megvalósítani Fóton. 

Dr. Vass György Sarkadon a városháza előtt
Dr. Vass György Sarkadon a városháza előtt

Az a célunk, hogy a Fótiaknak ne kelljen elmennie Vácra, vagy Dunakeszire például egy infúziós kezelésért. Pedig ez nem egy bonyolult kezelés. Leegyszerűsítve, kell hozzá egy ágy, egy infúziós állvány és a szakmai személyzet. Sarkadon azt láttuk, hogy az orvosokat viszik a Központba és nem a Sarkadiak utaznak a kezelésekre. Mi is ezt szeretnénk. A szakorvosok jöjjenek az Egészségházba és ne a Fótiak utazzanak. Természetesen ezt megfizetjük az orvosok számára. Az a célunk, hogy a fóti egészségügy komfortosabbá, és elérhetővé váljon itt helyben.

A fóti delegáció Sarkadon
A fóti delegáció Sarkadon

Ezek nagyon jó elképzelések. Mi volt, ami még felkeltette az érdeklődését Sarkadon?

Ottlétünk alatt beszéltünk a város polgármesterével Dr. Mokán Istvánnal és az Egészségügyi Központ vezetőjével Debreczeni Lajossal. A beszélgetésből megtudtuk, hogy az Egészségügyi Központ önellátó. Saját bevétellel rendelkezik és pályázatokon indul. A hogyanoknak – ezek között a személyi kapcsolatoknak – a feltárása fontos volt számunkra. Nekünk sem mindegy az, hogy mi mennyibe kerül? 

Ha pályázati pénzeket lehet nyerni az Egészségházzal kapcsolatban bármire, akkor ebben vegyünk részt. Ehhez pedig, akár tetszik, akár nem, személyes kapcsolatokra is szükség van. Mielőtt bárki félreérti, olyanokról van szó, hogy ki az, aki sikeresen meg tud írni ilyen vagy olyan pályázatokat, mert már több nyertes pályázatot is végig vitt egy adott területen. Azért, mert ők tudják már azt, hogy mi az, ami feltétlenül szükséges egy sikeres pályázathoz. 

Kérem, mondjon erre egy példát, hogy érthető legyen mindenki számára, miről van szó!

Ahhoz, hogy pályázni tudjunk, egészen biztosan szükségünk lesz például egy egészségügyi felmérésre Fóton. A személyiségi jogok maximális betartásával fel kell mérnünk a városban a betegségtípusokat és a betegségeket. Nem az számít, hogy egyvalakinek mi a betegsége, hanem az, hogy kirajzolódjon, mely betegségcsoportok azok, amelyek a leginkább jellemzőek ránk, Fótiakra. Ez megmutatja számunkra, hogy az Egészségházban egy – egy betegségcsoport esetében hány fő ellátásával kell számolnunk és mekkora kapacitásokat kell az ellátáshoz mozgósítanunk. Ha például a bőrbetegségek az átlagnál lényegesen magasabb számban vannak jelen, akkor a bőrbetegséggel foglalkozó kapacitást kell növelnünk. Egy pályázat esetében például ezek is fontos támpontok lehetnek.

Az imént említette, hogy a sarkadi Egészségügyi Központ önellátó. Ezt hogyan érték el?

Egyértelműen ennek az egyik pillére a szervezés. Amit ők már kitaláltak és jól működtetnek, azt mi is meg tudjuk valósítani. Vannak olyan szervezeti megoldásaik, amelyek jó példák a számunkra, a betegirányítástól kezdve a nyilvántartáson át, a hulladékelszállításig és tárolásig. Ne feledjük el, hogy az egészségügyben nagyrészt veszélyes hulladékról van szó. Ezeknek a szabályozása és mikéntjei Sarkadon 

Dr. Vass György és Dr. Mokán István polgármesterek a megbeszélésen
Dr. Vass György és Dr. Mokán István polgármesterek a megbeszélésen

mind megvannak már. Gyakorlatilag itt egy megvalósítást célzó látogatásról volt szó, ahol megkértük őket, hogy mindent a legapróbb részletekig mondjanak el, és mutassanak meg nekünk. Az intézmény igazgatóját Debreczeni Lajost megkértük, hogy alkalmanként jöjjön el Fótra a projektet felügyelő ideiglenes bizottság megbeszéléseire, és segítsen minket a tapasztalataival. 

Dr. Vass György megköszöni a vendéglátást a házigazdáknak
Dr. Vass György megköszöni a vendéglátást a házigazdáknak

Kik voltak ott a látogatáson?

A projektet felügyelő ideiglenes bizottság tagjai Soros László István képviselő, elnök, valamint Gellai István képviselő és Dr. Budai András főorvos, mint egészségügyi szakértő. Mellettük a téma iránt érdeklődő képviselők, akik az Egészségügyi Központról és a város dolgairól és munkájáról is tájékozódtak.

A fentiekből adódik a kérdés, hogy mikor kezdődhet a munka?

Most ott tartunk, hogy folyamatosan tárgyalok a finanszírozás megteremtése érdekében. Azt látni kell, hogy ez egy 2,4 milliárd forintos beruházás, amit a város önerőből nem tud megvalósítani. Szükségünk lesz kormányzati segítségre és pályázati forrásokra is. Ezért jártam a Miniszterelnökségen és elvittem a terveket, hogy elindulhasson egy közös gondolkodás a finanszírozási lehetőségekről. 


Dr. Mokán István átadja az emlékérmet Dr. Vass Györgynek
Dr. Mokán István átadja az emlékérmet Dr. Vass Györgynek

Dr. Vass György részére emlékérmet adományozott a sarkadi képviselő testület 

Sarkad újbóli várossá válásának 30. évfordulójára alapított egy díjat a Sarkad város vezetése. A sarkadi képviselő testület által adományozott emlékérem a korábbi városvezetők a munkájának elismerése volt. Dr. Vass György Fót polgármestere azok közé a volt sarkadi városvezetők közé tartozik, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak Sarkad fejlődéséhez, amit a díszoklevéllel és az emlékéremmel jutalmazott Sarkad városa. 


Fótiakat a címlapra: Kaudersné Madarász Zsuzsanna

Ha valaki szereti, amit csinál, bármit elérhet 

Kaudersné Madarász Zsuzsanna 32 éve iskolaigazgató. Mondhatni a Népművészeti Szakgimnázium megálmodója és megvalósítója. Nemzedékek kötődnek hozzá, szeretik és tisztelik. Munkásságát március 15-én Fót Városáért díjjal ismerték el a város vezetői. Az igazgató asszonnyal az iskoláról, a múltról, a jelenről és az életéről beszélgettünk. 

Ön Szegeden született és ott is végezte el az egyetemet. Hogyan került Fótra?

Több mint 40 éve, 1980. július elsejével kerültem Fótra, pontosabban a Gyerekvárosba. A középiskolás kollégium nevelőtanáraként kezdtem el dolgozni. A férjemmel szerettünk volna olyan állást találni, ahol pedagógus házaspárként dolgozhatunk. Fontos szempont volt, hogy az állás mellett lakást is kaptunk. Emellett a gyerekvédelem számomra nem volt idegen terület. Szegeden a Rigó utcai fiúnevelő lakóival jártam általános iskolába. Ők voltak az egyik osztály, mi pedig a másik osztály. Később a tanítási gyakorlatom egy részét, és a nyári gyakorlatot is ott töltöttem.

Hogyan indult Fóton a pedagógus pályafutása?

Mi tagadás, ez elég kalandos volt. Hét hónap alatt ötször költöztünk, mert nem ürült ki az a lakás, amit nekünk ígértek. Így elég hányatott volt az első 5-7 hónap. Aztán megkaptuk a lakást a kastélyban és az akkor kétéves gyermekünkkel végleges lakásba költözhettünk. Tizenhárom évig éltünk ott. Végül a sorompón túl, a bejárat mellett bölcsődéből kialakított lakások egyikét kaptuk meg.

Mikor kapta az első igazgatói kinevezését?

Az igazgatói megbízásomat 1989-ben kaptam meg, 33 éves voltam akkor. Azon kevés igazgatók közé tartozom, akit a nevelőtestület választott meg igazgatónak.

Milyen volt az akkori szakközépiskola?

Amikor 1989-ben igazgató lettem, akkor autószerelő, óvónő, szakmunkás területen pedig szobafestő és női szabó tanulókat képeztünk. Azonban akkor volt a rendszerváltás, és minden megváltozott. Többek között az államilag gondozott gyerekek finanszírozási rendszere is. Korábban vidékről mindig a legjobb gyerekeket küldték a nevelőotthonokból. A finanszírozás változásával ez megfordult, és talán a leggyengébbek kerültek ezt követően hozzánk. Nekünk ehhez kellett alkalmazkodnunk. Az óvónőképző azt követően szűnt meg, hogy felsőfokú végzettséghez kötötték az óvónő munkakör betöltését. Az autószerelő gyakorló műhelyünk pedig a szocialista autókra, a Ladára volt kiépítve, hogy nagyon költséges lett volna a kor követelményei szerint átalakítani és a gyakorlóhelyeink is megszűntek. Ezzel az a szak is kiesett. 

A mai Népművészeti Gimnázium mondhatjuk az Ön gyermeke. Miért gondolta úgy, hogy ebbe az irányba kell az iskolát tovább vinni?

Mivel a korábbi szakok sorban megszűntek, el kellett gondolkodnunk azon, hogyan menjünk tovább. Egyrészt szerettünk volna igényes képzést nyújtani, másrészt, olyat is, ami az államilag gondozott gyerekek számára is képes gyökeret adni. Az első részben ezt a népművészetekben találtuk meg. A Gyerekvárosnak több évtizedre visszanyúlóan néptánccsoportja és nagy hagyományú művészeti szakkörei voltak. Ezt a szellemi és tárgyi feltételt felhasználva találtuk ki a népművészeti szakközépiskolát. Emellett a gyengébb képességű államilag gondozott gyerekeknek különböző szakképzéseket vezettünk be. Nemrégiben összeszámoltam, hogy 14 - 15 szakmát vezettem be és vezettem ki 8 – 10 év alatt az iskolában. De a népművészeti az 1993. szeptemberi indulás óta folyamatosan megmaradt. Mi több 1998-ban, az országos képzési jegyzék bevezetésekor a szakmáinkat annak megfeleltettük a népművészeti tartalom megtartásával és  a saját akkreditált tantárgyunkat a folklór ismeretet is sikerült elfogadtatnunk. Ez adja ennek az iskolának az egyediségét. Ezzel Népművészeti Szakgimnáziumként még mindig egyedülállóak vagyunk Magyarországon.

Az eltelt több mint 25 év azt mutatja, hogy ez sikeres elképzelés volt. Van olyan dolog, amit ma másként csinálna?

Valószínűleg nehezebben fognék bele a munkába. Mindig azt mondtam, olyan voltam, mint a hályogkovács. Kezdetben igazából  nem értettem hozzá, fiatal, friss vezetőként menetközben tanultam meg mindent. Azt gondolom, hogy józan paraszti ésszel, ha valaki el akar érni valamit, és szereti, amit csinál, fölépít maga köré egy jó csapatot és hiteles, akkor bármit elérhet. 

Egy művészi alkotás az iskolából
Egy művészi alkotás az iskolából

Melyek voltak az elmúlt évtizedek legnagyobb eredményei?

Vannak kimagasló eredményeink. Kezdjük rögtön a népviselettel. Nyugodtan ki merem jelenteni, hogy ma, mi rendelkezünk Magyarországon a legnagyobb népviselet készlettel. Hosszú éveken keresztül a gyerekeink vizsgamunkaként egy – egy tájegység népviseletét készítették el a teljes dokumentációjával együtt. Ezáltal jelenleg több mint 80 népviselet található meg nálunk a történelmi Magyarország egész területéről. 

Fót meghatározó szerepet tölt be az Ön életében, 27 év után mégis Veresegyházra költözött. Miért határozott így?

Olyan házat kerestünk a férjemmel, amit meg tudtunk fizetni és tömegközlekedéssel is megközelíthető. A férjem Budapesten tanított, ezért ez fontos szempont volt. A harmadik szempont, hogy szilárd burkolatú utcában legyen a ház. Fóton 14 évvel ezelőtt nem volt olyan ház, ami megfizethető volt számunkra és megfelelt ezeknek a feltételeknek. Mindössze ez volt az oka, hogy 27 év után elköltöztünk a városból.

Szeged, Fót és Veresegyház az életének jelentős városai. Mi az, ami leginkább Fóthoz köti?

Az életem és a munkásságom. Szeged a szülővárosom és természetesen nagyon szeretem. Az aktív koromat, az életemet és a munkámat azonban Fóton töltöttem és töltöm ma is. Reggeltől estig itt vagyok, Veresegyházra – bár szeretem a várost - gyakorlatilag csak „ágyra járok”. 

Az idei évben Fót Városáért díjat kapott. Számított rá?

Egyáltalán nem számítottam rá és nagyon meglepett. Ugyanakkor tagadhatatlanul jól esett. Úgy éreztem, így a nyugállomány előtt, hogy az a sok munka, amit a városért tettünk beérett. Észrevették és elismerték azt, amit iskolai közösségként tettünk, amiben én, mint iskolaigazgató és magánember is benne voltam, és ez nagyon jól esik. Amióta igazgató vagyok, mindig előre kellett menekülnünk. Azok az elismerések, amelyeket a munkánk során szereztünk, akár a Gyerekvárosnak, akár Fót Városának, az mindenkinek megmutatta, hogy szükség van ránk. Annak ellenére, hogy a Gimnázium pénzbe kerül és nem kötelező feladat, a város támogatott bennünket. Azt gondolom, az, hogy ezt elértük, a kollektívánk munkájának az eredménye és dicsősége.

fotók: Jarabin Kinga

Kaudersné Madarász Zsuzsanna és Dr. Vass György polgármester a díjátadó ünnepségen
Kaudersné Madarász Zsuzsanna és Dr. Vass György polgármester a díjátadó ünnepségen
Az iskola tanulói által készített minták
Az iskola tanulói által készített minták
Az iskola tanulóinak alkotásai
Az iskola tanulóinak alkotásai

Folytatódik a város fejlesztése 

Az idén már több fejlesztés is befejeződött, vagy befejezés előtt áll a városban. A tervek szerint a város fejlesztése tovább folytatódik, melyek középpontjában a lakossági igényeknek megfelelően a közlekedés áll. A tervekről Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük.

A tervek szerint 5 gyalogátkelőhely kerül kialakításra. Mely kereszteződésekben kerülnek kialakításra a gyalogátkelőhelyek?

A város közlekedésének a rendbetétele fontos feladat, amelynek a részét képezi a kereszteződések átalakítása és modernizálása is. Ezért a város a következő öt kereszteződésben alakít ki gyalogátkelőhelyet:

- Németh Kálmán út – Tóth Árpád utca

- Németh Kálmán út – Hargita utca

- Móricz Zsigmond út – Csaba utca

- Vörösmarty M. út – Virág Benedek utca

- Győrffy M. út – Mindszenty utca

Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester
Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester
A Németh Kálmán út és a Tóth Árpád utca kereszteződése
A Németh Kálmán út és a Tóth Árpád utca kereszteződése

A Béke utca és a Németh Kálmán út sarkán a modern közlekedési lámpás kereszteződés kialakítása folyamatban van. Mitől különlegesek a felszerelt közlekedési lámpák? 

A kereszteződés háromlámpás csomópont lesz, kamerás érzékelők felszerelésével a Béke utcában, ez fogja optimalizálni a Németh Kálmán úti forgalmat. A kamerák szenzorai érzékelik a közeledő járműveket, a gyalogosok pedig a szokásos gombnyomással kérhetnek szabad utat az átkeléshez.

A Dózsa György út és a Tessedik utca kereszteződése
A Dózsa György út és a Tessedik utca kereszteződése

A város egyik problémás csomópontja a Dózsa György út - Tessedik utca kereszteződése. Mit terveznek ebben a kereszteződésbe?

A Dózsa György út és Tessedik utca kereszteződésében egy úgynevezett „turbó körforgalmat” kívánunk kialakítani. Az előzetes egyeztetések megkezdődtek a Pest Megyei Közútkezelővel, de tervezőt kellett váltanunk, ugyanis a régi tervező a koncepcióváltás miatt nem tudta vállalni a feladatot.

Ebből adódik a kérdés: mitől turbó egy körforgalom?

Turbó körforgalom olyan helyre szokott kerülni, ahol nagy a forgalom és több irányból is érkeznek a járművek. A Dózsa György út – Tessedik utca kereszteződése ilyen. A turbó körforgalom kétsávos, ami lehetővé teszi, hogy több jármű haladjon át a körforgalmon, illetve azt is, hogy az „egyenesen” áthaladók és a lefordulni kívánók ne akadályozzák egymás haladását. 

A másik átalakítás előtt álló csomópont a Vörösmarty utca és a Határ út találkozásában van. Ott mi indokolja az átalakítást, és milyen megoldást terveznek?

A Vörösmarty utca és Határ út kereszteződésében szintén egy úgynevezett „turbó körforgalmat” kívánunk kialakítani. Az előzetes egyeztetések megkezdődtek a Pest Megyei Közútkezelővel. Sajnos itt is tervezőt kellett váltanunk, ami lassította a folyamatot.

A közlekedéshez csak részben kapcsolódik, de az ott élőknek fontos probléma a csatornázási projekt lezárása. Mikor fejeződik be ténylegesen a csatornázási projekt és mikorra várható a Pataksor utca legalább részleges rendbetétele?

A csatornázás végső lezárása 2021. június közepéig megtörténik. A kivitelező zúzottkővel fogja rendbe tenni a Pataksor utcát, ami egyelőre megoldás az ott élők számára. Azért, hogy a minőségváltozás tartós legyen a Fóti Közszolgáltató Kft. a zúzottkő lerakását követően a Pataksor utcát ugyanúgy fogja a jövőben karbantartani, mint a város többi makadám útját.

Bíró Zoltán alpolgármester, Kovács Józsen Önkormányzati képviselő és Kocsis Gábor az FKKN Kft. munkatársa a helyszínen egyezteti a Vörösmarty utca átalakítási terveit
Bíró Zoltán alpolgármester, Kovács Józsen Önkormányzati képviselő és Kocsis Gábor az FKKN Kft. munkatársa a helyszínen egyezteti a Vörösmarty utca átalakítási terveit

Fótiakat a címlapra: Tóth Dávid és Tóth János 

Tóth Jánost az Ambrosia Cukrászda tulajdonosát és vezetőjét sokan ismerik a városban. Azt azonban, hogy a háttérben a cukrászda mellett milyen sokrétű munkát végez, kevesen tudják. Fia, Tóth Dávid pedig fiatal kora ellenére már világkupagyőztes sportoló, aki 2020-ban megkapta Fót Város Év Sportolója díját.

Mióta él a család Fóton?

-    Édesapám régi fóti így azt mondom, „emberemlékezet óta”. Én hat év külföldi lét után tértem vissza. Huszonegy évvel ezelőtt építkeztünk a feleségemmel és telepedtünk le Fóton.

Mikor és hogyan nyitott az Ambrosia?

-      Érdekes ez, mert 2001. május 1-én, éppen 20 éve nyitottunk Fóton. Akkor egy öt személyes családi vállalkozásként, ma 17 fős lelkes csapatommal igyekszünk a kielégíteni igényeket. Mondhatom az Ambrosia is az egyik „gyermekem”. Öt éve Kisalagon egy újabb üzemből is kiszolgáljuk a partnereinkek. Például az OMV-t, a PrímaPék láncot, vagy korábban a Costa Coffee 27 üzletét. De a Hungast Vital Kft.-n keresztül a Bosch, a Jabil, a Bombardier, vagy a győri Audi, számára cukor-, és gluténmentes fagyasztott süteményeket szállítunk. 

Az évtizedek tükrében mit gondol, miért szeretik az Ambrosia-t?

-          Ezt pontosan nem tudom megmondani. Talán azért, mert a kedvelt sütemények mellett a legfurcsább igényeket is kielégítjük. Ilyenek például a legőrültebb 3D formatorták, vagy a különleges grillázstorták. Hangsúlyt helyezünk a cukor-, gluténmentes és paleo vonalra is, a felhasznált szénhidrát mennyiségét pedig szándékosan az alsó értéken tartjuk, hogy ezzel is óvjuk vendégeink egészségét!

Önt sokan ismerik Fóton, milyen kapcsolata a Várossal és a lakosokkal? 

-          Úgy gondolom, hogy a privát baráti körön és a vendégeinken kívül is kellemes és gyümölcsöző a kapcsolatunk, mivel fótiként szeretek itt élni, számomra Fót a világ közepe! Törekszünk a helyi intézményekkel, iskolákkal, egyházakkal, és a civil szférával is kölcsönös jó kapcsolatra. Éppen májustól indul egy civil támogatási együttműködés, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a „NOE” részére. Ebben 10 százalék kedvezményt kap az egyesület igazolványát felmutató tag minden termékünk és szolgáltatásunk árából az Ambrosia Cukrászdában és a Manna Sütiházban is.

Hogyan egyezteti a vállalkozásával kapcsolatos temérdek munkát a családdal?

-          Bevallom nem könnyen. A három gyermekünk együtt, mint egy zajos olasz família, már a fejünkre nőnek és mi taxizzuk őket rendületlenül délutánonként öt különböző irányba. De ez a misszió ugye erről szól. 

Térjünk át Dávidra. Fót Város Év Sportolója díjat nyertél, ami nagy megtiszteltetés. Idáig azonban hosszú út vezetett. Mikor és mit kezdtél el sportolni?

Egészen korán, már 3 évesen elkezdtem aikidozni a bátyámmal Dunakeszin. A tánc 6 éves koromban, első osztályban indult, szintén Gergő bátyám inspirálására. A focit második osztálytól űzöm, amit nagyon szeretek. Sajnos az aikido időszűke miatt szünetel, mert ott van még a külön angol is. A héten több nap úgy folyik, hogy apa a táncedzésről rohan velem a fociedzésre, amit ki nem hagynék.

Miért pont a táncot választottad fő sportágnak?

-          Azért, mert abban vagyok a legeredményesebb. Nagyon szeretem az edzések és a versenyek pörgését, hangulatát. A sporttársaim és edzőim már régi jó barátok, szinte családtagok.

Milyen eredményeket értél el, és milyen célt tűztél magad elé a táncban?

-          Akrobatikus rock and roll versenytáncban Molnár Zsófi táncpartneremmel a legrangosabb eredményünk nemzetközi versenyeken a két megnyert világkupa arany és egy második helyezés. Itthon a legmagasabb szintű verseny a Magyar Bajnokság, amelyet egy évben egyszer rendeznek meg, mi ezt kétszer megnyertük. De évek óta nyerjük a területi és országos versenyeket is. Eddig a „children” életkori kategóriában versenyeztünk, idén léptünk át a „juveniles” serdülő kategóriába, ahol szintén szeretnénk csúcsra jutni. Ahogy később a „junior”, majd a felnőtt kategóriákban is, itthon és remélhetőleg az európai versenyeken is!

Mit gondolsz, mi a sikerednek a titka, és mit üzennél azoknak, akik most kezdenek el sportolni?

-          Nincsen különösebb titkom, talán csak ki kell tűzni egy célt és mindent megtenni, hogy megvalósítsd! Lehet mondani, az akaraterőt, a lelkesedést és hozzá a kitartást. Szeretni kell, amit csinálunk és a jó eredmények átlendítenek, ha közben elfárad az ember. Szerencsére a családom ebben engem maximálisan támogat. Azt üzenem mindenkinek, hogy bármilyenek is a körülményei, valamilyen mozgást tegyen a napi szokásává!  

A sportos életmód mellett talán egy nem helyénvaló kérdés: melyik a kedvenc sütid az Ambrosia-ban?

-          Az Eszterházy torta, a macaronok és az összes fagyi, ami télen-nyáron jöhet!


Együtt dolgozunk tovább térségünk fejlesztésén 

Fót ismét megmutatta az összefogás erejét – mondta lapunknak Tuzson Bence

Meggyőződéssel állíthatom, hogy minden sportrajongó és kultúrakedvelő fóti lakos örömét leli majd az új sportcsarnokban, amelynek építése a tervek szerint halad, és a kivitelező a járványhelyzet ellenére is tartani tudja a határidőket – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki beszélt arról is, hogy a kormányzati otthonteremtési program részeként valósult meg egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően akár milliókat is spórolhatnak a családok. A koronavírus terjedését egyetlen módon tudjuk megállítani: a védőoltással – hangsúlyozta a politikus.

– Régiónk egyik legnagyobb beruházása van folyamatban Fóton, s nyugodtan kimondhatjuk, hogy az új sportcsarnokkal egy olyan objektumot kaphat városunk, amelyik nemcsak a sport fejlődésére, de a kulturális életre is nagy hatással lehet. A járványügyi korlátozások ellenére is tarthatóak lesznek a kitűzött határidők, céldátumok?

– Információim szerint nagyon is jól halad a sportcsarnok építése Fóton, s nemrég arról tájékoztattak, hogy nincs csúszás a munkálatokban, a kivitelezők tartani tudják az ütemtervet, vagyis jövőre tényleg átadhatjuk az épületet. Nemes gesztusnak és szép eredménynek tartom, hogy a város egyik régóta várt nagyberuházásának tervezett 1,4 milliárd forintos végösszegéhez több mint hatszázmilliós TAO-támogatás is hozzájárult, amelyet tizenhat vállalkozás ajánlott fel. 

Dr. Tuzson Bence és Dr. Vass György
Dr. Tuzson Bence és Dr. Vass György

Fót ezzel ismét bizonyságot tett az összefogás erejéről, és olyan példát mutatott hazánknak, ami miatt országos szinten is méltán irigykedhetnek térségünkre: ez az erő viszi ugyanis folyamatosan egyre előbbre a választókerületemet, és én büszke vagyok – azt hiszen, hogy teljes joggal – minden ilyen eredményre, hiszen ezeknek köszönhető, hogy egyre többen érzik úgy a helyiek közül, hogy valóban jó itt élni. De látják ma már ezt máshonnan is… Ilyen típusú és ekkora összegű fejlesztésre már rég nem volt példa Fóton, ennek megvalósításában pedig jelentős érdemei vannak Vass György polgármesternek, aki ugyancsak egyetértett abban, hogy szüksége van a városnak erre a létesítményre, ezért a hivatalba lépése után azonnal kezdeményezőként lépett fel ebben a témában, és a képviselői munkámban én is remek partnerre találtam benne.

Dr. Tuzson Bence és Dr. Vass György a sportcsarnok alapkövével
Dr. Tuzson Bence és Dr. Vass György a sportcsarnok alapkövével

– Miben válik majd előnyére a városnak az új sportcsarnok?

– A létesítmény országos versenyek lebonyolításához is alkalmas pályákat biztosít majd a helyi sportolóknak. Ugyanakkor ez a hatalmas épület kiválóan megfelel majd különféle ünnepségek, rendezvények megtartásához is, így például nem kell majd Vácon vagy Veresegyházon termet bérelni egy-egy szalagavató bál megtartásához, ami miatt korábban már sok panasz érkezett. A játéktér 15-ször 29 méter méretű lesz ebben az acél, dongaíves, energiatakarékos épületben, de a beruházás teljes alapterülete összesen 2181 négyzetméteres. A versenyeket egy 574 ülőhelyes lelátóról követhetik majd a szurkolók. A sportcsarnok átadása után a kosárlabda mellett lehetőség nyílik majd kézilabda, röplabda, valamint tenisz, futsal, cselgáncs, ritmikus torna és asztalitenisz edzések és versenyek megtartására is. 

Természetesen a fóti sportegyesületek, és elsősorban a helyi iskolás korosztály élvezheti majd a sportcsarnok előnyeit, de meggyőződéssel állíthatom, hogy minden sportrajongó és kultúrakedvelő fóti lakos is az örömét leli majd benne. Mint mondtam, a munkálatok jól haladnak, s nemrég már a lelátók építését is megkezdték.

– Az iskolás korosztályt, vagyis a fiatalokat említette, s az ő helyzetüket is megkönnyíthetik azok a kormányzati intézkedések, amelyek már az elmúlt időszakban is a gyermekeket nevelő családokat igyekeztek előnyösebb helyzetbe hozni. Nemrég jelentették be például egy új honlap indulását, ahonnan teljes tervdokumentációkat tölthetnek le az érdeklődők. Miért hozták létre ezt az internetes oldalt?

– Az otthonteremtési program részeként valósult meg ez a kezdeményezés, és teljesen ingyenesek azok a tervdokumentációk, amelyeket nemrég ezen a megújult honlapon tettünk hozzáférhetővé. Ezek a Nemzeti mintaterv-katalógus első, ténylegesen felhasználható tervei. A katalógusban idővel mintegy százféle, új lakóépület építésére vagy meglévő kockaház átalakítására szolgáló tervet szeretnénk elérhetővé tenni. A Mintatervkatalogus.hu címen elérhető tervtár minden idők legnagyobb otthonteremtési programjának egyik fontos támogatási formáját is jelenti. Nem véletlenül, hiszen egy családi ház komplett megtervezése, építésziroda által elkészített tervdokumentációja akár több millió forintos kiadást is jelenthet a családoknak.

Dr. Tuzson Bence
Dr. Tuzson Bence

– Ezáltal bárki milliókkal csökkentheti egy építkezés költségeit?

– Abban az esetben, ha családi házat szeretne építeni – márpedig a fiatal házasok elsősorban ilyenben gondolkodnak –, akkor mindenképp. Hiszen mindazoknak, akik ezeket felhasználják, már csak azzal kell számolniuk, hogy a mintaterveket azért mégiscsak az adott helyszínhez kell igazítaniuk. De nekik már csak ehhez lesz szükségük arra, hogy egy építész tervezőt bízzanak meg a munkával, így tehát ezáltal is milliókat spórolhatnak. Hiszen egy meglévő, az egyszerű bejelentés megtételére alkalmas terv adaptálása lényegesen kevesebbe kerül, mint egy teljes tervdokumentáció elkészítése. A családokat alapvetően két élethelyzetben segíthetik ezek a mintatervek: új családi lakóház építésénél vagy a Kádár-kockáknak is nevezett kockaházak teljes átépítésében. A folyamatosan bővülő honlapon többek között az alapterület, a szobák száma, a családtagok száma, a család életmódja, a telek lejtése vagy a tetőforma szerint is lehet keresni. A tervrajzok mellett látványtervek is segítenek, hogy az építkezni szándékozók jobban el tudják képzelni a leendő otthonukat.

– A járványhelyzetben is érdemes belevágniuk a családoknak egy ilyen építkezésbe?

– Mindenképp, hiszen a fejlesztések, a beruházások nem állhatnak le, a kormány nemcsak a vírus elleni küzdelmet, de a gazdaság stabilitását, újraindítását is fontosnak tartja. A koronavírus terjedését egyetlen módon tudjuk megállítani: a védőoltással. Ezért most minden erőnket a vakcinára összpontosítjuk. Arra kérek hát ezúton is minden fóti lakost, hogy ha még nem tette volna meg, akkor mihamarabb regisztráljon az erre a célra létrehozott Vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon. A vakcina életeket menthet! A koronavírus-járvány harmadik hulláma, vagyis a vírus brit mutánsa ugyanis sokkal agresszívabb, mint a korábbi volt, és gyorsabban is terjed. Amíg a fertőzések elszigeteltek voltak, addig a zárás, az otthon maradás segített, most azonban már tömeges a fertőzés, és ezt a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani már csak a védőoltás képes. A vakcina és a lakosság megfelelő mértékű átoltottsága teszi majd lehetővé, hogy fokozatosan visszatérjen a korábbi megszokott életünk, és derűvel, optimistán várhassuk a nyarat.

Az Egészségház látványterve
Az Egészségház látványterve

– A járványhelyzetben is érdemes belevágniuk a családoknak egy ilyen építkezésbe?

– Mindenképp, hiszen a fejlesztések, a beruházások nem állhatnak le, a kormány nemcsak a vírus elleni küzdelmet, de a gazdaság stabilitását, újraindítását is fontosnak tartja. A koronavírus terjedését egyetlen módon tudjuk megállítani: a védőoltással. Ezért most minden erőnket a vakcinára összpontosítjuk. Arra kérek hát ezúton is minden fóti lakost, hogy ha még nem tette volna meg, akkor mihamarabb regisztráljon az erre a célra létrehozott Vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon. A vakcina életeket menthet! A koronavírus-járvány harmadik hulláma, vagyis a vírus brit mutánsa ugyanis sokkal agresszívabb, mint a korábbi volt, és gyorsabban is terjed. Amíg a fertőzések elszigeteltek voltak, addig a zárás, az otthon maradás segített, most azonban már tömeges a fertőzés, és ezt a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani már csak a védőoltás képes. A vakcina és a lakosság megfelelő mértékű átoltottsága teszi majd lehetővé, hogy fokozatosan visszatérjen a korábbi megszokott életünk, és derűvel, optimistán várhassuk a nyarat.


http://fotihirnok.net/interju#Domenyi_Istvan

Fótiakat a címlapra

Köszöntjük a 100 éves István bácsit!

Könnyű dolgunk volt, amikor az áprilisi címlapról döntenünk kellett. Sajnos kevesen mondhatják el magukról városunkban, hogy megéltek kerek egy évszázadot. Döményi István bácsi márciusban töltötte be 100. életévét. Amellett, hogy ez egy kerek évforduló, István bácsi aktív korában OB II-es kategóriában többszörös sakkbajnokként öregbítette városunk hírnevét. A fotózáson pedig elkápráztatott minket kártyatrükkjeivel.

Mikor került István bácsi családja Fótra?

Ezt nehéz megmondani, mert olyan régen volt. Azt biztosan tudjuk, hogy már a nagyapám, akit szintén Döményi Istvánnak hívtak, Fóton született. Ami azt jelenti, hogy a családunk az már 1800-as évek elején Fóton élt.

Családi tradíció, hogy az első fiúgyermek az István nevet kapja?

Igen, én voltam a harmadik, akiről tudok, a fiam a negyedik, és az unokám már az ötödik generáció, akit Döményi Istvánnak hívnak. A nagyapám előtti időről nincs tudomásom, bár én úgy gondolom, hogy már előtte is Istvánok voltak az elsőszülött fiúgyermekek.

Sakk érmekkel és kupákkal teli van a vitrin. Hol tanult meg István bácsi sakkozni?

Amikor bevonultam katonának, még 1942-ben. A hadseregben az egyik bajtársamtól tanultam sakkozni, és annyira megszerettem, hogy a sakk végig kísérte az életemet.

A százéves Döményi István bácsi
A százéves Döményi István bácsi

Igaz, OBII-es szinten sakkoztam, mert a munka mellett nem tudtam annyit foglalkozni vele, hogy az első osztályban sakkozhassak. Az OBII-ben azonban többszörös bajnok voltam és sok második és harmadik helyezésem is van. Egyszer még a gyerek Polgár lányokkal is sikerült sakktáblához ülnöm. Igaz, ők inkább a bűvész trükkjeimet csodálták akkor.

István bácsi az évtizedek alatt megnyert sakk érmekkel
István bácsi az évtizedek alatt megnyert sakk érmekkel

István bácsi hogyan élte túl a háborút?

A szerencsének köszönhetően. A körülmények miatt nagyon beteg lettem és kórházba kerültem. Akkor még nem tudtam, hogy ennek köszönhetem az életemet. Amíg én kórházban voltam, az üteget találat érte és minden bajtársam elesett.

Az imént István bácsi kártyatrükköket is mutatott nekünk. Azt hol tanulta?

Ugyanott, ahol a sakkot, a hadseregben. A sakk mellett a bűvészet volt a másik hobbim. Ötven éves koromig a földművelésből éltem és tartottam fenn a családunkat, aztán tíz évig az önkormányzat – akkor Tanácsháza – alkalmazottja voltam. Abban az időben muszáj volt egy TSZ-en kívül dolgozó, földművelésből élő embernek az utolsó tíz évét hivatalos helyen ledolgozni, hogy jogosult legyen a nyugdíjra. Ezek mellett a munkák mellett volt a sakk és bűvészet, persze csak amatőr szinten. A feleségemmel a haláláig egy hónap híján 75 évig voltunk házasok. Egy fiunk és egy lányunk született, van egy unokám és már két dédunokám is.

A kártyatrükkök sora és a sok sakk érem azért túl mutat az amatőr szinten. Hol lépett fel bűvészként István bácsi?

Művelődési házakban, gyerek és ifjúsági rendezvényeken. De nem csak kártyatrükkökkel, hanem eltüntetésekkel, elővarázslásokkal és sok más bűvészmutatvánnyal is szórakoztattam a gyerekeket és a felnőtteket. Az utolsó sakkversenyem pedig tavaly volt. Kilencvenkilenc évesen én voltam a versenyen a legidősebb sakkozó!


Fotók: Jarabin Kinga

Csak a kezemet figyeljék! István bácsi kártytrükköt mutat
Csak a kezemet figyeljék! István bácsi kártytrükköt mutat

A járvány ellenére is jelentős fejlesztések lesznek Fóton 

A pandémiás helyzet rányomta bélyegét az idei költségvetés megalkotására is. Ahogy Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester fogalmazott, óvatos tervezés mellett, a szokásosnál nagyobb tartalékalappal számoltak, hiszen csak prognosztizálni tudják a város adóbevételeit. Ettől függetlenül a tervekből egy régen várt lendületes fejlődés képe tárul elénk. Bíró Zoltán alpolgármesterrel beszélgettünk Fót 2021-es terveiről.

Ha az idei eredményekkel kezdhetné, mi lenne az első a sorban?

Az Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épületének felújítási munkálataival kezdeném. A műszaki átadás-átvétel március 1-jén megtörtént, a tavaszi szünetet követően, a gyerekek újból birtokba vehetik a már teljes körűen felújított óvodát. A bekerülési költsége bruttó 190,87 millió forint volt. Ebből az összegből az elnyert támogatás 30 millió forint volt, amelynek nagy része korszerűsítésre, míg 6,15 millió forint melegítőkonyha felújításra ment. Aztán folytatnám Fót város eddigi legnagyobb beruházásával, a mintegy 2.000 m2 alapterületű multifunkcionális sportcsarnok építésével. Az átadás időpontja 2022. tavasza, bekerülési költsége nettó 1,45 milliárd forint. Ebből saját forrás mintegy 850 millió forint volt, a fóti vállalkozások pedig 600 millió forint TAO támogatással járultak hozzá a projekthez.

Az Apponyi Óvoda felújított épülete
Az Apponyi Óvoda felújított épülete

Ezek közül az egyik már befejeződött, a másik pedig folyamatban van. Milyen új fejlesztések lesznek az idei évben?

A napokban kezdődött el a városközponti néhány utca új aszfaltburkolattal történő ellátása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása. Egy új parkolót is építünk a Városháza mellé. 

Szerződés szerinti ennek a bekerülési költsége mintegy 43,81 millió forint lesz. Márciusban kezdődik a nagyméretű műfüves focipálya építése, szintén TAO támogatás bevonásával. A teljes bekerülési költsége 143,22 millió forint. Ebből az önrésze a városnak 42,96 millió forint lesz, míg a TAO támogatás összege 100,25 millió forint. A pálya üzemeltetését a több mint 100 éves Fót Sportegyesület fogja végezni. Ezzel gyakorlatilag átadjuk a pályát a város lakosságának. A sporttal kapcsolatos fejlesztések a lakosságot más szempontból is kedvezően érintik majd. Az elkészülő sportcsarnok, illetve műfüves focipálya megközelíthetősége érdekében, fel kell újítanunk a Malom utcát, illetve meg kell építenünk a Sport utcát, akár a tartalékkeret terhére is. 

Jól halad a városközpontban lévő útépítés
Jól halad a városközpontban lévő útépítés

A Somlyó - tónál már tavaly is voltak fejlesztések. Folytatódik ez a sorozat 2021-ben is?

A Somlyó - tó környékére kiemelten figyelünk. A közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van a Somlyó - tó melletti új mini ABC, büfé-, illetve WC épülettömbjének kivitelezési munkálataira. Az utóbbi évek tó körüli fejlesztései tették szükségessé ezt a beruházást. A mini ABC-t az üdülő övezeti lakosok kiszolgálása érdekében tartottuk fontosnak. A tervezői költségbecslés a bekerülési költséget mintegy 150 millió forintra tette. Szintén kész engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkezünk a Somlyó-tó melletti új napközis tábor épületének megépítésére.

Az imént az ABC-t említette. A lakosok számára fontos lenne egy nagy méretű bevásárolóhely a városon belül. Ebben a tekintetben van új hír?

Igen, bár részleteken még dolgozunk. A Móricz Zsigmond utca mentén, a Honfoglalás sétány és az Illyés Gyula utca között, egy nagyméretű ABC-t szeretnénk létrehozni. Nemsokára a pályázatot is kiírjuk a terület eladására, így legalább részben megvalósulnak a lakosság elvárásai. 

Dr. Vass György polgármester, Bíró Zoltán alpolgármester és az építés műszaki ellenőre az elvégzett munkát ellenőrzik
Dr. Vass György polgármester, Bíró Zoltán alpolgármester és az építés műszaki ellenőre az elvégzett munkát ellenőrzik

A tavalyi évben 9 utcát aszfaltoztatott le az önkormányzat. Mivel folytatják az idén?

Az utak és a közlekedés nagyon fontosak a számunkra. Ehhez kapcsolódik, hogy szintén márciusban kezdődik el a Béke utca - Németh Kálmán úti kereszteződésben a háromlencsés jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyek építése. A beruházás már régen esedékes volt, de az engedélyezési eljárás nagyon elhúzódott. A bekerülési költség mintegy 38,7 millió forint lesz. További gyalogos átkelőhelyeket építünk az alábbi kereszteződésekben: Németh Kálmán út – Tóth Árpád utca, Móricz Zsigmond utca – Csaba utca, Németh Kálmán út – Hargita utca, Vörösmarty út – Virág Benedek utca, Győrffy István utca – Mindszenty utca. A lakosság már nagyon régen várja ezeket az átkelőhelyeket. A várható bekerülési költség mintegy 55,3 millió forint lesz. Vannak még kisebb beruházásaink, például a Pipacs utcai gyalogos átkelőhely átalakítása, a Fóti Közhasznú Nonprofit Kft.-nk telephelyének a bővítése, vagy a buszváróink akadálymentesítése. Ezekre összesen mintegy 20 millió forintot költünk.

2020-ban többször is előkerült a csapadékvíz elvezetés témája. Ebben is történik előrelépés?

Megtörténik a Nyugati iparterületen a határoló területek csapadékvíz elvezető árok burkolt kiépítése. Ezáltal megnyílik a lehetőség a terület nagy részének az értékesítésére. A prognosztizált bekerülési költség mintegy 34,77 millió forint. Ám ez csak egy része a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatoknak. A gondok megoldására az idén mintegy 294 millió forintot szánunk.

Már régen felmerült a Kisalagi temető bővítése. Sikerült lezárni a bővítés ügyét?

A tárgyalások lezárultak és sikerült megvásárolnunk a Rév utcai temető bővítéséhez egy 1 hektáros területet. Mivel a Köztemetőnk betelt, nagy szükségünk volt erre a bővítésre. Az új temetőrész kialakítására mintegy 19,05 millió forintot irányoztunk elő.

Dr. Vass György polgármester már többször is elmondta, hogy a város minden létező forrásra pályázni fog. Mire pályázik Fót városa 2021-ben?

Külön ki szeretném emelni a folyamatban lévő tervezési munkáinkat. Mert pályázni is csak meglévő tervek birtokában lehetséges, ezért kiemelten kezeljük e területet. Az alábbi tervezések folynak jelenleg az Önkormányzat megrendelése alapján:

- új építésű, 28 férőhelyes, kétcsoportos bölcsőde vázlatterv készítése

- 10 utca tervezése: Bartók Béla u. 466m, Áchim András u. 550m, Sport u. – Malom u. + parkolók 450m, Klára u. 250m, Ybl Miklós u. 701m, Sopronok u. 216m, Muharay Elemér u. 218m, Bükk u. 250m, Csillagdomb u. 270m, Zöldmező u. 140m,

- Juhász Gyula u. csapadékvíz elvezetésének tervezése

- Szent Benedek u. 15. szám alatti új Egészségügyi Központ kiviteli terv készítése

- 23 utca tervezése: Bartók Béla köz 350m, Pataksor u. 300m, Hunyadi u. 312m, Wass Albert u. 237m, Tóth Kázmér u. 110m, Zugló I. 91m, Zugló IV. 175m, Zugló V. (Eötvös u. – Zugló V. és Zugló III. közötti szakaszával) 128m, Kopolya u. 180m, Szántóföld u. 120m, Vasótsor u. 315m, Körösfő u. 350m, Honfoglalás sétány 130m, Kalász utca felső szakasza 135m, Móricz Zsigmond köz 104m, Hargita u. északi vége 124m, Németh Kálmán köz 50m, Névtelen utca 3922/2 hrsz. 54m, Hársfa u. (Fáy sétánytól a Fűzfa utcáig) 750m, Kossuth u. vasútig vezető szakasz 240m, Budai Nagy Antal u. (Bajcsy-Zsilinszky u. és Hársfa u. közötti szakasz burkolat felújítás) 500m, Jedlik Ányos u. 600m, Móricz Zsigmond szervízút 170m

Dr. Vass György polgármester
Dr. Vass György polgármester
Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester
Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármester

- Bartók Béla u. – Virág B. u. összekötésének tervezése a Mogyoródi-patak felett híddal

- Önkormányzati hulladékudvar tervezése

- Közvilágítás ledes korszerűsítése terveinek elkészítése

- Elvi csapadékvízelvezetési tanulmányterv felülvizsgálata

- Kerékpárút tervezés (Rákospalota-Dunakeszi)

- Fóti csomópontok tervezése (Vörösmarty Mihály út, temető melletti szakaszán, Dózsa György út – Tessedik Sámuel utca kereszteződésében, Móricz Zsigmond út – Géza fejedelem utca kereszteződésében)

- III. számú körzet gyermekorvosi rendelőjének tervezése

Hangsúlyozom, ezekre a tervekre nagyrészt azért van szükség, hogy a megfelelő támogatásokra a város pályázni tudjon. 

Az Egészségügyi Központ látványterve
Az Egészségügyi Központ látványterve

A végére maradtak az örökzöld témák, úgymint Egészségház és Városháza…

Tudomásul kell venni, hogy ezeknek a projekteknek a megvalósításához pályázati forrás bevonása szükséges. Kész engedélyezési tervekkel rendelkezünk az új Egészségházra, és a város központi piaci, illetve közösségi tér részének a megépítésére. Ezeken felül nemsokára elkezdődik az új Városháza, egy 50 férőhelyes idősek otthona, illetve az új városi könyvtár tervezésének a folyamata is. A fentiekből mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy miért szükségesek a város számára ezek a tervek.


Útfejlesztések a biztonságos közlekedés érdekében 

Júliustól emelkedik a csecsemőgondozási díj, ezzel is növelni szeretné a kormány a gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét – mondta lapunknak Tuzson Bence

A rendszeresen erre közlekedők már régóta várták annak a két új sávnak a megnyitását, amelyet február közepén adtunk át a forgalomnak az M2-es útnál, vagyis a fóti–dunakeszi csomópontnál – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk és városunk országgyűlési képviselője. Mint mondta, a most megnyitott sávval igyekeztek megkönnyíteni a Fót irányából a főváros felé haladó autósok mindennapjait. Szerinte így egy olyan fontos fejlesztést sikerült itt megvalósítani, amelynek a hasznát látják és az előnyeit élvezhetik a környékbeli településeken élő és naponta erre járó ingázók is. A politikus beszélt arról is, hogy a kormányzat a gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét is növelni szeretné a huszonöt évnél fiatalabbak személyijövedelemadó-mentességének bevezetésével és a csecsemőgondozási díj emelésével is.

Egy nagy lépést sikerült megtennünk térségünk közlekedésfejlesztésében azzal, hogy az M2-es útnál, a fóti–dunakeszi csomópontnál, vagyis a MOL-kútnál a minap megnyithattunk egy új sávot, ami segíti a közlekedést nemcsak Fót irányában, de a másik oldalon, a felhajtásnál is – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki ezzel kapcsolatban hangsúlyozta a közlekedésbiztonság fontosságát is. Mint mondta, a választókerületben több helyszínen is folyamatban vannak az utazók, az ingázók komfortérzetét, és persze az autósok kényelmét is szolgáló fejlesztések.

A politikus úgy értékelte, hogy lényegében a régió egészének jelenthet mostantól nagy megkönnyebbülést, előrelépést – és elsősorban 

Dr. Tuzson Bence térségünk országgyűlési képviselője az elkészült M2-es lehajtónál
Dr. Tuzson Bence térségünk országgyűlési képviselője az elkészült M2-es lehajtónál

biztonságosabb közlekedést –, hogy február második felétől már gyorsabban hajthatnak fel az autósok Dunakeszi és Fót között az M2-es Budapest felé vezető szakaszára. Itt ugyanis nemrég helyeztek forgalomba két új sávot. „Bízom benne, hogy ezzel a beruházással is megkönnyíthetjük a Fót irányából a főváros felé közlekedők mindennapjait, így hát egy olyan fontos fejlesztést sikerült itt megvalósítanunk, amelynek a hasznát látják és az előnyeit élvezhetik a környékbeli településeken élő és naponta erre járó ingázók is” – mondta lapunknak a képviselő.

Dr. Tuzson Bence
Dr. Tuzson Bence

Tuzson Bence hozzátette, hogy ugyancsak február közepe óta fontos változások történtek az M2-es sebességkorlátozásában is a Dunakeszi és az M0 közötti szakaszon: Dunakeszi irányában száz, a főváros felé pedig kilencven kilométeres óránkénti sebességre emelték a megengedett gyorsaságot. „Vezessünk figyelmesen és vigyázzunk egymásra” – fogalmazott a politikus, aki beszélt arról is, hogy az idén kiírják azokat az országos szintű pályázatokat, amelyek révén térségünk települései munkahelyi bölcsődék létrehozásához nyerhetnek el támogatást. A gyermekvállalás előtt álló fiatalok mozgásterét is növeli kormányzat a huszonöt évnél fiatalabbak személyijövedelemadó-mentességének bevezetésével, és a csecsemőgondozási díj emelésével is – folytatta a képviselő, aki felhívta a figyelmet arra, hogy 2022 januárjától a pályakezdők huszonöt éves korunkig szja-mentességet élveznek.

Az idén júliustól pedig emelkedik a csecsemőgondozási díj – tette hozzá Tuzson Bence, aki ezt példázva említette, hogy amennyiben huszonöt év alatt vállal egy nő gyermeket, akkor ő a szülés utáni fél évben a bruttó keresetét kapja majd meg támogatásként.


Fótiakat a címlapra: Dr. Ciráki  F. György

Dr. Ciráki F. Györgyöt sokan ismerik Fóton. A javaslatok közül azért választottuk őt a Fóti Hírnök márciusi címlapjára, mert két olyan hagyományt indított el és szervezett sokáig, amelyek ma is városunk kiemelkedő alkalmai. Emellett pedig a hazaszeretetről és a magyarságról vallott nézeteit jó lenne, ha minél többen megismernék.

Amikor a bejöttünk a kapun, láttam a három zászlót a házra kitűzve. Ilyet nem sok helyen látni. Mi a zászlók története?

Volt egy METÉSZ tüntetés, valamikor 1998-ban Budapesten, a Hősök terén, még a Horn kormány idején. Amikor odaértünk, láttam, hogy igyekeznek megzavarni a rendezvényt és nem engedni a Hősök terére az embereket. Ezt úgy csinálták, hogy akik az autó ablakából magyar zászlókat lengettek, azokat elküldték jobbra, a többieket pedig engedték tovább a Szépművészeti Múzeum előtt. Ezen én akkor nagyon felháborodtam. Embereket azért diszkriminálnak Magyarországon, mert magyar zászlót lengetnek?! És akkor fogtam magam és kitettem a zászlót a házra. A másik, az Árpádházi - zászló. Az akkor került oda, amikor a MIÉP megalakulása után az Árpád sávos zászlót kezdték el üldözni. A harmadik pedig a székely zászló, amit akkor raktam a másik kettő mellé, amikor a székelyek elkezdték a lobogójukat zászlóként használni és ezt a zászlót sokan leszólták és ellene beszéltek. Nekem ma is kint van a Nagy – Magyarország matrica az autómon, és ezért még sehol nem ért engem bántódás a határokon túl. Ez egyébként érdekes dolog, mert én nem szeretem a feltűnést, de ezekben az időkben kezdtem úgy érezni, hogy azon kívül, amit az ember a hétköznapjaiban csinál, szimbolikusan is ki kell állnia a magyarság mellett. Ami valljuk meg, elég furán hangzik, tekintve, hogy Magyarországon élünk. 

Dr. Ciráki F. György
Dr. Ciráki F. György

Említette az 1998-as tüntetést. Akkor már Fóton éltek?

Igen, mert 1996-ban költöztünk a városba. Éppen a nyáron lesz 25 éve, hogy ideköltöztünk. Eredetileg újpestiek és rákospalotaiak vagyunk és mindketten Újpesten dolgoztunk a feleségemmel. Bár, én még mindig dolgozom. Amikor ki akartunk költözni Budapestről, akkor Fót tűnt a legjobb megoldásnak. 

Egy barátunk ajánlotta ezt a telket, a természetvédelmi terület szomszédságában, amin volt egy faház, amit mi lebontottunk és felépítettük a házunkat. Azóta is itt lakunk. Gyerekkoromban sokat jártunk ki biciklivel Fótra, a tóhoz, a Somlyóba és más helyekre is. Amikor még gyerek voltam, ott, ahol ma a Tímár Vasker van, volt egy kicsi tó, ahová szintén sokat jártunk kirándulni. Úgyhogy a település nem volt ismeretlen számomra. Aztán a kerékpározás egészen addig, amíg az egészségem engedte meg is maradt. Már hatvan fölött voltam, amikor a vértesboglári mountainbike versenyen elindultam és le is tekertem a 20 kilométeres távot.

Hogyan és mikor vetődött fel a március 15-i fáklyás felvonulás ötlete?

Ennek az az előzménye, hogy 1998-ban volt az országgyűlési választás. És azt láttam, hogy semmiféle mozgolódás nincs az ünnep kapcsán Fóton és a választással sem törődik igazából senki. Én – bár soha semmilyen pártnak nem voltam tagja – nagy tisztelője voltam Csurka Istvánnak, ami nem csak mint a MIÉP elnökének, hanem mint írónak és drámaírónak. Ő alapította meg a Magyar Út Körök mozgalmat – a kifejezés egyébként Németh Lászlótól ered, aki egy tanmesében írta ezt meg -, én pedig megalapítottam Fóton a Németh Kálmán Magyar Út Kört. Egy ilyen összejövetelen jött az ötletünk Tamásdy László barátommal, hogy fáklyás felvonulást kellene szerveznünk március 15-re és október 23-ra. Vele együtt kezdtük el, és a feleségem Pintér Erzsébet hathatós támogatásával és háttérmunkájával, a március 15-ének és október 23-ának a méltó módon történő ünneplésének a szervezését. Maga a felvonulás ugyanúgy történt, ahogy ma is. 

Március 14-én a kastélytól indította el a menetet gróf Károlyi László, és elvonultunk a temetőbe Sipos Pál református lelkész, szabadságharcos hős emlékművéhez. Október 22-én pedig az Óvoda kertbe, a Római katolikus templom elé, ahol később kopjafát is állítottunk. Aztán a felvonulást követően bementünk a Katolikus közösségi házba egy kis vendégségre és beszélgetésre, ahol a szónokainktól lehetett kérdezni. A szónokaink kivétel nélkül elismert emberek voltak. Többek között itt volt Kiss Dénes, költő, nyelvész, 56-os forradalmár, Döbrentei Kornél, Szentmihályi Szabó Péter, Szőcs Zoltán, Franka Tibor, Pilhál György és még sokan mások. Ezeken a felvonulásokon általában 300 – 400 ember is részt vett akkoriban. Aztán amikor az egészségem már nem engedte, akkor átadtam a szervezést az önkormányzatnak.

Hány évig szervezte a felvonulásokat?

Lehet, hogy soknak hangzik, de a feleségemmel és a barátaimmal 18 évig szerveztem a fáklyás felvonulásokat.

Milyen érzés az Ön számára, hogy a felvonulással hagyományt teremtett Fóton?

Amikor az ember elkezd egy ilyen dolgot szervezni, akkor ebbe nem is gondol bele, csak tenni akar valamit, ami jó a közösségnek, jó a magyarságnak és szívesen csinálja. Így utólag belegondolva, jól eső érzés ez számomra. Nekem az volt a fontos, hogy kicsit ki tudjam venni a részemet a magyarság tudat kialakításában, illetve annak az őrzésében. Természetesen mi a feleségemmel ezt adtuk tovább családon belül a gyerekeinknek és az unokáinknak is.

Március 15-e alkalmából mi az az üzenet, amit fontosnak tart, hogy eljusson a mai fiatalokhoz?

Sok mindent lehetne mondani, de nálam mindig központi szerepet kap a HAZA. Mostanában azt veszem észre, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi az. Nem tudják, hogy a haza nem ez a 93 ezer négyzetkilométer, vagy egyben az elcsatolt részekkel együtt értendő. Nem tudják, hogy a haza valójában mindaz, amit az őseink ránk hagytak, a hagyományaink, a kultúránk, az emberek, akik a történelem során tettek ezért a hazáért. Az oktatásban szerepet kellene kapnia ennek. Azért, hogy egy 17 éves fiatal ne azt kérdezze, hogy mit adott nekem a haza? Mert ha módom van rá, akkor erre John Fitzgerald Kennedy híres beszédéből vett szavakkal válaszolok: „Ne azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a hazád, hanem azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért!”

fotók: Jarabin Kinga


Otthont kell teremteni a gyermeket

nevelő fóti családoknak 

Tuzson Bence: A koronavírus-járvány elleni védekezés sikeressége mindannyiunk közös érdeke

A családi otthonteremtési rendszer kedvezményeivel a magyar kormány egy olyan csomagot tett le az asztalra, amely az egyedülálló Európában – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, akinek január elején született meg ötödik gyermeke, Csongor. A politikus beszélt arról is, hogy az idén újabb szintre lépett hazánkban a családtámogatás és az otthonteremtés. Mint mondta, igyekeztek a lehető legszélesebbre tárni a lehetőségeket, hogy minél többek számára elérhetőek legyenek a felkínált kedvezmények, mert szerinte az országos intézkedések csak akkor érhetik el igazán a céljukat, ha a kisebb közösségekben is segítik a családok mindennapi boldogulását.

​Immár ötödik gyermekének megszületéséhez gratulálva tulajdonképpen magától adódik a kérdés: képviselői munkájában hogyan tudja kamatoztatni azokat a tapasztalatokat, amelyeket a mindennapi életben szerez, s amelyeket sokgyermekes édesapaként önmaga is megél?

– Igen, január eleje óta immár ötgyermekes édesapának mondhatom magam, ami leírhatatlan öröm és nagy boldogság, nemcsak nekem személyesen, de az egész családomnak is. Megszületett legfiatalabb kisfiam, Csongor, akit nagy szeretettel vártunk. A gyermekeimre is gondolva, képviselőként én már rögtön a megválasztásom után bekapcsolódtam az otthonteremtési program kidolgozásába, és 2015-től aktívan tudtunk ezen dolgozni. Akkor állítottuk össze az első ilyen csomagot a családi otthonteremtési rendszer kedvezményeivel együtt. Ez szép emlék is a számomra, de azt hiszem, hogy egyúttal óriási eredmény is a kormány munkájában, hiszen amit akkor letettünk az asztalra, az egyedülálló volt Európában. Ebben pedig mindnyájunk tapasztalatai benne voltak, azok is, amelyeket otthonról hoztunk, a saját családunkból, de nagyon sok lakossági fórumot is tartottunk, amelyeken az emberek elmondhatták a véleményüket, kifejthették igényeiket. Ezeket ugyancsak igyekeztünk beépíteni a kedvezmények rendszerébe. Meghallgattuk a lakosság észrevételeit, javaslatait, nekem ugyanis már régtől fogva meggyőződésem, hogy az országos intézkedések csak akkor érhetik el igazán a céljukat, ha itt helyben, az olyan kisebb közösségekben is, mint például Fót városa, segítik a családok mindennapi boldogulását. Ha úgy alkotjuk meg a kedvezmények rendszerét, hogy azzal itt helyben is sok-sok gyermeket nevelő fiatal házaspárt előnyös helyzetbe hozzunk, akkor így a térségünk egészének a megerősödését, gazdasági fejlődését is segítjük.

Dr. Tuzson Bence ötödik gyermekével Csongorral
Dr. Tuzson Bence ötödik gyermekével Csongorral

Úgy fogalmazott az imént, hogy Európában egyedülálló volt az az otthonteremtési csomag, amit letettek az asztalra. Viszont azóta sem hagyták annyiban: folyamatosan újabb elemekkel bővül a rendszer. Milyen intézkedések szerepelnek a legfrissebb csomagban?

– A családtámogatási rendszer kiszélesítését mi sohasem tekintettük egy lezárt folyamatnak vagy befejezett munkának: folyamatosan figyelemmel kísérjük az újabb igényeket. Éppen ezért nyugodtan kimondhatjuk, hogy január elsejétől újabb szintre lépett hazánkban a családtámogatás és az otthonteremtés. A most bevezetett intézkedéseknek köszönhetően az új otthont keresők mellett azok is segítséget kapnak, akik nem szeretnének költözködni. Az otthonfelújítási támogatásra gondolok, amely iránt máris óriási az érdeklődés. Az eddig beérkezett igénylések alapján úgy összegezhetjük, hogy elsősorban külső nyílászárók lecseréléséhez, tetőfelújításhoz, vagy belső munkálatokhoz, festéshez, burkolatcseréhez kértek támogatást a gyermeküket váró vagy nevelő szülők. Ezzel kapcsolatban is igyekeztünk a lehető legszélesebbre tárni a lehetőségeket, így tehát az otthonfelújítások legtöbb kiadása finanszírozható ebből a támogatásból. Azoknak, akik még nem találták meg otthonukat, és még csak ezután vásárolnának a családjuknak, nagy kedvezményt jelenthet, hogy januártól az új építésű ingatlanok értékesítési áfája huszonhétről öt százalékra csökkent. Ezen túlmenően pedig azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel, vagyis közismert nevén a csokkal vásárolnak ingatlant, az öt százalékos áfát is visszaigényelhetik. Sokak aggodalmait szeretném eloszlatni azzal, hogy elmondom: a családtámogatási intézkedésekre, azok következetes megvalósítására megvannak a források a magyar költségvetésben, emiatt tehát senkinek nem kell aggódnia, és ezt nem befolyásolja majd a járványhelyzet sem.

Dr. Tuzson Bence a családjával
Dr. Tuzson Bence a családjával

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet nagyon sokak türelmét próbára teszi. Mi jelenthet igazi megoldást erre?

– A járványhelyzetre igazi megoldást elsősorban a védőoltás jelenthet. A következetes védekezésnek köszönhetően Magyarországon sikerült fékezni, lassítani a járványt, csökken az új és aktív fertőzöttek száma, de több európai országban már elkezdődött a járvány harmadik hulláma. Ezért az érvényben lévő védelmi intézkedésekről csak kellő körültekintéssel szabad dönteni, és akkor tudunk majd igazán fellélegezni, ha megérkezik a megfelelő mennyiségű vakcina az országba. A védőoltás ingyenes és önkéntes, ezért arra kérek minden fóti lakost, aki még nem tette volna meg, hogy regisztráljon az erre a célra létrehozott vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert ezzel is segítheti az oltások tervezését, és későbbi minél hatékonyabb lebonyolítását. 

A regisztráció alig néhány percet vesz igénybe, viszont azzal, hogy rászánja magát erre, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen az az idő, ameddig a türelmüknek még mindenképp ki kell tartania. Az eredményes védekezés mindannyiunk közös érdeke.


Veszélyhelyzetben is folytatódott a város fejlesztése 

Az idei veszélyhelyzet komoly nehézségek elé állította az önkormányzatot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ennek ellenére mi valósult meg fejlesztések közül? Azért, hogy pontos képet kaphassanak olvasóink, Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük.

Mely területeken sikerült előre lépnie a városnak?

Hét területen sikerült komoly fejlesztéseket elvégeznünk az elmúlt egy évben. Az út- és járda építések, a csapadékvíz elvezetés és csatornázás, a központi konyha felújítása, az óvoda felújítások és a sportlétesítmények területén. 

Akkor nézzük egyenként. Hol voltak út- és járda építések?

Az egyes feljlesztéseket nem lehet ennyire szétválasztani. Ahol utat építettünk, ott kiépítettük a csapadékvíz elvezetést, felújítottuk vagy megépítettük az egyoldali járdát és megépítettük a gépkocsibeállókat is.

Bíró Zoltán, beruházásokért felelős alpolgármester
Bíró Zoltán, beruházásokért felelős alpolgármester

De a kérdésre válaszolva, új aszfaltburkolatot kapott a Liget utca, a Kemény Gusztáv utca, az Ady Endre utca, az Alberti Béla utca, a Csaba utca és a Nagy László utca. Az Arany János utcában átépítettük a csapadékvíz elvezető rendszert, felújítottuk az aszfaltburkolatot, egyoldalon megépítettük az új gépkocsi beállókat és a járdát. Tisztán Önkormányzati forrásból készült el 9 szilárd burkolatú utca, csapadékvíz elvezetéssel, gépkocsi beállókkal, illetve az utcák egyik oldalán a járdák felújításával. Ezek az utcák a következők: Bajcsy-Zsilinszky utca, Mária utca, Mindszenty utca, Árpád fejedelem utca, Bethlen Gábor utca, Etelköz utca, Emese köz, Kazinczy utca, Vörösmarty köz. A 9 utca beruházásának összköltsége mintegy bruttó 579 millió forint volt. Szintén régi „adóssága” volt a városnak, a Tóth Árpád utca csapadékvíz elvezetésének megoldása. Itt felújítottuk az aszfaltburkolatot, és megépítettük a korszerű csapadékvíz elvezetést.

A csapadékvíz elvezetést mellett a csatornázás is fontos. Hol csatornáztak, és hol tart ebből a szempontból Fót?

A szennyvíz csatorna beruházás mintegy 600 millió forintba került. Ezt a kormánynak köszönhetjük, mert tisztán állami és pályázati forrásból valósult meg. A mi dolgunk a munka követése volt, illetve a kapcsolattartás a kivitelezőkkel és a lakossággal. Ennek köszönhetően most már Fót teljes belterületén és az üdülőövezetben is elkészült a csatornázás. 

Nézzünk egy másféle beruházást, a Központi Konyhát.

A Központi Konyha felújítása fontos volt a város számára. Ezzel a fejlesztéssel már el tudjuk látni az összes intézményünket egészséges, meleg étellel. Ez a gyermekek számára különösen fontos. A 240 millió forintos beruházással kívül - belül megújult konyha 1.700 – 2.000 főt tud ellátni. Külön kiemelem, hogy a konyha most már alkalmas speciális – például glutén mentes – ételek készítésére is.

A kívül - belül felújított Központi Konyha épülete
A kívül - belül felújított Központi Konyha épülete

Ebből a konyhából látják el az óvodákat is, ahol szintén jelentős beruházások voltak.

Ebben a tekintetben két kiemelt projektünk volt, illetve van. Az első az Apponyi Franciska Óvoda, ahol 180 millió forintos beruházás keretében jövő év februárjáig befejeződik az óvoda épületének külső és belső felújítása. A másik óvoda projektünk a Gondviselés Katolikus Óvoda körüli csapadékvíz elvezetés, járda építés és útszélesítés volt. Ugyanakkor kicsit ide kapcsolódik az óvodával szemben elkészült új parkoló is, amit az óvodába érkező szülők is használnak.

A végére maradtak a soha nem látott léptékű sportberuházások.

-Ez kétségtelenül így van. Fóton még soha nem volt akkora beruházás, mint az új sportcsarnok, amely összességében állami segítséggel 1,5 milliárd forintból épül majd meg. Ám ennek a munkálatai még csak most kezdődtek. Viszont egy pályázat elnyerésének köszönhetően - a nemzetközi szabványnak megfelelő méretű - műfüves labdarúgó pálya elkészül. Ennél az önrészt kellett előteremtenie a városnak, Az építést már az MLSZ . A pálya mégis a miénk, Fótiaké lesz, amit a város annak rendje és módja szerint át ad használatra a Fóti Sportegyesületnek és általuk Fót lakosságának.


Örömmel, felelősséggel és kreatív szellemiséggel 

Tuzson Bence: A Magyar Posta fóti depója országos viszonylatban is kulcsfontosságú, mert a csomagok túlnyomó részét mostantól városunkban fogják feldolgozni

Meggyőződésem, hogy a választókerületemhez tartozó településeken az elmúlt néhány évben kormányzati támogatással megvalósított beruházások itt helyben kivétel nélkül találkoztak a lakosság igényeivel – nyilatkozta a Fóti Hírnöknek Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, november végén helyezték üzembe városunkban a Magyar Posta eddigi legnagyobb alapterületű csomaglogisztikai depóját, ami háromszáz munkahelyet teremetett a régióban, és legalább ennyi család biztos megélhetését is biztosítja Fóton és a környékbeli településeken. A politikus beszélt arról is, hogy büszke az elért eredményekre, mert térségünk településeit ma már az ország legélhetőbb térségeként emlegetik különféle fórumokon és felmérésekben.

Dr. Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választó kerület parlamenti képviselője
Dr. Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választó kerület parlamenti képviselője

– Milyen jelentősége van városunk szempontjából a posta logisztikai központjának, miért került Fótra ez a fejlesztés?

– Döntéseinknél, a jelentős kormányzati támogatások elérhetővé tételénél a legfontosabb szempont eddig is az itt élő emberek igénye és a családok életminőségének javítása volt, és megígérhetem, hogy ez így marad a jövőben is. Fót szempontjából igen nagy jelentősége van annak, hogy az ország eddigi legnagyobb alapterületű csomaglogisztikai depóját adták át nemrég a városban. Ez az üzem pedig a Magyar Posta első saját tulajdonú depója is egyben. A zöldmezős beruházás kilenc hónap alatt valósult meg mintegy ötmilliárd forintból. A fóti depó országos viszonylatban is kulcsfontosságú, ugyanis a csomagok túlnyomó részét mostantól itt fogják feldolgozni. S nem mellékes az 

sem, hogy a posta tavaly nyáron indította el az MPL+ programot, amelynek célja a postai logisztikai hálózat teljes megújítása. Amikor pedig egy ilyen megújulási folyamatban vehetünk részt, illetve annak lehetünk a részesei, azzal automatikusan egyfajta előnyösebb helyzetbe kerülünk, ami térségünk és Fót fejlődése szempontjából is csak a hasznunkra válhat.

– A járványhelyzetben is meg tudjuk őrizni ezt az előnyös helyzetet?

– Ha a postára gondolunk, akkor a járványhelyzet még fel is erősíti ezt az előnyös helyzetünket. Gondoljunk csak arra, hogy a felmérések szerint a koronavírus miatt kialakult helyzetben alig több mint egy hónap alatt ötvenezer új online vásárló jelent meg a piacon. tehát az életünknek ez a része is igen jelentős mértékben az internetre terelődött át, ami járványügyi szempontból nagyon helyes, hiszen amennyire csak lehet, kerülnünk kell a személyes érintkezéseket. Ez azonban olyan mértékű hirtelen jött növekedés, aminek a jelentőségét csak akkor mérhetjük fel igazán, ha összevetjük azzal, hogy tavaly ugyanehhez a nagyságrendhez még nyolc hónap kellett. Éppen ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy ez a fejlesztés még az idei, a karácsonyi ünnepeket megelőző csúcsidény előtt befejeződhetett. A jövő egyébként is a logisztikai szolgáltatásokban van, ugyanis aki a logisztikát uralja, az fogja uralni a kereskedelmet is. Ha a Magyar Posta erős, akkor képes lehet arra, hogy a magyar árukereskedelemben meghatározó elemként a továbbiakban is részt vegyen. Ezért is fontos, hogy Fóton valósulhatott meg egy ilyen mértékű beruházás, ami megbecsülést jelent az itt élők számára, és háromszáz embernek biztosít megélhetést.

A Magyar Posta Fóti Logisztikai Központja
A Magyar Posta Fóti Logisztikai Központja

– A munkahelyteremtés összefüggésben áll azzal, hogy a kormányzat igyekszik felkarolni a családokat, a családalapítás előtt álló fiatal házasokat?

– Igen, nyilvánvalóan összefüggésben áll ezzel is, ugyanis háromszáz munkahely legalább ennyi család biztos megélhetését is jelenti Fóton és a környékbeli településeken. Öröm, de hatalmas felelősség is egyben, hogy régiónk az ország legnagyobb tankerülete, hazánk egyik legifjabb térsége. Ezért kell különös figyelmet fordítani itt nálunk azokra a fejlesztésekre, amelyek a fiatalokhoz, a gyerekekhez, a családokhoz kapcsolódnak. Magyarország kormánya kitart az alapvető célkitűzése, vagyis a családbarát ország megvalósítása mellett. Ezt a célt szolgálják az otthonteremtési akciótervnek az elmúlt hetekben bejelentett újabb kedvezményei is. Ehhez kapcsolódva pedig meggyőződésem, hogy a választókerületemhez tartozó településeken az elmúlt néhány évben kormányzati támogatással megvalósított beruházások itt helyben kivétel nélkül találkoztak a lakosság igényeivel.

Az átadás után a posta vezetői, Fót polgármestere és az állami vezetők
Az átadás után a posta vezetői, Fót polgármestere és az állami vezetők

– Ön szerint miben erősödött meg a leginkább az elmúlt években városunk és térségünk?

– Ilyen megközelítésben az itt élő emberek életminősége az elsődleges. Nagyon fontos ugyanis, hogy ma már nemcsak mi érezzük – akik szeretjük ezt a régiót és a szívügyünknek tekintjük városaink boldogulását, fejlődését –, hogy valóban jó itt élni, hanem látják ezt ma már mások is. Településeinket ma már az ország legélhetőbb térségeként emlegetik különféle fórumokon és felmérésekben. Iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségházak, utak épültek, mind-mind annak érdekében, hogy jobbá, kényelmesebbé tegyük kicsik és nagyok mindennapi életét. Ma már nem kell messze utazni, ha sportolni szeretnénk, vagy kulturális élményre vágyunk, itt helyben sok minden elérhetővé vált. A mögöttünk álló két év pedig újra megmutatta, hogy valós eredményeket csak átgondolt, hozzáértő munkával lehet elérni. Én hiszek a közösség erejében és az összefogásban, aminek révén minden eredmény a közös sikerünk lehet.

– Karácsony előtt hogyan tekint az ünnepekre, a jövő évre?

– Előretekintve a terveket, az ötleteket, a kreativitást látom a választókerületemhez tartozó településeken, azt a haladó és előremutató szellemiséget, ami Fótnak mindig is a jellemzője volt, s ami hozzájárult az eddigi fejlesztések megvalósításához. Hiszen ez alapozta meg eddig is a közösen elért sikereinket. Büszke vagyok mindarra, amit az utóbbi években együtt elértünk, de nem dőlhetünk hátra. Tehát az előttünk álló feladatokat is látom. A célok világosak, az eredmények magukért beszélnek, de munka maradt bőven a következő évekre is. Ahogy megtapasztaltuk, ha összefogunk, a siker nem marad el. A karácsony pedig kiváló alkalom arra, hogy az év végén egy kicsit megállva, fellélegezve, a meghitt családi hangulatban, családunk körében elmélyüljünk abban a szeretetteljes légkörben, amely erőt és kitartást adhat nekünk kreativitásunk kibontakoztatásához, terveink megvalósításához, vagyis a további közös sikereinkhez. Ebben a szellemben kívánok hát áldott karácsonyi ünnepeket, és örömökben, egészségben, sikerekben gazdag boldog új esztendőt minden kedves olvasónak!


A közszolgálatra esküdtünk föl

Az önkormányzat, a hivatal működése, a döntéshozatali mechanizmus sokakat érdekel a városban. A témában a legilletésebbel, a hivatal vezetőjével, dr. Mihályi Zsolt Apor jegyzővel beszélgettünk.

Talán kezdjük a legelején. Mit jelent az, hogy közszolgálat és miért kell a „közszolgáknak” esküt tenniük?

Vallásos emberként és közszolgaként is azt gondolom, hogy az eskü kötelez. És mi tényleg arra esküdtünk föl – és ez nekem hitvallásom is -, hogy a lakosságot, a közösséget szolgáljuk. Erről szól az eskünk és a mindennapi munkánk is.

Mi tartozik bele ebbe a munkába?

Az önkormányzatiság úgy működik, hogy a választások eredményeként a polgármester és a testület felhatalmazást kap a lakosságtól, és ők azok, akik az érdemi döntéseket meghozzák.  Jegyzőként azt vallom, hogy a 

dr. Mihályi Zsolt Apor
dr. Mihályi Zsolt Apor

célok meghatározása a polgármesternek és a Képviselő – testületnek (KT) a dolga. Nekünk pedig, mint hivatalnak az a feladatunk, hogy ezekhez a célokhoz vezető utakat megmutassuk. Azért, hogy a célok elérése biztosan jogszerűen történjen. Éppen ezért, mi, akik a hivatalban dolgozunk, soha nem lehetünk öncélúak. És az elő sem fordulhat, hogy a célokat a hivatal próbálja meg kijelölni. A célokat készen kapjuk, a mi dolgunk azoknak a jogszerű eszközöknek a megtalálása, amelyekkel ezek a célok elérhetők. 

Ilyen felfogás mellet hogyan mérhető az eredményesség?

Az eredményességet nem olyan módon mérem, hogy hány ügyirat, és hány ügy oldódott meg határidőn belül. Természetesen ezek kötelező mutatók és fontosak is. Azonban alapvetően azt gondolom a hivatal céljának, hogy az önkormányzat által eldöntött beruházásokat, célkitűzéseket, feladatokat milyen arányban tudja megvalósítani. Így ebben szeretnék inkább egy érdemi előre mozdulást elérni a korábbiakhoz képest. Azt gondolom, hogy ez az év ebből a szempontból jobb lesz, mint a tavalyi volt. Nekünk pedig továbbra is azt kell szolgálnunk, hogy az önkormányzat, a város elérje ezeket a célokat.

Mindehhez szükség lehet a lakosság bevonására is.

Valóban, és ennek a másik vetületét a kerekasztal beszélgetések, és ez által a közösségi tervezés, adhatja, ami egy élő és jó példa. Úgy gondolom, hogy a képviseleti demokrácián túl fontos az is, hogy a lakossággal kapcsolatba kerüljünk és közvetlenül megismerjük az itt élők igényeit. Úgy látom, ebben nagyon jól egymásra találunk a város vezetésével. Jó példa volt erre, amikor a gazdasági tervezés folyamán fölvetettem, hogy jó volna, ha kérdőívekkel a lakosságot is megkérdeznénk az irányokról és a gazdasági programot ennek figyelembevételével dolgoznánk ki. Erre az volt a polgármester úr válasza, hogy ez már folyamatban van. A város vezetése mélyinterjúkkal, kerekasztal beszélgetésekkel és kérdőívekkel már a lakosság felé fordult ebben a témában.

Hol a helye ebben a rendszerben a jegyzőnek?

Jegyzőként és a hivatal vezetőjeként a törvényességért felelek. Az esküm is arra kötelez, hogy a törvényesség őre legyek. Számomra ebben hangsúlyos feladat a helyi jogszabályok megszerkesztése, amelyet szakjogászként nagy örömmel végzek és kifejezetten élvezem ezt a feladatot. Örömteli munka számomra, hogy rendeleteket, szabályzatokat át lehet nézni és azokat jobbá lehet tenni, mint a korábbiak voltak. A tavaszi veszélyhelyzetet külön kiemelném. Szabályozási oldalról ezt sikerült egészen jól megfognunk. A polgármesteri intézkedések, amelyek a KT  ülésezésének hiányában kerültek kiadásra, valójában konszenzusos és a képviselőkkel véleményeztetett  intézkedések voltak. Ez annak is köszönhető volt, hogy mi, mint hivatal rendkívül gyorsan és jól reagáltunk. Amikor a Kormányhivatal  szakmai állásfoglalásai megjelentek arról, hogy mit hogyan kell csinálni, mi már  úgy jártunk el, 

és abban a formában, ahogyan azt kellett. Meg kellett oldanunk a helyzetet, előre venni a feladatokat, hogy minden jól működhessen. Úgy tűnik, sikerült jól értelmeznünk a szabályokat és valóban azokra a következtetésekre jutottunk belőlük, amelyek a későbbi hivatalos szakmai útmutatóban is megjelentek. Igaz ez például a hivatali munkarendet szabályozó utasításomra, vagy például a polgármester úr jogkörének megállapítására és alkalmazására. Arra külön büszke vagyok – ami nyilván elsősorban a polgármester úr önmérsékletét dicséri -, hogy nem kellett sok rendeletet alkotni a veszélyhelyzet alatt. Sikerült úgy végig vinnünk ezt az időszakot, hogy mindössze két rendeletet adtunk ki. Ez pedig azt jelenti, hogy nem vontuk el jogköröket a Képviselő – testülettől. 

A védekezés sikeressége azonban elsősorban a lakosság fegyelmezettségének köszönhető, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni és megköszönni. Ez lesz a döntő tényező a járvány második hullámában is.

Azt is fontosnak tartom, hogy a védekezésben résztvevők (önkormányzat, hivatal, önkormányzati intézmények, orvosok, gyógyszerészek, civil szervezetek, önkéntesek stb.) közül mindenki azt csinálta, amihez igazán ért, és a kollektív tenni akarás nem eredményezett olyasfajta túlbuzgóságot, hogy egymás szakterületébe kontárkodtunk volna.

Ezek fontos dolgok, ám az olvasókat a hivatal működése érdekli talán a leginkább.

Ez most annyiban aktuális kérdés, hogy napirenden van az új  Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) kialakítása. Ez tartalmazza mind a Képviselő – testület, mind a hivatal működését szabályozó dokumentumokat. Először a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és véleményezte. Ezt követően a csomádi és a fóti Képviselő – testületek is elfogadták az SZMSZ-t, amely így október elsejével hatályba is lépett. Ebben egyébként kettő lényegi változás lesz a korábbi gyakorlathoz képest. Ami a lakosságot elsősorban érintheti, az a beruházások és műszaki fejlesztések újragondolása. Ennél az a cél, hogy hatékonyabban, gyorsabban tudjanak megvalósulni a város beruházásai. Szakmai véleményem egyezik a bizottság véleményével abban, hogy az ilyen típusú fejlesztések inkább a versenyszféra logikáját igénylik, nem pedig hivatali struktúrát és bürokráciát, ha úgy tetszik merevséget. Nagyon sok olyan esemény van egy beruházás során, amikor azonnali döntésre van szükség, és nincs idő megvárni az előterjesztéseket és a KT határozatokat. Az ilyen azonnali döntéseket inkább egy gazdasági társaság tudja megoldani, mint egy hivatal. Ezt felismerte a város vezetése is, ezért ezek a tevékenységek kiszervezésre kerülnek a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-hez (FKKN). A cél az, hogy a beruházásokat gyorsabban és hatékonyabban meg tudja oldani a város, mintha a hivatalon belül maradnának. Az új hivatali SZMSZ-re visszatérve, ezzel egyértelműen az adminisztráció csökkentése is a célom, mert azt gondolom, hogy az érdemi munkára kell energiát és időt felszabadítani és nem a papírmunkára. Ez alatt értem azt is, hogy környezettudatosan, a papír felhasználást szeretném csökkenteni a hivatalban. Ezzel együtt a hivatalon belül az egymás felé irányuló bizalmat is szeretném erősíteni. Mindannyian egy célért dolgozunk, ezért el kell, hogy higgyük a másikról, hogy ő is ugyanezért a célért dolgozik és jót akar.

Van még egy kérdés, ami érdekes. Mit jelent az, hogy Csomáddal közös önkormányzat?

Az önkormányzati törvény szerint a 2000 főnél kisebb települések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. A törvény szerint vagy több kistelepülésnek össze kell fognia, hogy elérjék a megfelelő lakosság számot, vagy csatlakozniuk kell egy - egy városhoz. Csomád esetében is ez történt, és Csomád úgy döntött, hogy Fóthoz csatlakozik. A két önkormányzat ennek értelmében kötött egy  megállapodást, amely alapján közös hivatalt tartanak fenn. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Csomádon lévő kollégák a csomádi hivatali épületben dolgoznak, de hozzánk tartoznak szervezetileg. Tehát mi, a fóti hivatal szolgáljuk ki a csomádi önkormányzatot, beleértve a csomádi szlovák nemzetiségi önkormányzatot is.


Fejlődő úthálózat, vasúti beruházások - interjú Dr. Tuzson Bencével választókerületünk országgyűlési képviselőjével

Tuzson Bence: Örömmel tapasztaltam az összefogás és a segítőkészség nagyszerű jeleit, amelyek mindig is jellemzőek voltak térségünkre

Fótot is érinti az a vasútvonal-fejlesztés, amelyet nemrég már egy kormányhatározatban is rögzítettek, vagyis a 71-es számú Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonal teljes körű felújítása – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, bízik abban, hogy ezzel a beruházással a naponta a fővárosba ingázók életében is nagyon sok probléma megoldódik, számára ugyanis a képviselői munka egyet jelent az általa képviselt emberek érdekeivel és igényeivel. A politikus beszélt arról is, hogy a kormányzat már megkezdte a családvédelmi akcióterv folyatatásának kidolgozását, amelyeknek már nagyrészt meghatározták a konkrét elemeit.

Milyen lépések történtek az utóbbi időben az agglomeráció közlekedésfejlesztésében, vagyis annak érdekében, hogy a naponta ingázó fóti lakosok is minél egyszerűbben és gyorsabban eljuthassanak a fővárosi munkahelyükre?

– Fontos lépesek történtek ebben az ügyben is, de amikor erről beszélünk, mindig szem előtt kell tartanunk azt is, hogy Budapest mellett az agglomeráció lakossága is rohamosan megnőtt az elmúlt időszakban, csaknem kétszázötvenezer autóval több van ma forgalomban, mint tíz évvel ezelőtt. Érezhetjük, hogy ez mekkora nyomást jelent a forgalomban. Építjük persze közben az utakat, megépült a 2-es út, tervezés alatt áll a Fót–Veresegyház, tehát az M2-est és az M3-ast összekötő út, ami nagyon sokat jelent majd a fótiak számára is. De mégis, akármennyi utat építsünk is, Budapest mégis egy olyan város, amelynek van egy történetileg kialakult infrastruktúrája, tehát több utat nem tudunk ott építeni, ami azt is jelenti, hogy a főváros nem fog tudni több embert befogadni, ezért a megoldást csak az jelentheti, ha a tömegközlekedést is tudjuk fejleszteni. Az elővárosi vonalak fejlesztése, így a Fót–Versegyház–Vác vonal fejlesztése van most napirenden. 

Ezek a fejlesztések megoldhatják a tömegközlekedést napi szinten igénybe vevő fótiak problémáját?

– Fótot is érinti az a vasútvonal-fejlesztés, amelyet nemrég már egy kormányhatározatban is rögzítettünk, vagyis a 71-es számú Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonal teljes körű felújítása. Így tehát mindenképp hiszem, és bízom benne, hogy valóban sok probléma megoldódik ezáltal, hiszen ellenkező esetben nem is támogattam volna ezt a beruházást, számomra ugyanis a képviselői munka egyet jelent az általam képviselt emberek érdekeivel és igényeivel. Amennyiben egy beruházás megfelel a lakossági igényeknek, s itt helyben találkozik azokkal az érdekekkel, amelyek az emberek részéről megnyilvánulnak, akkor én gyakorlatilag feltétel nélkül támogatom azt. Másfelől viszont a fóti lakosság helyzetén is javíthatnak azok az országos kormányzati intézkedések, amelyek a családok helyzetét – s így a naponta ingázó fótiak családjának helyzetét is – igyekeznek megkönnyíteni. Hogy most ezek közül csak egyet 

emeljek ki, itt vannak például a családtámogatások, amelyek rendszerén belül, ha számba vesszük az eddig elért eredményeket, akkor talán érdemes azzal kezdenünk, hogy az idei első nyolc hónapban összesen 61.054 gyermek született hazánkban, ami 2734 újszülöttel többet jelent, mint amennyit a tavalyi adatokban feljegyezhettünk. 

Ezek az intézkedések meghozták az elvárt eredményeket?

– Nagyrészt igen, és meggyőződésem, hogy a családpolitika tekintetében jó úton halad a kormány, sikerült megtalálnunk azokat az irányvonalakat, amelyek ebben a tárgykörben egybeesnek a lakossági igényekkel. Ha arra gondolunk, hogy csaknem öt százalékkal magasabb az idén született gyermekek száma, mint 2019 azonos időszakában, akkor ez azt is jelzi számunkra, hogy az intézkedések elérték a céljukat. De haladjunk tovább ennek a gondolatmenetek a vezérfonalán: az idén augusztusban 8094 gyermek jött világra hazánkban, ami száztizenegy újszülöttel több, mint tavaly. Szorosan hozzátartozik ehhez, hogy az idén, az év az első nyolc hónapjában a járványhelyzet ellenére is 44.832 pár kötött házasságot, ami 1363-mal több házasságkötést jelent a tavalyihoz képest. Mindennek fényében elmondhatjuk, hogy a kormány eddig elért családpolitikai eredményeinek megőrzése az elsődleges feladat a koronavírus-járványt kísérő világszintű gazdasági válságban is.

Az ennek nyomán kialakult helyzetben is fenntartható lesz a családtámogatások már hatályba léptetett rendszere?

– A jelenlegi, a koronavírus-járvánnyal terhelt helyzetben nem is kis ambíció azt a célt kitűzni magunk elé, hogy a családtámogatási rendszer egyetlen elemét se kelljen kivezetni a gazdaság teljesítőképessége miatt, mégis eltökéltek vagyunk abban is, hogy a magyar családoknak ne kelljen feladniuk a már elért életszínvonalukat, sőt lehetőség szerint javítani is tudjanak rajta. Ezzel együtt pedig célunk még a családtámogatási rendszer további bővítése is. A kormányzat már megkezdte a családvédelmi akcióterv folyatatásának kidolgozását. Ezzel is szeretnék elősegíteni, hogy mindenki a saját tulajdonban, jó körülmények között alapíthasson családot.

Jól értelmezem, hogy ezek szerint a gazdaság újbóli megerősítése lesz az alapja családtámogatási rendszer bővítésének?

– Részben igen, de ugyanakkor mindenkiben tudatosítani kell azt is, hogy a jelenlegi vírushelyzetben is az emberélet az első és a legfontosabb. Nekünk, politikusoknak és képviselőknek, a helyi gazdasági szereplőkkel együtt gondolkodva, gondoskodnunk kell arról is, hogyan és milyen eszközökkel tudjuk mozgásban tartani, újraindítani a nemzetgazdaságot, mert ez a munkahelyek megvédésének egyik legfontosabb pillére. Térségünk országgyűlési képviselőjeként ilyen tekintetben is örömmel tapasztaltam az összefogás és a segítőkészség nagyszerű jeleit, amelyek mindig is jellemzőek voltak régiónkra, s ez megnyilvánult azokon a szakmai, ágazati kerekasztal-beszélgetéseken is, amelyeket a helyi gazdaság újraindítása érdekében szerveztünk a munkatársaimmal, s amelyeken a fóti vállalkozók is feltárták a problémáikat, elmondták az észrevételeiket, de kiváló ötletekkel is segítették az előremutató munkát. Ezt ezúton is köszönöm nekik! A munkát ebben az irányban folytatjuk tovább.


 Dr. Vass György: Előre szeretnék nézni és meggyorsítani a város fejlődését

Szeptemberi számunkban Dr. Vass Györggyel, városunk polgármesterével beszélgettünk a mögöttünk hagyott nehéz fél évről, a város előtt álló feladatokról és a fejlesztések irányáról, amely mindegyikünk életét befolyásolja.

Elsőként kezdjük egy nem szokványos kérdéssel. Volt olyan, amin polgármesteri munkája során meglepődött?

Olyan, amin meglepődtem, csak egy volt. Amikor elvállaltam a jelöltséget, a korábbi tapasztalataim alapján már akkor eldöntöttem, hogy ha a lakosság megválaszt, akkor a város minden településeknek kiírt pályázaton elindul. Aztán amikor polgármester lettem, megdöbbentem azon, hogy Budapest aglomerációjában nem lehet Európai Uniós pénzekre pályázni a településeknek. Annak a városnak, ahonnan én jöttem, az uniós pályázatok rendelkezésre álltak. Egyetlen ciklus alatt 5 milliárd forint Uniós pályázati pénzt sikerült elnyernünk. Ebből rengeteg mindent tudtunk fejleszteni, a tanuszodától az infrastrukturális fejlesztéseken át egészen egy új egészségügyi központ építéséig. Amikor szembesültem azzal, hogy ez itt nem lehetséges, akkor meglepődtem és gondolkodni kezdtem, hogyan lehet e nélkül megoldani a dolgainkat.

És mire jutott?

Amikor a frakcióval erről beszélgettünk, arra jutottam, arra jutottunk, hogy a vállalkozásokkal kell olyan kiemelt szinten foglalkozni az önkormányzatnak, hogy minél sikeresebbek lehessenek és a források az általuk befizetett adókból –iparűzési adó, építmény adó, gépjárműadó, stb. - a város rendelkezésére állhassanak. Azért, mert ebből tudunk fejlesztéseket végrehajtani. Ehhez persze mindent meg kell tenni, hogy amit ők igényelnek, azt a hivatal a tevékenységével segíteni tudja. Például meglegyenek azok a fejlesztések, amelyekkel őket is kiszolgáljuk. Ezért kiemelt figyelmet fordítottunk a fóti vállalkozásokra, amelynek szép példája, hogy a koronavírus idején a város cégeinél 124 fő kapott munkahelymegtartó támogatást.

Elég az a fejlesztési források megszerzéséhez, ha a városban dolgozó vállalkozásokat segítik?

Korántsem. Éppen ezért azon dolgozunk, hogy minél több új vállalkozás települjön Fótra. Így került a város ipari területére a Magyar Posta is, amely egy 7,5 milliárd forintos beruházás keretében hamarosan befejezi a 15.000 négyzetméteres logisztikai csarnokának a felépítését és berendezésekkel felszerelését. Nem mellékesen ez 300 új munkahelyet teremt a városban. Az idei évben – egy újabb 7 milliárdos beruházás – a MAFILM is elkezdi két új csarnok építését.  Emellett az MAN is nemrég fejezte be egy új csarnok építését a fóti telephelyén és más cégek is több beruházást indítottak el a városban, amelyek újabb munkalehetőséget jelentenek a Fótiaknak. Mindezt úgy, hogy ezen cégek mindegyike olyan tevékenységet folytat majd, amely nem rombolja a környezetet. Hogy a történet kerek legyen, azért azt meg kell említenem, hogy 2021-től a mi térségünkben is elérhetők lesznek az Európai Uniós pályázatok, és azt megígérhetem a lakosoknak, hogy Fót városa minden egyes pályázaton el fog indulni. 

A sportcsarnok látványterve
A sportcsarnok látványterve

Ezek jó hírek, de a városban élőket nem csak az érdekli, mi lesz 2021-ben, hanem az is, hogy milyen fejlesztéseket indít el a város még az idei évben?

Ez teljesen jogos érdeklődés a lakosok részéről. Örömmel jelenthetem, hogy az új sportcsarnok építése, amelynek a költsége 1,4 milliárd forint lesz, még az idei évben elindul. Ebből a hatalmas összegből a város 800 millió forintot áll, míg a maradék 600 millió forintot TAO pénzből a közbenjárásomra a fóti vállalkozások biztosították a sportcsarnok építéséhez.


Engedje meg, hogy közbeszóljak. A lakosság egy részében rögtön felmerül a kérdés, hogy miért éppen sportcsarnok?

Erre egyszerű a válasz. Azért sportcsarnok, mert erre volt most lehetőségünk. Mivel Fóton gyakorlatilag mindenre szükség van – egészségügyi központ, uszoda, városháza és még sorolhatnám –, ám ezekre nincs meg sem a forrás, sem a lehetőség. Ezért nekünk mindig az aktuálisan elérhető lehetőséget kell megragadnunk. Jó, ha mindenki tudja, hogy ezekhez központi, állami szerepvállalás is szükséges. Én azt gondolom, mindennek örülni kell, amit meg tudunk valósítani. A sportcsarnokra visszatérve, a csarnok több sport tevékenységre is alkalmas lesz, amellett azonban jelentős közösségi térként is funkcionál, ahol olyan nagyobb rendezvényeket is le tudunk majd bonyolítani, amelyekre eddig nem volt lehetőségünk.

Ez így már sokkal érthetőbb. Nézzük meg azt, amit ez alatt a 9 hónap alatt ön, mint polgármester, illetve a testület megvalósított?

Kezdjük, mondjuk Kisalagon. Megcsináltattuk azt az új aszfaltréteget, amely a körforgalom és a Fót tábla között van. Elkészült a Kazinczy utca, és folyamatban van a Tóth Árpád utca csapadékvíz elvezetése és aszfaltozása is. Nagyon fontosnak tartom, hogy végre ATM automata létesült a kisalagi orvosi rendelő mellett, így nem kell például a nyugdíjasoknak elbuszozni a Dózsa György útra, hogy pénzt tudjanak felvenni a számlájukról. Fontosnak tartom, hogy hosszú évek után elkészült a Sikátor pusztai út kátyúmentesítése, és helyenként új aszfaltréteget is kapott az út. Nem akarok mindent felsorolni, összességében a városban 9 utca kapott új szilárd burkolatot. Emellett olyan dolgok is történtek, mint például a konyha teljes felújítása, amely önmagában 240 millió forintba került. Így nem kell bérfőzetést igénybe vennie a városnak, mert ezzel a főzést mi magunk meg tudjuk oldani. Elkészült az Apponyi Franciska óvoda energetikai felújítása is. Ide kapcsolódik, hogy addig a gyerekek az önkormányzat által szintén felújított Gondviselés óvodába járhattak. Egy bontást követően a lakossági igényeket kielégítve elkészült a parkoló a 48-as Ifjúság utca és a Szeberényi utca sarkán. Az új városközpont kialakítása érdekében ingatlanokat vásároltunk és jelentős pénzt takarítottunk meg azzal, hogy a Helytörténeti Múzeum számára kettő száz éves házat megvásárolt az önkormányzat. Egy Helytörténeti Múzeum megépítése 254 millió forintba került volna. A két 100 éves ház viszont összességben 64 millió forintjába került a városnak. Ráadásul a telek nagyság miatt nem csak Helytörténeti Múzeum lesz ott, hanem egy jelentős méretű közösségi tér is a városban élők rendelkezésére áll majd. Nem hagyhatom említés nélkül a Tőzeg tónál kialakult probléma megoldását sem. Egy korábbi helyreállítási hiba miatt a Tőzeg tó vízpótlás nélkül maradt. Személyesen tárgyaltam a tó ügyében a terület tulajdonosával, és elmondhatom, hogy a tó vízpótlását biztosító áteresz építése már elkezdődött.

Az új parkoló a 48-as Ifjúság utca sarkán
Az új parkoló a 48-as Ifjúság utca sarkán
Dr. Vass György polgármestzer az áteresz építési munkálatait ellenőrzi
Dr. Vass György polgármestzer az áteresz építési munkálatait ellenőrzi

Ha már az utak fejlesztése szóba került, megkerülhetetlen a csapadékvíz elvezetésének problémája.

A csapadékvíz elvezetése tényleg egy nagyon fontos része a munkának. A problémát az alultervezett csövek jelentik, amelyek nagy esők idején képtelenek elvezetni a lezúduló vízmennyiséget. Ám itt beszélnünk kell azokról a szabálytalanságokról is, amelyek sajnos megvannak. Egyesek teljesen érthetetlenül úgy oldották meg a saját problémájukat, hogy csapadékvizet belevezették a szennyvízcsatornába. Ezért van az, amit egyes területeken a lakosok sajnos tapasztalhattak egy – egy nagyobb esőzés idején. Tudunk a problémáról és az idei évben 250 millió forintot különítettünk el 12 utca csapadékvíz elvezetési gondjának a megoldására. A munka már folyik, türelmet kérek, és munkálatok befejezését követően a probléma megoldódik. 

Az Egészségügyi Központ látványterve
Az Egészségügyi Központ látványterve

Kétségtelen, hogy ilyen rövid idő alatt ezek jelentős eredmények. Azonban az megkerülhetetlen kérdés a beruházások esetében, hogy mi lesz az új Egészségügyi Központtal?

Teljesen jogos elvárás ez a lakosság részéről, és ha tehetnénk, azonnal belekezdenénk az épízésébe, de ahogy mondtam, a lehetőségeinkhez mérten kell gondolkodnunk. Az Egészségügyi Központtal kapcsolatban most ott tartunk, hogy az új kiviteli tervek elkészültek. Ebből már látható, hogy az új EÜ központban a tervek szerint a háziorvosi, és gyermek háziorvosi rendelők mellett szakrendelések – nőgyógyászat, ultrahang, labor, stb. - is lesznek. Lehetőség lesz például infúziós kezelésekre, 

fizioterápiára, fogászati kezelésekre, de itt kap majd helyet a védőnői szolgálat és egy gyógyszertár is. Tulajdonképpen az újak mellett minden eddigi funkció „átmegy” és bővül majd.  Ez azonban sajnos saját erőből nem megy, mert ez egy több mint 2 milliárdos projekt. Ehhez pályázatok és állami segítség egyaránt kellenek majd. Az új Egészségügyi Központtal kapcsolatosan van azonban egy programokon kívüli feladatunk is. A központ építésekor meg kell oldanunk a Szent Benedek lakópark gyalogos és gépjármű forgalom szabályozását és ki kell alakítanunk a normális parkolási lehetőségeket is. Mindezek mellett egy szabadidő park kialakítást is tervbe vettük a területen, hogy javítsunk a környékben élők életminőségén.

Az imént a városközpontot említette. Mi a helyzet az új városházával? A lakosság jelentős része szerint méltatlan a városhoz az, ami most van.

Erről sem feledkezünk meg, és megtesszük azokat az előkészületeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az új városháza elkészülhessen. A városközpontban lévő rom épületeket megvásároljuk és elbontjuk. Ezzel nyílik a tér és további parkolók kialakítására is lesz lehetőségünk. Ide kapcsolódik, hogy a városháza mostani épülete is egy szerény felújításra szorul. Nem gondolkodunk nagy dolgokban, minél kevesebb forrást igénybe véve szeretnénk a legszükségesebbeket, például egy homlokzati felújítást elvégezni.  Az új városházára visszatérve, a tervek elkészítése már folyik. Amint lesz elfogadott és végleges látványterv, ezeket a lakosság is megismerheti majd.

A város egyik sarkalatos pontja a közlekedés. Ezzel kapcsolatban milyen lépések történnek?

A közlekedés már régóta Fót Achilles sarka. De a múlttal nem kívánok foglalkozni, mert én előre szeretnék nézni és meggyorsítani a város fejlődését. Az egyértelmű, hogy a már befejeződött beruházások, akár a Németh Kálmán út végénél, akár a Keleti Márton utcai résznél, jelentős javulást hoztak Fót közlekedésében. Vannak még teendőink – elkerülő utak a Veresegyház és a Mogyoród felőli részeken – de ezek megvalósításához idő és források kellenek. Viszont a közösségi közlekedés a város lakossága számára komoly alternatívát jelenthet. Éppen ezért, tárgyalásokat folytatunk a MÁV-al P + R parkolók építésére a fótújfalui és a fóti nagyállomás területeinél. A nagyállomásnál a csonka egyes vágány mellett (2200 négyzetméteren), míg Fótújfalu megállónál (700 négyzetméteren) a jelenleg botrányos állapotú MÁV épületek elbontását követően alakítana ki a MÁV P + R pakolókat. Ez azért lesz nagyon jó alternatívája az autós közlekedésnek, mert a MÁV olyan fejlesztésen dolgozik, amelynek eredményeként a vonatok jelentősen gyorsabban – 80 -100 km/h – közlekednének a vonalon, nem mellékesen a csúcsidőkben 15 percenként. Ami azt jelenti, hogy a tervek megvalósulása esetén a Fótiak 20 perc alatt elérhetnék a Nyugati pályaudvart. A MÁV az építkezéseket már 2021-ben elkezdi, amelyhez a város a közvilágítást és a térfigyelő kamerarendszert teszi hozzá. Mindezt még azzal is kiegészítjük, hogy tárgyalunk a Volán illetékeseivel is a buszjáratok és a vonatok menetrendjének az összehangolásáról. 

Útépítés a Kazinczy utcában
Útépítés a Kazinczy utcában
Új parkoló került kialakításra Fótújfalu vasútállomásnál
Új parkoló került kialakításra Fótújfalu vasútállomásnál
Kresz park a gyerkeknek a Somlyó tónál
Kresz park a gyerkeknek a Somlyó tónál
Gyerek kalandpark a Somlyó tónál
Gyerek kalandpark a Somlyó tónál

Eddig nem beszéltünk egy másik fontos területről, amely nagyon érzékenyen érinti a Fóton élőket. Mi a helyzet a kereskedelemi egységek városba érkezésével?

Ez nem egy egyszerű terület. A LIDL engedélyeztetése folyamatban van, de a pláza stop törvény miatt ez nagyon lassan halad. Ennek ellenére nem álltunk le ezen a területen sem. Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Príma üzletlánccal, és bízunk benne, hogy sikerrel járunk. Mellettük a közelmúltban bejelentkezett a COOP hálózat egyik tagja is, hogy területet vásárolna a városban, amelyen egy élelmiszer áruházat szeretne építeni. Mindent összevetve haladunk, bár nem olyan ütemben, ahogyan szeretnénk.

A város fejlesztése különböző programok mentén történi. Mit tartalmaznak az egyes programok?

Ez valóban így van. Elsőként a Fáy programról ejtenék pár szót. Ebbe tartozik az Egészségügyi Központ, a városközpont kialakítása, az új Városháza projektje, és egy szolgáltatóház az új városközpont mellett, amely egyben közösségi tér és piac is lesz. És ide tartozik a Dózsa György út rendezése is. Egy másik ilyen programunk a Somlyó program. Ennek keretében a Somlyó tó körüli fejlesztések tartoznak. Ide értve a strand kialakítását is, amelynek jelenleg a vízjogi engedélyeztetése zajlik. És végül van egy Kisalagi programunk. Ebben a kisalagi foci pálya rendezése (új gyepszőnyeg, öltözők felújítása, kút fúrása a locsoláshoz) és a későbbiekben a kisalagi városközpont kialakítása van benne. 

Nem fejezhetjük be a beszélgetést a COVID helyzetre vonatkozó kérdés nélkül. Hogyan készül a város a sajnos várhatóan mégis bekövetkező második hullámra?

Először is szeretnék ismét köszönetet mondani minden fóti lakosnak a fegyelmezett magatartásukért. Ezzel kapcsolatban azt kell kérnem, hogy továbbra is mindenki tartsa be a vírus helyzet miatti szabályozásokat. Szintén köszönetet mondok mindenkinek, és minden olyan szervezetnek, amely részt vállalt a város védekezésében a veszélyhelyzet idején. A második hullámmal kapcsolatban azt mondhatom, a város a szabályokat figyelve és betartva készül a második hullámra. Így például minden nagyobb rendezvényünket töröltük. Helyettük kisebb, városrészekre korlátozódó rendezvényeket tervezünk, ha erre is lehetőség lesz az adott helyzetben. Emellett a város kezelésében lévő intézmények, valamint az iskolák és óvodák védekezésére és szabálybetartására is figyelünk. Éppen ezért az iskolákat személyesen is meglátogatom majd, hogy meggyőződjek a felkészültségükről és a gyermekek biztonságáról.


 Példaértékű összefogás és közös cselekvés

Azon dolgozom, hogy a településeinkre minél több lehetőséget elhozzak, s minél több fejlesztési forrást elérhetővé tegyek – mondta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője

Számomra a képviselői munka egyet jelent az általam képviselt emberek igényeivel – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki munkájával már a korábbiakban is lendületet hozott régiónk gazdasági, kulturális életébe. Most, a koronavírus-járvány elleni küzdelem második szakaszában a helyi gazdasági élet újraindításán dolgozik.

● Ön hogyan látja Fót és a térség gazdasági helyzetét a járványidőszak után?

– Az elmúlt időszakra mindenképp rányomta a bélyegét a mögöttünk hagyott néhány hónap eseménysorozata, vagyis a koronavírus-járvány elleni védekezés. S habár mindvégig azon igyekeztünk, hogy a járványügyi korlátozásokkal megvédjük a lakosság életét és egészségét, a fejlesztések bár lassultak, de nem álltak le, a munka folytatódott tovább Fóton is. Példaértékű összefogást, közös cselekvést, közös munkát tapasztalok a választókörzetemben, ennek köszönhetően vannak komoly eredményeink. A településeken megvalósuló infrastruktúra-fejlesztéseken túlmenően a választópolgárok töretlen bizalmát tekintem a legnagyobb értéknek, amit a mindennapok munkájában folyamatosan tapasztalok. 

Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője

Azt tekintem eredménynek, hogy jó szándékkal, konstruktív hozzáállással gondolkodunk a jövőről – közösen. „Jót s jól!” – fogalmazta meg évszázadokkal ezelőtt Kazinczy Ferenc a munkánk lényegét. Cselekedjünk jót, és tegyük ezt a legjobb tudásunk szerint – én ebben hiszek. Éppen ezért minden olyan kezdeményezést, munkát támogatok, ami helyben a családok, gyermekek, fiatalok, nyugdíjasok, munkaadók és munkavállalók, azaz a helyi lakosság érdekeit szolgálja.

Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője és Dr. Vass György Fót polgármestere
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője és Dr. Vass György Fót polgármestere

● Hogyan lehet újraindítani a gazdasági folyamatokat a választókerület szintjén?

– Mivel számomra a képviselői munka egyet jelent az általam képviselt emberek igényeivel, most a legnagyobb feladatot valóban a gazdaság újraindítása jelenti. Ebben mindenkinek megvan a maga feladata: képviselőként én azon dolgozom, hogy a településre minél több lehetőséget elhozzak, minél több fejlesztési forrást elérhetővé tegyek, a helyi polgármestereknek pedig az a feladatuk, hogy az ide érkező forrásoknak jó gazdái legyenek. Az az alapelvem a térség országgyűlési képviselőjeként, hogy minden támogatásomról biztosítom azt a településvezetőt, aki jó fejlesztési programot akar professzionális módon megvalósítani, azaz jót és jól csinál. Aki a munkában, fejlesztésben partner, az rám mindig számíthat.
● Agglomerációs régióként különösen fontos a fótiak számára a közlekedés, vagyis az, hogy reggelente mindenki zökkenőmentesen eljuthasson a munkahelyére, délután pedig haza. Az ingázók érdekeit hogyan tudja képviselni?

– Az ingázók érdekeinek képviselte egybeesik a törekvéseinkkel, ezért is dolgoztunk nagyon sokat azon, hogy elkészüljön az M2 várva várt felújítása, ami ugyanakkor a pálya bővítését is jelenti. A beruházásban új  csomópontot is kialakítottak Dunakeszi északi részén, Fótnál pedig úgynevezett félcsomópont létesült Budapest irányába, új fel- és lehajtóágak kiépítésével. Külön öröm számomra, hogy megépült az M2-est a 2-es számú főúttal összekötő út, ami ugyancsak nagymértékben megkönnyíti az ingázók munkába járását.

● Hogyan tudná összefoglalni az utóbbi időszakban, ebben a munkában szerzett tapasztalatait?

– Kiváló tapasztalatokkal gazdagodtunk, és ezért köszönettel is tartozom az eddigi kerekasztal-beszélgetéseinken megjelent gazdasági szereplőknek. Képviselőként az elsődleges feladataim közé sorolom, hogy a munkaadókkal és munkavállalókkal közösen gondolkodva beindítsuk a helyi gazdasági folyamatokat. Ennek a munkának a része az is, hogy ágazati kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk a különböző, egymástól eltérő profilú helyi vállalkozásokkal, összehangoljuk a tevékenységeinket, aminek köszönhetően egy-egy állásbörze is létrejöhet majd térségünk településein. Számos véleményt és hasznos tapasztalatot osztottak meg velem a kerekasztal-beszélgetéseken, ezek pedig hozzájárulnak a közös megoldások és egyetértési pontok kialakításához is.


Tovább fejlődik Fót - Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármetsert kérdeztük 

A veszélyhelyzet lezárulása után sokakat érdekel a városban, hogy Fót eltervezett beruházásai miképp folytatódnak. A pontos tájékoztatásért Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük

Talán a legfontosabb kérdés, hogy mi a helyzet az Önkormányzati beruházásokkal?

Befejeződött a Központi konyha teljes körű felújítása, mintegy bruttó 246,4 millió forint bekerülési költséggel. Ebből pályázati pénz 40 millió forint volt. Tisztán Önkormányzati forrásból készült el 9 darab szilárd burkolatú utca, csapadékvíz elvezetéssel, gépkocsi beállókkal, illetve az utcák egyik oldalán a járdák felújításával. Ezek az utcák a következők: Bajcsy-Zsilinszky utca, Mária utca, Mindszenty utca, Árpád fejedelem utca, Bethlen Gábor utca, Etelköz utca, Emese köz, Kazinczy utca, Vörösmarty köz. A beruházás összköltsége mintegy bruttó 579 millió forint volt.

Milyen további beruházások várhatók a közeljövőben?

Örömmel tájékoztatom a kedves Tóth Árpád utcai lakosokat, hogy aláírtuk a Vállalkozási szerződést a csapadékvíz elvezetés kiépítésére. A beruházás bruttó költsége mintegy 51,5 millió forint lesz. Ezt a munkát teljes egészében saját forrásból finanszírozza az Önkormányzat. Ugyancsak aláírtuk a Kivitelezési szerződést az Apponyi Franciska Óvoda felújítási munkálataira. A felújítás költsége bruttó 159,3 millió forint, ebből pályázati úton nyertünk 30 millió forintot. A többit saját forrásból finanszírozzuk. Továbbá el kívánom mondani, hogy a sikeres beruházások megvalósításához jó tervek szükségesek. 

A frissen felújított konyha épülete
A frissen felújított konyha épülete

Folyamatban van a maradék összes régi belterületi utcánk tervezése. Ezekre az utcákra év végéig, de legkésőbb jövő év elejére megkaphatjuk az építési-, illetve vízjogi engedélyeket is. Az útépítéseket a meglévő ütemtervünk szerint végezzük. Elkészítettük azt a táblázatot is, mely bemutatja, hogy milyen a fóti egyes körzetek ellátottsága szilárd burkolatú utakkal. Mint az a táblázatból is kitűnik, az ezelőtt 4 évvel is fennálló aránytalanságokat csak részben sikerült kiegyenlíteni. Az a törekvésünk, hogy a továbbiakban a lemaradottabb körzetek is felzárkózhassanak.

Mi a helyzet a város régi utcáival?

A régi belterületi utcáink aszfaltozását előreláthatólag 2023-ban tudjuk befejezni. Jövőre tervezzük a Budai Nagy Antal utca Hársfa utcáig tartó szakaszának kiszélesítését, valamint az Üdülő övezethez tartozó Hársfa utca megépítését az állomásig. Az említett két utcaszakasz mentén, térburkoló kőből épített, 1,5 méter szélességű járda is épül. 

Amint 2023-ban befejezzük a maradék régi belterületi utak megépítését, hozzá kell kezdenünk az újonnan belterületbe vont Üdülő övezeti utcák megépítéséhez. Ez újabb, több mint 10 kilométer hosszúságú út megépítését jelenti. Folyamatban van az új Egészségházunk végleges terveinek az elkészítése. A generál tervezőnek késő őszre kell leszállítania a terveket. Egy-két héten belül írjuk ki az új Városközpontra, benne az új Városházára a tanulmány tervpályázatot. A tervpályázat lezárása szintén őszre várható, ekkor választjuk majd ki a tervező csapatot.

A két utóbbi nagyberuházást nézve, hogy áll a város a forrásokkal?

Egyelőre úgy állunk, hogy az új Egészségház, illetve az új Városháza megépítésére a teljes bekerülési összeg nem áll az Önkormányzat rendelkezésére. Ezért a Városnak mindenképp szüksége lesz pályázati forrás bevonására. Dr. Vass György polgármester sokat dolgozik azon, hogy az Önkormányzat ezeken a kiemelten fontos területeken is sikeresen pályázhasson.


Lokálpatrióta és hazafi 

Gróf Károlyi László és a felesége Károlyi Erzsébet asszony 25 éve költözött vissza végleg Fótra. Mindketten 2011-ben lettek Fót díszpolgárai. Beszélgetésünk egy időutazás volt a gyerekkortól a mai napig. Érintve minden olyan lényeges mozzanatot, mint a Fótiakkal való korabeli kapcsolat, vagy a háború utáni menekülés. Aztán szót ejtettünk a kalandos életről, amely Argentínától Londonig vezetett, és szóba került a vadászat és a military lovaglás is. Hogy aztán újra elérjünk Fótig. A szülői házba történő hazatelepülés furcsaságától addig a küldetésig, amiért a mai napig küzdenek. Önzetlenül és elhivatottan. Ahogy Károlyi Erzsébet asszony fogalmazott, hogy mindaz, amit összegyűjtenek, és amit elérnek, az utánuk itt maradjon a következő nemzedéknek, a Fótiaknak és Magyarországnak.

A család gyökerei egészen a honfoglalásig nyúlnak vissza. Mikor került a Károlyi család Fótra?

gróf Károlyi László: Úgy emlékszem, az 1830-as években, amikor a család megvásárolta a birtokot, amelynek Fót volt a központja. Aztán az üknagyapám gróf Károlyi István itt hozta létre a Károlyi huszárezredet, amellyel részt vett a szabadságharcban. Azt tudni kell, hogy a Károlyiak az ország egyik leggazdagabb családja voltak akkoriban. Érdekesség, hogy ehhez mérten szolidan éltek és nagy volt a szociális érzékenységük. Kórházat, múzeumot építettek, gyerektáborokat szerveztek és támogattak. A kastély parkja az egyik első valódi angolpark volt Magyarországon. Akkor 140 hektár volt a területe, ma sajnos csak 34 hektár, és a feleségemmel azért küzdünk, hogy legalább 

ez megmaradjon. A parkhoz visszatérve, a család már a XIX. században megnyitotta a parkot a Fótiak és az idelátogatók előtt. Ezért jött többek között Vörösmarty, Garay, Fáy és a többiek is. Meg persze a társasági eseményekért és időnként akár anyagi támogatásért is. Az üknagyapám például támogatta Ybl Miklóst is a tanulmányaiban. Innen a kapcsolat, ami később a templom tervezéséhez és megépítéséhez vezetett.

Tizenhárom éves volt, amikor el kellett hagynia az országot. Gyerekként melyek azok a dolgok, amelyekre a leginkább emlékszik Fótról? Hogyan emlékszik, milyen volt a lakosság és a családjának a kapcsolata?

gróf Károlyi László: Számomra Fót egy szigorú paradicsom volt. Hogy példát is mondjak, a falubeli barátaim jöttek hozzám játszani a parkba, és már jó ideje játszottunk, amikor megjelent a házitanítóm, és nekem abba kellett hagyni a játékot. A fiúk persze tovább játszottak, de nekem mennem kellett tanulni. Akkor ez rosszul esett. Gyerekkoromban nagyon szerettem kerékpározni és a túrós csusza volt a kedvenc ételeim egyike. Az, hogy milyen volt a viszonya a családunknak a falubeliekkel, jól mutatja, hogy amikor a faluban bicikliztem, egyszer csak kikiabált valamelyik falubeli barátom anyukája vagy nagymamája, hogy: kicsi László gróf, gyere be, túrós csusza van ebédre! Én ilyenkor mindig boldogan elfogadtam az invitálást és ebből a szüleim soha nem csináltak problémát, mert ők is jó viszonyban voltak a falu lakóival.

Amikor menniük kellett, az orosz csapatok szinte már elérték Fótot. Kalandos volt a menekülésük?

gróf Károlyi László: Nem volt abban semmi kalandos. Talán csak a Bécsben átélt bombázást mondhatnám veszélyesnek. A család engem egyedül előreküldött Csehországba, a Szudéta vidékre, az édesanyám és a testvéreim két hónappal később jöttek utánam. Másfél évig éltünk ott, aztán továbbmentünk Bajorországba, mert ott éltek a rokonaink. Innen mentem aztán Sankt Gallenbe (Svájc) tanulni. Ott másfél évig egyedül voltam. A családom közben visszatért Magyarországra, hogy mentsék a menthetőt.

Aztán 50 év emigráció következett, egy gyerekkori merész döntéssel indítva. Melyek voltak a főbb állomások?

gróf Károlyi László: Valóban így volt, 15 éves koromban, amikor a tanulmányaimat Svájcban befejeztem bátor döntést hoztam, és kivándoroltam Argentínába. Ott különböző munkákat csináltam, majd újabb 2-3 év múlva elmentem Peruba.

Miért éppen Peruba, és csinált ott olyan fiatalon?

gróf Károlyi László: Elég érett voltam már akkoriban. Azért mentem Peruba, mert a perui kormánytól megvettem egy darabot az őserdőből. Nem részletezem, de sok munkával az őserdőből kávéültetvényt csináltam és sikeressé tettem. Jó ideig ezzel foglalkoztam, aztán egy magyar barátom unszolására – vele Argentínában barátkoztam össze – közösen másba fogtunk.

Gondolom, az is elég kalandos lehetett?

Károlyi Erzsébet asszony: László egész élete nagyon kalandos volt. Később majd megmutatom a trófeáit. A legnagyobb közülük egy bivaly Afrikából, amelyik majdnem megölte a férjemet. Aztán a military lovas fotókat is. Volt idő, amikor szinte minden hétvégén military lovas versenyre mentünk. És én egész hétvégén izgulhattam, hogy László épségben fejezze be a versenyt. Ez már abban az időben volt, amikor Londonban éltünk.

gróf Károlyi László: Az egész ott kezdődött, hogy a barátom azt mondta, miért nem hagyjuk ott Dél Amerikát és költözünk vissza Európába? London kézenfekvő választás volt, mert Borbála húgom orvosként ott dolgozott. Így aztán én is Londonba költöztem, a barátommal megalapítottuk a közös cégünket és megismertem Erzsébetet.

Mivel foglalkozott a barátjával közös cégük?

gróf Károlyi László: A kapcsolatainkat felhasználva igazából segítettünk Afrikától Ázsiáig mindenhol. Ez üzlet és egyben egy küldetés is volt számunkra. Sok olyan dologgal foglalkoztunk, amivel a fejlődő, szegény országokat segítettük. Többek között olyan orvostechnikai eszközöket tudtak vásárolni a cégünk segítségével, amelyekhez ők egyedül nem juthattak volna hozzá.

Aztán 1994-ben hazatértek. Gondolom, azért ez nem ment olyan egyszerűen.

Károlyi Erzsébet asszony: Ez egy érdekes történet. Dr. Csáky László hívta Lászlót, hogy a Gyerekvárost Károlyi Istvánról szeretnék elnevezni. Ehhez kérte a család jóváhagyását és egyben meghívott, hogy jöjjünk el az ünnepségre. Ez volt a Fótra kerülésünk indulása.

gróf Károlyi László: Édesanyám, aki akkor Argentínában élt, azt mondta, hogy ez egy szép gesztus, egyezzünk bele. Olyannyira támogatta, hogy ő maga is ideutazott Argentínából az ünnepségre. Engem pedig nagyon megérintett, hogy 50 évvel a távozásunk után újra itt lehettem. Mindig is szerettem volna meglátogatni a helyet, ahol születtem és ahol a gyermekkoromat töltöttem.

Károlyi Erzsébet asszony: Ezt követően 10 évig voltam a Károlyi István Gyerekközpont patrónusa. Aztán nem sokkal a Gyerekközpont indulását követően kaptuk a kérdést, hogy szeretnénk-e visszaköltözni?

gróf Károlyi László: Bárhol is voltam a világban, én mindig azt szerettem volna, hogy egyszer hazatérjek Magyarországra és Fótra. Amikor a kérdést megkaptuk, egyértelmű volt számunkra, hogy elfogadjuk. Furcsa érzés volt visszaköltözni ide és ott élni, ahol születtem.

Károlyi Erzsébet asszony: Dr. Csáky László tolmácsolta a kérésünket, amit Göncz Árpád köztársasági elnök úr jóváhagyott és így hivatalosan is Fótra költöztünk.

Később létrehozták a Fóti Károlyiak Alapítványt. Miért volt ez fontos Önöknek?

Károlyi Erzsébet asszony: Senki ne gondolja azt, hogy ez nekünk önös érdekünk! Bár a kastélyban lakunk, a kastély tulajdonjoga a magyar államé. Mi mindent azért csinálunk, hogy utánunk itt maradjon Fótnak, a Fótiaknak és Magyarországnak. Ezért kezdtünk bele a gyűjtemény kiállításába is. Igyekszünk a lehető legtöbb dolgot visszaszerezni a Károlyi hagyatékból és itt kiállítani. Sokat elértünk már, de még messze nem annyit, amennyit szerettünk volna. Harcolunk a múzeumokkal, amelyek nem szívesen mondanak le a Károlyiak egykori dolgairól. De nem tudnak mit kezdeni akkor, ha egy – egy Károlyi bútorral kapcsolatban azt kérdezzük tőlük, hogy mit keres az például egy Rákóczi múzeumban? Ilyenkor kénytelen – kelletlen visszaadják az adott bútort. Mi pedig kiállítunk mindent a gyűjteményben, amit visszaszerzünk. Az 

ideérkező diákcsoportokat vagy felnőtteket magunk visszük körbe és meséljük el egy – egy irat, tárgy, bútor, festmény vagy fotó jelentőségét.

gróf Károlyi László: Fontos, hogy értsék az emberek, hogy ezt nem magunknak csináljuk. Ez mind itt marad utánunk is, a jövő nemzedéknek és Fótnak. Ezért harcolunk a kastély maradék parkjának a megőrzéséért is. Azt szeretnénk, ha ugyanúgy, ahogy a szüleim, a nagyszüleim idejében, a park a Fótiak számára nyitott és felüdülést jelentő hely lehetne, és maradhatna a jövőben is.

És ha mindez nem volna elég, jelentős társadalmi életet élnek, ahol Fót jó hírét öregbítik. Milyen célt szolgálnak ezek az események?

Károlyi Erzsébet asszony: Számunkra ez egyfajta kötelesség. Magyarország és Fót jó hírét szeretnénk kelteni a világban. Erre jó eszköz mind a gyűjtemény, mind a rendezvényeink.

gróf Károlyi László: Mindig is hazafi és lokálpatrióta voltam. Nekem Magyarország és Fót volt a fontos, és ez így van ma is. Az összejöveteleket is azért csináltuk, hogy a külföldi vendégek megismerjék Magyarországot és azon belül Fótot.

Károlyi Erzsébet asszony: Képzelje el, amikor a népviseltbe öltözött fóti menyecskék énekeltek és táncoltak egy általunk szervezett eseményen. Aztán a műsor után az angolok és más külföldi nemzetiségű vendégeink magyar népzenére táncoltak a fóti menyecskékkel. Örök emlék lesz ez számukra és mindig örömmel gondolnak majd Fótra és Magyarországra. Arra is figyeltünk, hogy a jótékonysági bálok másnapján csináljunk egy ingyenes bált is a fótiaknak. Azért, hogy átélhessék ugyanazt az élményt, de ne kelljen fizetniük érte. Sajnos a vírus miatt ez most nem lehetséges.

Emellett a tehetséggondozásban is részt vesznek. Ennek mi az üzenete?

Károlyi Erzsébet asszony: Az Alapítványon belül támogatjuk a fóti tehetségeket. Egy tehetséges operaénekest, Cselőtei Annát emelném ki, mint olyan személyt, akinek segítünk, és aki úgy véljük, nagy jövő előtt áll. Azért tesszük ezt, mert fontosnak érezzük, hogy a tehetséges fóti fiatalok elérhessék a céljaikat és ezzel is Fót jó hírét vigyék a világba. Ahogy László édesanyja fogalmazott, ugyanazt csináljuk, mint a férjem nagymamája, csak sokkal kevesebb forrásból.

Végül Trianon évfordulóján megkerülhetetlen a kérdés: Ön jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Érzékeli valaki a nagyvilágban a magyarság problémáját Trianonnal kapcsolatban?


gróf Károlyi László: Trianon a magyar nemzet számára egy fájó seb. Mi sokat beszélünk erről a külföldi barátainknak, ismerőseinknek, amit ők egyre inkább nem értenek. Azt mondják, az ő országuk is vesztett el területeket. A franciák rögtön Elzászt és Lotaringiát mondják, a németek pedig a Szudéta vidéket. A fiatalok meg egyenesen úgy vélekednek, hogy az már nagyon régen volt, minek ezzel most már foglalkozni? Azonban, mivel számunkra a lokálpatriotizmus és a hazafiság a fontos, ezt mindig el fogjuk mondani. A Fótiaknak és a magyar nemzetnek ezzel kapcsolatban azt üzenjük a feleségemmel, hogy fogjanak össze, ne adják fel, maradjanak örök életükre magyarok és Magyarország legyen a hazájuk.


Kávé mellett - beszélgetés Dr. Vass György polgármesterrel

Rövid beszélgetés Dr. Vass György polgármesterrel a kialakult 
helyzetről, a fertőzöttek számáról és a város beruházási terveiről.

– Elsősorban engedje meg, hogy boldog születésnapot és jó egészséget kívánjak.

Nagyon köszönöm, bár a járvány jelenleg még ezt is háttérbe szorítja.

– Nyugodtan mondhatjuk, ez most nagyon rosszkor jött.

Nagyon rosszkor jött, igaz egy ilyen helyzet mindig nagyon rosszul jön. Számunkra különösen most, mert kifejezetten jól indult a ciklus, amire számos példa van. Megvalósult az ATM automata kihelyezése Kisalagon, folytatjuk az utcák aszfaltburkolattal történő ellátását, készen van a szép, új parkoló az óvodánál, amit részben már parkosítottunk is. Aztán ott van még a virágosítás is. Aki jár kel a városban, vagy csak átmegy rajta, az láthatja a friss virágokat sok helyen. Tavasszal tehát elkezdődtek ezek a munkák, de sajnos a helyzet miatt csak félgőzzel tudjuk ezeket folytatni. A vírus akadályozza a város vezetését is, hiszen emiatt nem tudunk egy Képviselő – testületi ülést sem megtartani. 

– Úgy hírlik, a beruházásokkal kapcsolatban mégiscsak lehetnek gondok.

A beruházásokkal kapcsolatban szét kell választanunk a dolgokat. Mi most olyan beruházásokat támogatunk minden erőnkkel, amelyek a várostól nem vesznek el pénzeszközöket. Például a Magyar Posta fokozott ütemben folytatja 15 ezer négyzetméteres beruházását. A Közútkezelő személyes közbenjárásom alapján megcsinálta a Németh Kálmán út végétől a körforgalom felé tartó 120 méteres kátyús szakaszt, és elkészült egy jobbra kanyarodó sáv terve, ami majd a létesítendő 
LIDL áruház közlekedését fogja megkönnyíteni.


– Ebből mégis úgy tűnik, hogy a saját beruházásokat át kell a városnak ütemeznie.


Az átütemezés valóban szükséges, de hangsúlyozom, hogy nem mondunk le egyetlen beruházásról sem, amelyet elterveztünk. A dolog egyik része, hogy azokat a beruházásokat segítsük a saját eszközeinkkel, amelyek nem tőlünk vonnak el forrásokat. Ebben a helyzetben értelemszerűen a költségvetésünket újra kell terveznünk. Hogy mindenki értse, miről van szó. A város finanszírozása jelentős részben az adóbevételeinkből történik. De most, április 23-án nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy szeptemberben a városban lévő cégek mennyi adót tudnak majd befizetni egy ilyen évkezdet után. Ettől függetlenül nem tettünk le azokról a fejlesztési elképzelésekről, amelyeket választási ígéreteinkben megfogalmaztunk, de az átcsoportosítás most elkerülhetetlen.

– Mi az, ami mégis megvalósul késedelem nélkül?

Az új Egészségügyi Központ tervezése továbbra is folyik, emellett  közbeszerzési eljárásra írtunk ki pályázatot a piacnak és környékének a rendezésére, és ez szinte biztosan megvalósul a tervek szerint. Szintén a tervek szerint fog megvalósulni a Hársfa utca rendbetétele a tó bejáratáig, ahol a hozzá tartozó parkolót is meg kell csinálni, hogy aztán a programot tovább tudjuk folytatni. Természetesen a horgászoknak is biztosítunk helyet. Velük aláírtuk a tó hasznosításával kapcsolatos szerződést, amely 10 évre biztosítja számukra a használatot. Sokan kérdezték, hogy miért 10 évre? A jogszabály 5–10–15 éves megállapodást tesz lehetővé, én meg megálltam a középúton, ezért a 10 év. És a tervezett sportcsarnok projektje is az eredeti terveinknek megfelelően folyik majd tovább. Ettől függetlenül minden takarékossági lehetőséget megragadunk, például nem töltjük fel az üres státuszokat, valamint a hivatalnak és az intézményeinek a teljes 
költségvetését felülvizsgáljuk. 

– Ha már az imént a LIDL-t említette. Hogyan áll most az ügy?

Jelenleg úgy áll a dolog, hogy a plázastop engedély alóli kivétel iránti kérelem a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal előtt van, és várakozásunk szerint a hivatal pozitív döntést hoz majd. A lényeg, hogy a stopot oldják fel és lehessen építeni egy olyan bevásárlóközpontot, amelyet a lakosság már régóta szeretne.

– Eszerint a másik kereskedelmi egység ügye parkoló pályára került?

Egyáltalán nem, de sajnos a Volán nem volt partnere ebben a városnak, bár Fót saját tulajdonú területéről van szó. Mindent el fogok követni, hogy megoldódjon az ügy. Akár bíróságra is elvisszük a dolgot, hogy az igazunkat bizonyítsuk. 

– Mi a helyzet a járvánnyal kapcsolatban?

Szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni az Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, akik háromnaponta a közterületek fertőtlenítését végzik. Tiszteletem és elismerésem a polgárőrség tagjainak és parancsnoki állományának az elvégzett munkáért, és tisztelettel  megköszönöm a lakótársainknak azt a fegyelmezettséget, amiről tanúbizonyságot tettek. Sokan kérdezik, hogy miért nem közlünk adatokat a járványügyi megfigyelés alatt állók, illetve a fertőzöttek számáról. Megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy azért nem, mert sajnálatos módon ezek a számok nap, mint nap változnak. Sőt van olyan is, hogy óráról órára. Csak egy példa, hogy értsék, mire gondolok: volt olyan nap, amikor egyszerre 24-en szabadultak karanténból. Ha reggel közzé tettük volna a számot, az délutánra már nem lett volna igaz. Azért egy számot tisztelettel elmondok mindenkinek: ma, 2020. április 23-án 11 fő fertőzött van Fóton. Kórházi ápolásra senkinek sincs szüksége. 

– A város vezetői hogyan járulnak hozzá a védekezéshez?

A Fóti FIDESZ Frakció és én, mint polgármester saját jövedelmünkből segítünk a rászorulóknak. A FIDESZ helyi képviselői egyenként 110 000,-Ft-al én pedig 230 000,-Ft-al segítek. Összességében tehát a frakcióval 1 000 000,-Ft-ot ajánlunk fel segítségképpen a nehéz helyzetben lévő Fótiaknak. A részleteket természetesen mindenki számára elérhetővé tesszük.


Interjú Lévai Sándornéval: Szükséges a költségvetés átcsoportosítása 

Bár a város költségvetését már a határidő előtt elfogadta a Kép-
viselő – testület, a koronavírus járvány miatt szükséges lesz a 
költségvetés átcsoportosítása. A konkrétumokról, a számokról és 
az irányokról Lévai Sándornéval, a
​​ Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnökével beszélgettünk.

– A korábbiakban arról kaptunk tájékoztatást, hogy a város költségvetését már elfogadták.

Ez így van. A Képviselőtestület 9 igen, 1 tartózkodás – 2 képviselő igazoltan volt távol az ülésről – szavazati aránnyal, a törvény szabta időhatáron belül, még február 26-án elfogadta a város 2020. évi költségvetését. Korábban az önkormányzat által felkért okleveles könyvvizsgáló részletes elemzést készített a költségvetési tervezetről, hiteles, megalapozott tervnek minősítette azt és a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolta.

– A változtatás csak a vírus miatt szükséges?

Ez egyértelműen így van. A költségvetés elfogadását megelőzően az adott témakörökben több egyeztetést, tanácskozást is szerveztünk. Ezekre minden képviselő meghívást kapott, amivel éltek is. Ez már csak azért is fontos volt, hogy minden képviselőnek legyen lehetősége az észrevételeit elmondani és a kérdéseit feltenni. Még 2019. novemberében elfogadásra került a 2020. év költségvetési koncepciója, amelyben a fő irányokat meghatároztuk az önkormányzat és az intézményei számára is. Ez alapján készült el a Tervezési utasítás. Ezt követően részletesen kidolgozta a hivatal és a GESZ az önkormányzat és az intézmények költségvetésének tervezetét. A költségvetés első verzióját pedig januárban tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság és a Képviselő-testület.

– Egy költségvetés esetében a legfontosabbak a számok. Ennek tükrében milyen volt a város helyzete?

A költségvetés 2020. évben 3 323 202 664,-Ft bevétellel és 6 573 202 664,-Ft kiadással számolt. A különbözet az előző évek költségvetési maradványával, 3 250 000 000,-Ft összeggel került kiegészítésre. Ami azt mutatja, hogy költségvetés hiányt nem tartalmaz.

– Ez valóban egy jó állapotot mutat. Nekünk, laikusoknak azonban nem sokat mond el azon kívül, hogy nincs hiány. Sokan azonban kíváncsiak arra is, hogyan épül fel az önkormányzat költségvetése.

Tény, hogy a valóságban ez sokkal összetettebb, mint amit az előbbi főösszegek mutatnak. Ahhoz, hogy legalább a lényegét értsük a számok mögötti tartalomnak, néhány dolgot el kell mondanom. Az önkormányzat bevételeit képezik a feladatfinanszírozás alapján számított állami támogatások, és az önkormányzat saját bevételei. Hogy példákat is mondjak, ilyenek a helyi adók, a bérlemények, a közterület használati díjak. A saját bevételek közül kiemelendő az iparűzési adó, melynek tervezett bevétele a város összes saját bevételének az 58 %-át teszik ki. Így biztosított a működés és a tervezett fejlesztések megvalósítása is. 

– És a költségek?

A működési kiadások költsége a teljes kiadási oldal 53,3 %-a, a fel-halmozási kiadások 46,7 %-a. A kiadások közül néhány tételt sze-
retnék kiemelni. A működési kiadások között az önkormányzati intézmények által ellátott feladatok finanszírozása 1 968 177 060,-Ft-ba kerül. Az állami és önkormányzati rendezvények, a pályázatok, a kultúra, a sport , a környezet és épített környezet védelme közel 60 millió Ft-os költséget jelent. A civil szervezetek és az egyházak támogatása is a költségvetés része. A sportélet működtetésének segítésére, a közművelődési és kulturális igények kielégítésére, valamint a természeti és épített környezetünk megóvásával foglalkozó szervezetek támogatása 115,6 millió Ft értéket képviselnek a  költségvetésben. Az előre nem tervezett helyzetre és az ebből adódó feladatokra 1 275 932 990,-Ft értékben képeztünk tartalékot. A 
fejlesztésekről pedig a Fóti Hírnök előző számában Bíró Zoltán alpolgármester részletes beszámolót adott. Beszélt az útépítésekről és útfelújításokról, a központi konyha felújításának befejezéséről, a kisalagi temető bővítéséről, az Apponyi Franciska Óvoda felújításáról és még sok minden másról is.

– Ezeken kívül még vannak fontos tételek a költségvetésben?

Természetesen már csak a terjedelme miatt sem került felsorolásra a költségvetés minden tétele. Azonban a fentiek alapján szeretném kiemelni, hogy a képviselőtestület a település életének minden területére igyekezett költségeket elkülöníteni abból a célból, hogy a stabil működés mellett, színesebbé, élhetőbbé, szerethetőbbé tegyük a városunkat.

– Térjünk vissza a változtatásra. Milyen szempontok alapján alakítják át a költségvetést?

A költségvetés elfogadását követően alig telt el egy hónap, amikor már érzékelhető volt, hogy a körültekintően előkészített és elfogadott 2020. évi költségvetést át kell dolgozni a koronavírus által előidézett helyzet miatt. A költségvetés átdolgozása során a következő, nagyon fontos szempontokat kell figyelembe venni:
– a települést továbbra is biztonságosan kell működtetni,
– pénzügyi keretet kell biztosítani a vírus elleni védekezés, va-
lamint a segítségnyújtás költségeire,
– figyelemmel kell lenni a már folyó beruházások befejezésére, a 
következő beruházások előkészítésére, és azok bonyolítására
– kezelni kell a veszélyhelyzet után kialakuló problémákat is
A költségvetés stabilitásának és a működtetés biztonságának meg-őrzése érdekében az alaposan előkészített költségvetési módosítá-
sokkal kapcsolatos határozatokat – az életben lévő jogrend szerint – a polgármester úr fogja meghozni.


Interjú Bíró Zoltánnal:  A város költségvetése stabil, a tervek szerint haladunk előre

Áprilisi interjúnkban Bíró Zoltán beruházásokért felelős alpolgármestert kérdeztük a vírus okozta vészhelyzet Fótot érintő részéről, a jelenről, a város rövid és középtávú terveiről. Amint az alpolgármester fogalmazott, megtették a szükséges intézkedéseket, és biztosították a vészhelyzetet érintő forrásokat. Mint mondta, Fót költségvetése stabil, és a beruházások az előre eltervezettek szerint haladnak. Mindemellett szóba kerültek az útfelújítások, az Egészségház és a Városháza projektek, az Üdülő övezettel kapcsolatos tervek, a Tőzeg tó rehabilitációja és a város ingatlanjaival kapcsolatos tervek is.

- Kezdjük talán a legaktuálisabbal, a vírus elleni védekezéssel. Elég forrás áll ehhez a város rendelkezésére?

A Képviselő - testület márciusban 25 millió forintos keretösszeget szavazott meg a védekezésre, így elegendő forrás áll rendelkezésre. Szükség esetén természetesen újabb forrásbevonás is lehetséges. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a vészhelyzet kezelése nem ró teljesíthetetlen terhet Fótra. Mi több, az esetleges további kiadásokra a vírus miatt elmaradt programok, rendezvények költsége is rendelkezésünkre áll. Ez az összeg nem veszélyezteti a terveink megvalósítását. A város költségvetése stabil, és az előre eltervezett beruházások ütemterv szerinti megvalósításának nem lesz költségvetési akadálya. A határidők betarthatóságát azonban a jelenlegi leállások befolyásolhatják, de ennek mértékét egyelőre nem lehet előre látni.

- Útépítések már most is folynak a városban. Eszerint a vírus helyzet ezt nem befolyásolja?

Természetesen befolyásolja, éppúgy, mint minden mást. Ebben a ciklusban – október óta – már hat utcát átadtunk és több építése is folyamatban van. 2020-ban befejeződött az Ady Endre utca, az Alberti Béla utca, a Kemény Gusztáv utca, Liget utca és a Nagy László utca építése. Megújult az Arany János utcai Garay Iskola előtti parkoló és az utca is új burkolatot kapott. A teljes körű felújítás során az Alberti Béla utcában már egy új szélesebb burkolatot építettünk, kialakítottuk a parkolókat és az egyik oldalon új járda is épült. Már az idei évben öntött aszfaltozással 3 utcában – Szent Imre utca, Rév utca és Vörösmarty utca - felújítottuk az egyik oldalon a járdákat és folytatjuk az útépítéseket is. Épül a Bajcsy – Zsilinszky Endre utca is. Ezt azért emelem ki, mert szeretném az ott élőket megnyugtatni, hogy a munkát addig nem vesszük át a kivitelezőtől, amíg az árkok nincsenek kitisztítva, és az útpadkák a tervek szerint megépítve. A gépkocsi beállók aszfaltozási munkálatait egy külön szerződés alapján végeztetjük el. A pályázatot erre már lebonyolítottuk, a kivitelező májusban megkezdi a munkát. A tavalyi évben 9 utcában kezdtük el a felújítást – ez mintegy 600 millió forint értékű beruházás -, a minőség megőrzése miatt ezt a téli időszakra leállítottuk, de márciusban már ezek is újra indultak. Idetartozik, hogy van további útépítési koncepciónk, de ezt még áprilisban meg kell tárgyalnia a testületnek. A korábbi ciklusban évente 7- 9 utcát építettünk. Most azonban a prioritás eltolódott az Egészségház és a Városháza építésének az irányába. Csináljuk tovább az út- és járdaépítéseket is, de az Egészségház elsőbbséget élvez. Így valószínűleg a következő egy – két évben 4 -5 utca szilárd burkolatának a kiépítésére kerülhet sor.

- Ezek szép eredmények, ám még így is maradtak belterületi utak, amelyeknek nincs szilárd burkolata.

Ezek valóban jelentős előrelépések, amelyeknek méltán örülhetünk. Fontos tudni, hogy tervek szerint haladunk, és ahogy mondtam, az útépítések ütemezését a testület áprilisi ülésén tárgyaljuk meg. Most azt mondhatom, mi úgy számolunk, hogy a ciklus második felében az összes belterületi út felújítása megtörténik. Várhatóan akkor fogjuk elkezdeni az üdülő övezet útfelújításait is, amelyeket a Somlyó tó környéki utakkal kezdünk. Ezt megelőzi az idén tavasszal befejeződő szennyvízcsatorna kiépítése is, ahol a kivitelező egyben szeretné átadni az egész munkát. A határidő 2021 volt, ám valószínűleg már a tavasz végén, legkésőbb a nyáron a teljes csatornahálózat átadásra kerül azon a szakaszon. Ez azért nagydolog, mert ezzel Fót teljes belterületén - beleértve most már az üdülő övezet is - befejeződik a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A környezetvédelem szempontjából a városnak nagyon fontos volt, hogy pályázati segítséggel ezt a beruházást végre tudtuk hajtani. Az Üdülő övezetben az első lépés azonban – ez már 2021-ben lesz - a Hársfa utca burkolatának a megépítése lesz a vasútállomásig, illetve a tó bejáratáig. Az útfelújításokhoz kapcsolódik, hogy 2020-ban minden, még nem szilárd burkolatú belterületi utcát megterveztetünk és beteszünk az ütemezésbe.

- Eddig csak a belterületi utakról beszélt. Sok embert érint, ezért adódik a kérdés, mi a helyzet a külterületi utakkal?

Azt tudni kell, hogy erre nincsenek forrásaink. Nagy reményekkel várjuk azt a nemsokára kiírásra kerülő pályázati lehetőséget, amelyből a külterületi utak megépítését finanszírozni tudnánk. Ez többek között az István hegyet – Sátorfákat, a Kurjancsot és az Öreghegyet érinti. Az önrészt az önkormányzat vállalja, ezzel is elősegítve, az ott élő lakosság életminőségének a javítását.

- Az imént a Somlyó tavat említette. Ha már tó, akkor beszéljünk egy másik természetvédelmi területről is. Mi a helyzet a Tőzeg tóval? Valóban kísérlet történt a kiszárítására?

Ezt így egyértelműen nem lehet kijelenteni. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy egy DMRV-s csőjavítás következtében a Tőzeg tavat tápláló patakág elzárásra került. Nagy elszántsággal dolgozunk azon, hogy ez megszűnjön. Tudni kell ugyanakkor, hogy ez nem önkormányzati terület. Ennek ellenére saját költségen megkívánjuk építeni az új átereszt, amely biztosítja a tó újbóli feltöltődését. Bízunk benne, hogy ezzel a természetvédelmi terület regenerálódása is biztosítva lesz.

- Térjünk vissza egy kicsit a prioritásokra, amelyet az útfelújítások kapcsán említett. Mi indokolja ezt a fajta súlyozást?

Tudjuk, hogy az ott lakók nem örülnek ennek. Fontos azonban tudni, hogy a testületnek a város egészének az érdekét kell néznie és előtérbe helyeznie. Azért vesszük előre az Egészségház építését, mert sokkal több embert érint a városban, mint egy – egy utca szilárd burkolattal történő ellátása. Ezt mindenképpen figyelembe kellett vennünk. Fontosak az utak is, de a hangsúlyokra figyelnünk kell. Az útfejlesztések ügyét a Képviselő - testület áprilisban újra tárgyalni fogja és döntés is születik majd. A sorrendiségnél azonban figyelnünk kell arra, hogy az olyan nagyberuházások, mint az Egészségház előnyt élvezzenek.

- Ebből következően vannak más prioritások is.

Ez egyértelmű. Ugyanilyen prioritás számunkra a piac- és közösségi tér ügye is. Már készen vannak a kivitelei tervek és a költségvetésben is szerepelnek az építés költségei. Májusban – az akkori vírushelyzettől függően – kiírható lesz a közbeszerzési eljárás is. Reményeink szerint a piacot és a közösségi teret jövő évben már át tudjuk adni a város lakóinak. Fontos látni azt, hogy a vírus helyzet elsősorban nem a forrásokat vonta el, hanem az ebből fakadó munkaerőhiány okozhat lassulást. A hivatalban az előírások szerinti csökkentett létszám miatt nem győzzük a projektekből adódó munkamennyiséget. Hangsúlyozom, hogy a költségvetési keret megvan az összes tervezett beruházásunkhoz.

- A vírus helyzet nem lassítja le a Központi konyha már folyamatban lévő felújítását?

Ezzel szerencsére semmi gond nincsen és a Központi konyha valamivel több, mint 200 millió Ft-os beruházással 1 – 2 héten belül átadásra kerül. A 200 négyzetméteres konyha teljes külső – belső felújításon esett át, emellett kicserélték a komplett légtechnikát, megújult az épületgépészeti rész, és egy teljesen új konyhatechnológia is beszerelésre került. Itt említeném meg, hogy az Apponyi Franciska Óvoda (Fruzsina utcai óvoda) felújítása – bruttó 170-180 millió forintos projekt keretében - már közbeszerzési eljárás alatt van, melynek a kivitelezését év végéig szeretnénk befejezni. Ott egy részleges külső – belső felújítás lesz, egyelőre bővítés nélkül. A tervek szerint az óvodához később még egy szárnyat fogunk majd építeni.

- Beruházásokért felelős alpolgármesterként mit tud mondani a lakosság által igen kívánatosnak tartott kereskedelmi áruházak ügyével kapcsolatban?

Kezdjük talán a legelőrehaladottabbal, a LIDL áruházzal. A LIDL áruházláncnak saját tulajdonú telke van a Kossuth utcában. Az általuk benyújtott terveket Fót főépítésze jóváhagyta, az áruházlánc jelenleg az építési engedélyre vár. Tudomásunk szerint a LIDL sürgeti a folyamatot, így várhatóan jövő év tavaszán megnyílhat a Kossuth utcai LIDL áruház. Egy másik bevásárló centrum építése is szerepel a tervek között. Ennek a helyszíne a VOLÁN buszpályaudvar egyik fele lett volna, ám a VOLÁN azt a tájékoztatást adta – bár a telek a város tulajdonában van -, hogy leghamarabb 2 év múlva tudja átadni a terület északi felét. Érthetően számunkra ez nem jó megoldás, ezért a buszpályaudvarral majdnem szemben lévő üres önkormányzati területre szeretnénk a kereskedelmi centrumot telepíteni. Ehhez telek átalakításra lesz szükség, de még így is sokkal hamarabb megvalósulhat a beruházás. A projekt iránt több élelmiszer áruházlánc is érdeklődik, és a tárgyalások jelenleg is tartanak. Egyelőre úgy látjuk, hogy a beruházás akár a jövő év nyarára elkészülhet. Bár nem kereskedelem, de erre az intézményi nagy szabad területre tervezzük egy uszoda építését is. Ugyanakkor fontos megjegyeznem, hogy erre a városnak jelenleg nincsenek meg a forrásai. Figyeljük a pályázati lehetőségeket, és amint lesz megfelelő, azonnal elkészíttetjük a pályázatunkat.

- Az intézményi szabad terület kapcsán felvetődik, hogy mit terveznek a város más szabad területeivel?

Ez több összetevős kérdés. Egyrészt ott van például a Kisalagi temető ügye. Arról már most beszámolhatok, hogy hosszas tárgyalások eredményeként, mellyel a terület az önkormányzat tulajdonába kerül, a Kisalagi temető tartalék területét újabb 2 hektárral sikerül majd bővítenünk. Ez pedig évtizedekre megoldja a város temetkezési problémáit.

- És mi a helyzet a város ipari ingatlanaival?

Tudjuk, hogy ez a város szempontjából egy kiemelt terület. Ezért mindent megteszünk azért, hogy ezeket az ipari ingatlanokat értékesítsük, és minél több befektetőt, beruházót vonzzunk a városba. Számunkra ez nagyon fontos, mert egyrészt munkahelyeket teremtenek, másrészt az így a városhoz befolyó iparűzési adóbevételek további fejlesztéseket tesznek lehetővé számunkra. Hogy az értékesítéseket elősegítsük, a testületi döntés értelmében ezeket az önkormányzat tulajdonában lévő ipari területeket mindenhol előkészítjük az esetleges beruházók érkezésére. Így a jelentkező cégek már egy - egy olyan területet láthatnak, amely vonzó lesz számukra.

- Végezetül egy teljesen más téma. Képviselőként és alpolgármesterként egyaránt fontosnak tartja a szoros kapcsolatot a lakossággal. Kap üzeneteket?

Igen, mondhatom, hogy a Messengeren és e-mailben is folyamatos a kapcsolatom a lakosokkal. Nem csak a saját körzetemmel kapcsolatban keresnek, hanem alpolgármesterként a város bármely területével kapcsolatos probléma, vagy kérdés esetén is. És ez így jól van. Fontos számomra, hogy tartsam a lakosokkal a kapcsolatot, mert csak így tudom, hogy számukra mi a fontos, vagy mi okoz nekik problémát. Azt gondolom, hogy a város egyik vezetőjeként ez éppolyan kötelességem, mint a hivatalban végzett munkám.


Tiszta szívvel és józan ésszel - Interjú Dr. Vass György polgármesterrel 

Az elmúlt évtizedekben Fóton sokan úgy gondolták, hogy egyhelyben toporog a város. Talán ezért is volt, hogy az októberi önkormányzati választáson a FIDESZ helyi elnökét Dr. Vass Györgyöt választották polgármesterré a fóti lakosok. Pedig az új polgármester éppen csak három éve lakik a városban. Ám az, hogy semmilyen helyi érdekeltsége nincs, és jó a kapcsolata a jelentős részben újjá választott testülettel, komoly lehetőséget jelent a városnak. Ahogy ő fogalmazott, a testülettel együtt tiszta szívvel és józan ésszel szeretné tenni a dolgát. Márpedig feladat van bőven. Ám, hogy a Fótiak jól döntöttek, azt az alig pár hónap alatt elért eredmények és a mozgásba lendült gépezet is igazolja.

- Polgármesterként nyilván egy csomó feszültséggel és nehéz helyzettel kellett kezdetben szembenéznie…

- Valójában inkább azt kell mondanom, hogy két nagyon kellemes meglepetés ért a kezdet kezdetén. Mága Zoltán koncertjén egy a településen élő, izomsorvadásban szenvedő kislány igen drága gyógykezelésére kezdeményeztünk adománygyűjtést. Mága Zoltán művész úr ötszázezer forintot ajánlott fel a nemes cél érdekében. Már ez is nagyon szívmelengető gesztus volt, ám ezen túl a lakosság önzetlen adakozásából további több mint 600 ezer forint került az adománygyűjtő urnákba. A második pozitív élmény pedig akkor ért, amikor a süteménysütő versenyen – szintén a kislány gyógykezelésére történt gyűjtésen - több mint 1 millió Ft adomány gyűlt össze. Mindez megmutatta számomra Fót lakosságának az érzékenységét, a jó szándékát és a segítőkészségét. Egy olyan város, egy olyan közösség képét elém tárva, amiért érdemes odaadóan dolgozni.

- Azért nyilván voltak problémás ügyek is az átvételnél. Milyen tapasztalatai voltak?

- Hogy mit tapasztaltam!? Az igazság az, hogy szinte bármibe, amibe belenyúlok, találok olyan dolgokat, amelyek felháborítanak. A legjobb példa erre az volt, amikor átnéztem a város meglévő szerződéseit. Szinte egymás után került elém jó néhány olyan szerződés, amely Fót számára kötelezettséget jelentett. Közös pontjuk ezeknek a szerződéseknek az, hogy értelmük, hasznuk vajmi kevés volt. Ezeket aztán sorra megszüntettüka testülettel együttműködve, mert a közpénzzel takarékosan és odafigyelve kell bánni. Már csak azért is, mert ezekből tudunk fejleszteni. Fótnak pedig számos fejlesztésre, beruházásra van szüksége.

- Mely beruházások azok, amelyek a leginkább hiányoznak a városnak?

- Sajnos hosszú a lista, hogy mi minden hiányzik Fótról. Szükségünk van egy korszerű egészségügyi központra. Kellene végre egy méltó városháza, mert egy húszezres településnek a jelenlegi már több szempontból is alkalmatlan. Szüksége lenne a városnak egy igazi főtérre is. De említhetném a vasútállomásokhoz vezető járható utakat, és az ezekhez kapcsolódó parkolókat. És ha már itt tartunk, szép számmal akad földes út még a város belső részein is. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorbannagyon hiányzik egy olyan szolgáltatóház, ahol az áramszolgáltató, a víz- csatornaszolgáltató, és a gázszolgáltató cég hetentelegalább 2-2 órás ügyeletet tudna tartani. Ez utóbbit azért tartom fontosnak, mert ha ez elkészülne, akkor a Fótiak itt helyben, a saját városukban tudnák intézni a dolgaikat.

- Hogyan képzeli ezeknek a beruházásoknak a megvalósítását?

- A legfontosabb az, hogy a várost élhetőbbé tegyük a lakosság számára. Az egészségházat például úgy terveztük - tervezzük, hogy a járóbeteg szakrendelésen túl legyen benne fizikoterápiáraés infúziós kezelésre alkalmas hely is legalább nyolc ággyal. Ezzel megoldva azt, hogy a Fótiaknak ezért ne kelljen Dunakeszire átjárniuk. Az előző témához kapcsolódik az is, hogy hiányzik a városból egy bentlakásos idősek otthona. A városban működik a 11 fős Clarissa Alapítvány, amely sajnos már nem tudja a megnövekedett igényeket kiszolgálni. A lakosság kérését figyelembe véve tervezzük egy OTP ATM pénzkiadó automata telepítését Kisalagra. Közvetlenül az orvosi rendelő mellé kerülne, hogy ne kelljen készpénzért bejönni a Kisalagon élőknek a központba. És őszintén szólva rendbe kell tennünk Kisalag központját is. Személy szerint fontosnak tartom a jelenlegi „bódésor” állapot felszámolását. Ugyanakkor meg kell oldanunk a kisalagi focipálya területének rehabilitációját is. A jó hír az, hogy ezekre mind van tervem, tervünk.

- Ezek nagyon fontosak a város szempontjából, de ahhoz, hogy meg is valósuljanak, bevételre is szükség van. Ahhoz pedig újabb vállalkozásokat kell Fótra csábítaniuk. Ezzel hogyan állnak?

Van még tennivalónk, ám ezzel együtt is jó úton járunk. Örömmel mondhatom, hogy a Magyar Posta Fótra, a déli iparterületre telepíti a depó logisztikai központját. Hogy mindenki pontosan el tudja képzelni, hol helyezkedik majd el a logisztikai központ, a Sikátorpusztai bevezető úttól Fót felé eső részről beszélek. A központ 15.000 m2-es területen, egy 7 milliárd forintos beruházás keretében valósul meg. Nem mellékesen már az idei év november elsején elkészül és elindul ott a munka. Ami 300 új munkahelyet is jelent egyben. Emellett szintén arra a területre épül majd egy műanyag nyílászárókat gyártó üzem is, amely a tervek szerint ugyanúgy még 2020-ban megvalósul.

- Fót lakosságának az egyik fájó pontja, hogy nincs a város igényeihez méltó bevásárló hely. Évek óta húzódnak a tárgyalások különféle üzletláncokkal. Számíthat a lakosság előrelépésre ebben a kérdésben?

- A testülettel együtt én is érzékelem a lakosság igényét nagyobb méretű bevásárló helyek létesítésére. Örömmel mondhatom, hogy hamarosan kezdetét veszi a Lidl telepítése a Kossuth Lajos utcában.  Jelenleg az autóbuszfordulónál elképzelt üzlet létesítéséről is folynak a tárgyalásaink. Ez utóbbi azért is kedvező számunkra, mert a teljes terület a városé. A bevásárló központ 1600 m2-es területen működne, amihez 100 gépkocsi részére elegendő parkoló is társulna.

- A hírek szerint új bölcsőde építése is felvetődött.

- Hála Istennek egyre több gyermek születik a városban, nagy örömünkre nő a fiatal családok száma. Ennek következtében azonban felmerül a kérdés, hogy a jövőben hová tudunk új óvodát és bölcsődét építeni. Így számításba kell vennünk és elő kell készítenünk ezeket a beruházásokat is.

- A Fótiak számára mindig is fontos volt a sport. Most hogy állunk ezen a területen?

- Kezdjük azzal, hogy az előző ciklusban elkezdett sportpálya projekt előrehaladott állapotban van, és igyekszünk azt minél előbb befejezni. Előkészítés alatt van a Malom utcában egy sportcsarnok építése is – 1, 25 milliárd forintos beruházás keretében -, amelyet előreláthatólag még 2021-ben meg tudunk valósítani. Emellett egy új fejlesztési lehetőség is felvetődött. Jelenleg egy olyan projekt csoporttal tárgyalok, akikkel együttműködve a Fáy Présház fölötti részre építenénk egy sípályát. Tudom, amikor ezt olvassák a Fótiak, azt gondolják, hogy elment az eszem. Hagy nyugtassak meg mindenkit, olyan sípályáról van szó, amely nem csak télen, hanem egész évben használható lenne síelésre és síoktatásra. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a lejtőt olyan anyaggal vonják be, amely ugyanazt a siklási lehetőséget biztosítja a síelőknek, mint a hó. Ez a környéken egyedülálló hely lenne, amely nagyon sok vendéget idevonzana.Ez településmarketing szempontjából is nagyon előnyös lenne számunkra, hiszen onnét csodálatos kilátás nyílik a budai hegyekkel övezett Pesti síkságra és Budapestre, mely önmagában páratlan adottság.

- Ez nyilván lehetőséget adna a kulturális értékeink bemutatására és a turizmus fellendítésére is, ami minden helyi üzlet, szolgáltatás számára kedvező kilátás.

- A látogatók, a turisták számának növekedése komoly előnyöket adna a kezünkbe. Bűn lenne, ha nem élnénk azokkal a kulturális, történelmi és természeti értékekkel, amelyek Fóton vannak. Olyan egyedülálló csodák találhatóak a városban, mint a Károlyi kastély, az Ybl Miklós általtervezett római katolikus Szeplőtelen Fogantatás templom, a Somlyó tó, vagy a Fáy Présház. Az a célunk, hogy ezek felkerüljenek az országos túraútvonalak közé. Számomra ez prioritást élvez. Ehhez azonban meg kell oldanunk a Somlyó tó és környékének a rendbe tételét. A jelenlegi állapot nem megfelelő. Úgy kell kialakítanunk a tó környékét, hogy minden korosztály számára minőségi kikapcsolódási lehetőséget nyújtson. Persze mindeközben figyelembe kell vennünk a horgászok jogos igényeit is.

- Mindezek tükrében meglehetősen zsúfoltak a napjai. Van még hely a határidőnaplójában?

- Ha most kellett volna az interjú időpontját egyeztetnünk, bajban lennénk. De a tréfát félretéve, a naptáram valóban tele van. Olyan nevekkel, akik a fent említett beruházások és fejlesztések miatt jönnek hozzám. És ez nagyon jó. Emellett az is fontos célom, hogy jó kapcsolatot alakítsak ki a környező településekkel, ami ugyancsak terheli a naptáramat. Szintén kiemelt ügy számomra az, hogy kölcsönös előnyökkel járó együttműködéseket hozzunk tető alá a helyi vállalkozókkal. Szeretném leszögezni, hogy a testülettel egyetértésben úgy gondoljuk, bármely városi fejlesztés, beruházás esetén, ha két egyforma, vagy majdnem egyforma pályázat áll az első helyen, mi a fóti vállalkozásokat fogjuk választani.

- Ami nyilván még több forgalmat hozhat a város amúgy is túlterhelt útjaira. Erre is van megoldásuk?

- Ez valóban igaz, ám pont ezért a városközpont tehermentesítése kiemelt célunk. Tudjuk, hogy a Fótiaknak gondot okoz az északról ránk zúduló gépkocsiforgalom. Ezt a problémát – és jogos igényt - a Csomád közeléből induló erdei út kiszélesítésével és az M2 autóúttal történő összekötésével oldjuk meg.

- Az eddig elhangzottak mind szép elképzelések, amelyek évekre munkát adnak Önnek és a testületnek is. Vannak még terveik ezeken kívül?

- Igen, mert a fejlesztések mellett a kapcsolatok és a gyermekek is fontosak számunkra. Ezért azt tervezem, hogy egy bajor kisvárossaltestvérvárosi kapcsolatot létesítünk. Ennek több hozadéka is lehetne,többek között a fóti iskolák és a német nyelvet tanuló gyerekek is profitálnának belőle.

- A fáma egy fesztivál szervezéséről is szól. Igaz a hír, fesztivált kezdeményez Fóton?

- Nos, ahogy mondani szokták, minden pletykának van valami alapja, ami most is igaz. Egy kolbásztöltő és pálinka mustra fesztivált szeretnék elindítani, nem titkoltan hagyományteremtő céllal. A Fóti Kolbi Fesztiválon – kolbásztöltő versenyen - a résztvevő csapatok számára mi biztosítjuk a húst a kolbász elkészítéséhez, nekik csak szükséges alapanyagokat és a saját eszközeiket kell hozniuk. A zsűrizést követően a jelenlévők apraja nagyja elfogyasztja az ízletes falatokat. Azért, hogy a rendezvény igazán magyaros legyen, helyi pálinkafőzőket is meghívunk, hogy a Pálinka Mustrán bemutathassák a saját pálinkájukat. Mivel Fót a fröccs szülőhazája, fröccsözéssel is egybekötjük az eseményt.

- Sokan kicsit meglepődtek az indulásán, hiszen nem „tősgyökeres” fóti. Hátrányt jelent ez Önnek?

- Ez egy érdekes kettősség, mert bizonyos értelemben ez a hátrányom, ugyanakkor egyben az előnyöm is. Igaz, hogy én mindössze három éve lakom Fóton, de ez azt is jelenti, hogy tiszta lappal tudok indulni. Rám nem mondhat senki semmit, mert egyszerűen nincs Fóton semmiféle anyagi érdekeltségem. Ez lehetőséget teremt nekem arra, hogy tiszta szívvel és józan ésszel tegyem a dolgom. Tudom, hogy Fót egy polgári értékrendet valló város, éppen ezért a pártok és személyek befolyásától mentesen szeretnék Fót városáért dolgozni. Ahogy magamtól, a képviselő társaimtól is ugyanezt várom el, és azt kell mondanom, a testület partner ebben. Ha ezzel a szemlélettel állunk az előttünk álló munkához – és a fenti felsorolás a ránk váró feladatoknak csak egy töredéke– akkor olyan eredményt érhetünk el, amelyre méltán lehetünk majd büszkék. És az előbb említett szemléletet várom el a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól is. Mindenkinek magasabb fokozatba kell kapcsolnia, hogy végre tudjuk hajtani a mindannyiunk számára fontos feladatokat és a város olyanná váljon, amilyennek megálmodtuk. Talán vannak, akik azt gondolják, az is idő lesz, amíg átlátom a dolgokat. Nos, számukra azt tudom mondani, hogy az előző lakhelyemen négy cikluson keresztül voltam önkormányzati képviselő és jó ideig alpolgármester. Pontosan tudom mire vállalkoztam, mit kell tennem. Focinyelven szólva, nem csak úgy, a „B középből” kiabálok be.